A belső ember növekedése
Kálmánchey Márta

A belső ember növekedése. Az önismeret útján a hit és a pszichológia segítségével

Kálmánchey Márta pszichológiai szaktudását és hitéletéből szerzett tapasztalatait összefonva szelíden, de határozottan terelgeti olvasóit egyszerre Isten közelébe és a mélyebb önismeret irányába. Meggyőződése, hogy ennek a két dolognak szükségszerűen találkoznia kell, és együtt járulnak hozzá az ember személyes boldogságához. Olvashatunk többek között az istenkép, a szülőnevelés, az önazonosság, a perfekcionizmus, a vallásos hazugságok és a megbocsátás témáiról, megvalósítható tanácsokat is kapva a mindennapi életben való eligazodáshoz.

690 Ft
587 Ft
ISBN: 9789635581856
Formátum:
Ak/40
Kötés:
kartonált
Kiadás éve:
2011
Oldalszám:
132
Méret:
112×197 mm

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Újdonság! A belső ember növekedése


Kálmánchey Márta pszichológiai szaktudását és hitéletéből szerzett tapasztalatait összefonva szelíden, de határozottan terelgeti olvasóit egyszerre Isten közelébe és a mélyebb önismeret irányába. Meggyőződése, hogy ennek a két dolognak szükségszerűen találkoznia kell, és együtt járulnak hozzá az ember személyes boldogságához. Olvashatunk többek között az istenkép, a szülőnevelés, az önazonosság, a perfekcionizmus, a vallásos hazugságok és a megbocsátás témáiról, megvalósítható tanácsokat is kapva a mindennapi életben való eligazodáshoz.

„Mit is jelöl a »belső ember« szókapcsolat? Az ember legbelsejét, személyiségének középpontját, legmélyebb valóját, amely képes a spiritualitás felfogására és arra, hogy befogadja Isten benne végzett munkáját... Ez a könyv abban szeretne segíteni, hogy az ön- és emberismeret fejlesztése által növekedjen belső emberünk, erősödjön Isten bennünk élő lenyomata, képmása,és mind jobban megvalósíthassuk azt, amire hívattunk.”

Bővebben

Lapozzon bele!

A szerző bemutatkozik:

Pszichológusként dolgoztam, de már csak gyülekezetünkben, a Debrecen-nagyerdei református egyházközségben vagyok aktív, úgy is, mint újságunk, a Szivárvány egyik szerkesztője. Korábban a KLTE Pszichológia Tanszékén voltam oktató, majd a gyermekvédelemben dolgoztam. Szakmai érdeklődésem színterei: fejlődéslélektan, kreativitás, Eysenck-féle gyermek személyiségteszt, intézeti nevelés, nevelőszülői gondozás. Bibliai és pszichológiai gondolatok kapcsolódásaival több, mint 20 éve foglalkozom, számos cikket írtam különböző újságokba, folyóiratokba. Pál apostol kérését kívánom én is minden olvasónak: „…hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által…” (Ef 3,16).

Kálmánchey Márta
A belső ember növekedése
Az önismeret útján a hit és a pszichológia segítségével
ISBN 978 963 558 185 6; AK/40; 132 oldal; kartonált; 690 Ft

Kategóriák: hit és élet; lelki segítség


A szerző másik, kiadónknál korábban megjelent könyvében szintén a lélektani és hitbeli kérdések párhuzamain keresztül közelíti meg egyéni, hitbeli, családi és közösségi életünk valós élethelyzeteit és problémáit, hogy így segítse olvasóiban „a belső ember erősítését”. Az önállóság fejlődése; „Ártatlan” hazugságok; Bűnbak és bűnbakkeresés; Beszéljünk a beszédről!; Az erőszak sodrásában; Személyiség, szerep, hiteleség; Kiút a depresszióból; Munka-alkoholizmus; „Ne legyünk kiskorúak!” – ilyen és ehhez hasonló témákban olvashatjuk itt a pszichológus írásait.

Kevesebb


Reformátusok Lapja Kálmánchey Márta könyvéről


A „másodikokhoz” gyanakodva állunk. A legtöbb ugyanis gyakran, legyen szó filmről, zenéről, búcsúkoncertről vagy épp kiállításról, az elsők sikeréből táplálkozik. Így próbálnak az alkotók, szervezők lehúzni még egy bőrt az adott témáról – általában több-kevesebb sikerrel. Ebben az esetben azonban erről szó sincs!

Bővebben

A belső ember erősítése című kötete után a szerző, Kálmánchey Márta pszichológus, feleség és édesanya, de mindenekelőtt hitét komolyan vevő lelki segítő most a lelki növekedés irányába terelgeti olvasóit. Végiggondolandó az üzenete mind a két címnek külön, de együtt is, hiszen csak biztos alapokon nyugodva, megerősödve lehet növekedni, felfelé indulni, többre törni.

