Az Úrnak szentelt élet
Sándor Endre

Az Úrnak szentelt élet

Sámuel próféta élete és üzenete

Sámuel születéséért buzgón könyörög édesanyja a silói szentélyben. Az imádkozó asszony fogadalmat tesz: ha fiúgyermeket ad neki az Isten, "akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét" (1Sám 1,11). A könyörgés meghallgatásra talál. Sámuelt felviszi az édesanyja a silói szentélybe és rábízza Éli papra, hogy nevelje az Úr szolgálatára. Egy éjjel az Úr itt hívja el az ifjút prófétájául. Sámuellel új korszak kezdődik az ószövetségi nép történelmében. A bírák korában csak laza szövetségben élt együtt Isten népe, s így könnyen martalékává lettek az Égei tenger vidékéről kirajzó filiszteusoknak. Ebben a helyzetben állnak Sámuel elé azzal az igénnyel népe tagjai, hogy adjon nekik királyt. Sault, majd az ő sikertelensége után az Úr útmutatására Dávidot is ő keni fel királynak. Sámuel az ószövetségi nép tizenkettedik, utolsó bírája. "Sámuel egész életében Izráel bírája volt. Évről évre útra kelt, bejárta Bételt, Gilgált és Micpát, és igazságot szolgáltatott Izráelnek mindezeken a helyeken. De mindig visszatért Rámába, mert ott volt a háza, és ott is igazságot szolgáltatott Izráelnek, és ott épített oltárt az ÚRnak." (1Sám 7,15-17). Ugyanakkor papi és prófétai tevékenységet végez! Úgy tartják számon, mint aki Dávid király királysága történetét is leírta próféta társaival együtt "Sámuel látnok, Nátán próféta és Gád látnok történetében" (vö: 1Krón 29,29) Ezenkívül a rabbinusi hagyomány szerint ő írta le Ruth könyvét is. Neve a Bibliában igazi imádkozóként szerepel: "Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel és akik nevét segítségül hívták, segítségül hívták az URat, és ő válaszolt nekik." (Zsolt 99,6) Más helyen pedig így fordul elő az Úr kijelentésében: "Ha maga Mózes és Sámuel állna is elém, akkor sem esne meg a szívem ezen a népen." (Jer 15,1)

640 Ft
544 Ft
ISBN: 9635585241
Format:
B/6
Dimensions:
119×163 mm
Binding:
kartonált
Pages:
194
Publication date:
2006

Faith & Life

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary