Kálmánchey Márta

A belső ember megújulása. Pszichológiai segítség a hétköznapi keresztyénséghez

„Az egészséges keresztyén hitélet pszichés szempontból építi, kiteljesíti személyiségünket” – vallja Kálmánchey Márta pszichológus. Az Istennel való mély kapcsolat, a feltétlen elfogadás szilárd alapot ad a létezésünkhöz. A megtérés, az újjászületés hatalmas erővel indít el egy új úton. Hitünk segít megküzdeni a sorsfordító, nagy nehézségekkel éppúgy, mint a mindennapi megterhelő élethelyzetekkel. A kötetben található harminc rövid írás rámutat arra, hogy az egyénileg és közösségben megélt hit hogyan válhat megújító erővé az életünkben. Olvashatunk többek között a keresztelés, a konfirmáció és az úrvacsora pszichológiai  jelentőségéről, az istenképről, az életközépi válságról, az érzelmi fogyatékosságról és a kreativitásról. Hisszük és valljuk, hogy „…ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra” (2Kor 4,16).

690 Ft
586 Ft
ISBN: 9789635584246
Formátum:
Ak/40
Méret:
112×197 mm
Kötés:
kartonált
Oldalszám:
128
Kiadás éve:
2019

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Hit és megújulás


Ajánló a Reformátusok Lapja 2019. október 13-i számában

Bővebben

Harminc alapos, mégis friss, aktuális keresztyén pszichológiai glosszát adott közre a Kálvin Kiadó. Kálmánchey Márta pszichológus A belső ember megújulása című könyve arról tanúskodik, hogyan építi személyiségünket az egészséges keresztyén hitélet, azaz hogyan válhat a hit megújító erővé az életünkben.

A kisalakú, kézbe simuló könyvecske szövegei több tiszántúli református folyóiratban is megjelentek már, most azonban új egységként állnak az olvasók elé. A mű mátrixszerűen jeleníti meg és dolgozza fel a hívő ember életének szakaszait, valamint a keresztelő, a konfirmáció és az úrvacsora pszichológiai kérdéseit. A szerző külön glosszát is szentel saját szakterületének, az örökbe fogadott gyermekek kérdéseinek, de foglalkozik többek között a kreativitás témájával is – teszi mindezt szilárd hittel, fejezetenkénti igei bátorítással.

Kálmánchey Márta korábbi kedvelt köteteinek – a 2009-es A belső ember erősítése és A belső ember növekedése, amely 2011-ben látott napvilágot – folytatása a most megjelent kiadvány, amely önálló műként is megállja a helyét: az előzőekhez hasonlóan szelíd határozottsággal vezeti olvasóit az Isten és ember között kialakult szeretetkapcsolatban, azaz a hívő életben, amely meg tud bennünket újítani minden életszakaszunkban, minden normatív, azaz fejlődési krízisünkben. Utóbbi fogalom Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselméletéhez kötődik – minden életszakaszban megnevezhetünk olyan életfeladatot, amelyet teljesítenünk kell. Például meg kell tanulnunk bízni, akaratunkat kifejezni, alkotni, felelősséget vállalni, megbékélni és betelni az élettel. A hitvallásos glosszák különös ereje, hogy egyértelműen hirdetik: az Úrban bízva, hozzá kapcsolódva sikerrel tudjuk venni életünk nagy fordulópontjait, vele járva lehetünk érett, felnőtt személyiségek a hitben.

A kedves, finom kiadvány a keresztyén könyvespolcok állandó darabjául kínálkozik: jó benne egy-egy szakaszt aláhúzni, megjelölni, újra és újra végiggondolni az olvasottakat akár egyénileg, akár közösségben – még ajándékként is jó szolgálatot tehet.

Bagdán Zsuzsanna

Kevesebb


A belső ember megújulása


Mit kell tudnunk az íróról?

Kálmánchey Márta pszichológus, egyetemi oktatóként és a Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaként dolgozott, Debrecenben él. Életében élő módon kapcsolódik össze reformátor, lelkész és tanító őseinek több évszázados öröksége és a Krisztusba vetett személyes hit. Korábban két hasonló kötete jelent meg a Kálvin Kiadónál.

BővebbenMilyen témákat jár körül a könyv?

„A belső ember megújulása” harminc írást tartalmaz, mindegyike más-más témáról szól. Olvashatunk többek között az istenképről, az életközépi válságról, az érzelmi fogyatékosságról, a kreativitásról, illetve a keresztelés, a konfirmáció és az úrvacsora pszichológiai jelentőségéről is.

Kiknek szól ez a kötet? Kiknek ajánlja?

A „belső ember” olyan kifejezés, amely egyszerre van jelen a Bibliában és érthető, értelmezhető a lélektan művelői számára is. Ez a közös pont a két területet összeköti, ami azért fontos, hogy mindkettő, szinte kéz a kézben, segítsen megtalálni a lényeget, az értelmet, a rendet és a krisztusi többletet az életben. Ennek a kis kötetnek az írásaiban összhangban van a biblikus hit és a pszichológia, és hangsúlyozódik, miként szolgálja mindkettő az ember „egész-ségét”. Azoknak a felnőtteknek ajánlom, akik szívesen ránéznek életük eseményeire és hitéletük elemeire ebből az izgalmas kettős megközelítésből.

Mennyire olvasmányos? Általában, ha meglátunk a címben valamilyen tudományos kifejezést, tudományágat, akkor vagy elmegyünk a könyv mellett, vagy félve nyitjuk ki: vajon érteni fogjuk-e?

A könyvben szereplő rövid lélegzetvételű írások korábban egy egyházmegyei és egy gyülekezeti lapban jelentek meg. A gyülekezetekbe járó testvéreket szólították meg. A szerző képzettsége és érdeklődése folytán nem nélkülözik a tudományos megalapozottságot, de Kálmánchey Mártának határozott célja volt, hogy ez alkalommal a széles olvasóközönséget érje el, és tiszta, világos megfogalmazással útmutatást adjon, és összefüggésekre világítson rá a hit és a lélektan területén.

Fülöp-P. P. Anna Galsi Árpáddal, a Kálvin Kiadó igazgatójával beszélget. A cikk 2021. december 8-án jelent meg a reformatus.hu portálon.

Kevesebb

Hit és élet

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója