Bibliai novellák

Nem ismeretlen a szerző a nagyváradi színház magyar közönsége előtt, hiszen jó évtizede a színház centenáriumára kiírt drámapályázatot az ő Tűz és kereszt című darabja nyerte és az évfordulóhoz méltó sikerrel játszották azt. A tiszalúci református papfiú 1961-ben szerzett oklevelet a budapesti Színház és filmművészeti Főiskola színész tagozatán. Tíz évig játszott színpadon és filmekben, aztán Tóth Miklós színművészből Tóth-Máthé Miklós író lett. Pályamódosítása sikeres volt. Sorra jelennek meg könyvei, folyóiratokban közlik írásait. Nívódíjak mellett számos elismerésben részesült, szülőfaluja díszpolgárává választotta. E mostan bemutatott kötetben a szerző életpályája és főbb műveinek címe megtalálható.

 

Gazdagítja a kötetet a Steinbach József dunántúli püspök, Magyar Bibliatársulat ügyvezető elnökének művészien megformált, a kötet mondanivalóját maradéktalanul értő előszava.

Bibliai tárgyú novellákat, egyháztörténeti tárgyú regényeket, drámákat közöltek már Tóth-Máthé Miklóstól, vittek színpadra ilyen tárgyú drámákat, de ez a most megjelent Öt kenyér és két hal című kötet református ember számára különösen becses. Kis alakú, szép könyv, zsebbe való. Rohanó világunkban úti olvasmánynak is megteszi, de húsz napra elosztott igei táplálékát maradandóan magával viszi az ember. Minden novella végén ott van az annak alapjául szolgáló bibliai történet. Az első tíz novella ószövetségi, a második tíz újszövetségi. Az utóbbiak középpontjában Jézus Krisztus áll. Mindegyik Jézusról szól, akár mint csodatevő tanítóról, akár megváltó halálra készülőről, akár a meghalt és feltámadottról, aki tanítványaiban és általuk dolgozik a misszió mezején.

Az olvasónak nincs feltétlenül szüksége keresztyén hittani ismeretekre, mert a mai ember minden további nélkül megérti a novellák mondanivalóját. A hívő keresztyén ember felekezeti korlátok alól felszabadultan az egy és oszthatatlan szentírási üzenetet, az örökélet bátorító beszédét hallja.

Csohány János

Harangszó 2012. XXIII. évf./22. szám,

Magyar Jövő 2013. XXi. évf./3. szám