Erre indít ez a kötet: növekedjünk úgy, hogy közben egyre beljebb nézünk és figyelünk önmagunkba, az életünkbe, hitünkbe. Nem paradoxon ez? Aligha, hiszen a növekedéshez elengedhetetlen az őszinte önismeret, a formálódni vágyás, a kicsivé lenni tudás önmagunk, mások és Isten előtt.

Így, az adventi időszak heteiben különösen ajánlom ezt a könyvet olvasásra és elmélkedésre, sőt, akár családi beszélgetések indítójaként, bevezetőjeként.

Témái ugyanis az önvizsgálatra, szeretteinkkel, társunkkal, gyermekeinkkel és szüleinkkel ápolt kapcsolataink erősítésére, rendezésére indíthatnak. Felhívja a figyelmet a bocsánatkérés, illetve -adás gyakorlására, hogy így növekedjünk hitben, emberségben, szeretetben, miközben várakozunk Urunk eljövetelére, aki maga is abban adott példát, hogy aki naggyá akar lenni, vagyis növekedni szeretne, az tudjon szolgaivá, vagyis kicsinnyé válni (Mk 10,43–44).

Berényiné Csinády Melinda
Reformátusok Lapja 2011/51.

Kevesebb


A belső ember növekedése


Reformátusok Lapja 2012/47. szám

A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

A szerzőnek már nem ez az első könyve ebben a témában: 2009-ben jelent meg szintén a Kálvin Kiadónál A belső ember erősödése. Ez a kötet nem annak szerves folytatása, külön témákat dolgoz fel olvasmányos, rövid lélegzetvételű írásokban.

Már az író első könyvét is hiánypótlónak éreztük, s nagyon fontos témákban igyekszik eligazítani olvasóit e kis kötetben is.

Furcsának érezhetik sokan mai világunkban, hogy valaki a belső emberünkkel foglalkozásra hívja fel a figyelmet. Sok gondot fordítunk a külsőnkre, sokat adunk a külsőségekre, ezt sugallja és várja el környezetünk. A tudatosan élők között is jó néhányan vannak, akik a vitaminok, tisztítókúrák és bioélelmiszerek fontosságát hangsúlyozzák, s kevesen gondolnak rá, hogy a legbensőnkkel, személyiségünk központjával foglalkozzanak. A szerző arra is rávilágít, miért fontos ez annak, aki teljes emberi életet szeretne élni. S külön érdekes, hogy nem csupán erősödésről, hanem növekedésről szólnak történetei, cikkei. Nem elég külső, testi növekedésünk érdekében megtenni mindent, hanem a bensőnkre is figyelni kell.

Bővebben

Tizenhárom évesen csaknem húsz centimétert nőttem egy év alatt. Fáradékony, kedvetlen, társaságot kerülő lettem. A vizsgálatok megállapították, hogy a tüdőm nem nőtt olyan tempóban, mint a külsőm, s ez a baj oka. Egy több hónapos szanatóriumi kezelés meggyógyított. S ez csak a fizikai belső egyik példája, hogy mennyire fontos a fejlődésben az egyensúly. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, boldog emberek lehessünk, a lelki fejlődésünkre is gondot kell fordítani.

Kálmánchey Márta hívő pszichológusként bizonyságot tesz arról, hogy a hit és tudomány nem ellenségek, sőt, lelki növekedésünk szempontjából egészségesen kiegészítik egymást.

Egy fiatal párnak, akik olyan vidéken éltek, ahol nem volt egészséges az ivóvíz, a gyermekorvos felhívta a figyelmüket, hogy megszületett csecsemőjüknek véletlenül se adjanak belőle. „Miért? Meg fog halni?” – kérdezte riadtan az édesanya. „Nem” – válaszolta az orvos – „csak gátolja a növekedésben!”

Kálmánchey Márta arra figyelmeztet bennünket, mennyire fontos az élő víz forrásából naponta táplálkoznunk ahhoz, hogy belső emberünk megfelelőképpen fejlődhessen, egészséges önértékelésünk kialakulhasson. A könyv ékes bizonyítéka, hogy ha a hitünk mellé tudományt is ragasztunk, akkor eddig meg nem oldottnak hitt problémáinkat, jellemtöréseinket jó eséllyel leküzdhetjük. Így válhatunk teljesebb életet élő, kiegyensúlyozott személyiségű, boldog emberekké.

Olvasásra és ajándékozásra is szívesen ajánlom.

P. Tóthné Szakács Zita

Kevesebb

Hit és élet

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója