Kiteszek egy fürt gyapjút
Sándor Endre

Kiteszek egy fürt gyapjút

Gedeon élete és üzenete

Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az emberek jó részében van félelem. Nagyon sokan félnek a betegségtől, háborútól, balesettől, katasztrófáktól, haláltól, különféle csapásoktól. Mi tagadás, Gedeon is félt! S ott van az emberekben a kérdés, hogyan lett belőle mégis győztes hadvezér? Úgy, hogy a félénk embernek, a búzáját a présházban csépelő férfinak megjelenik az Úr angyala, s közli vele: "Az Úr veled van erős vitéz!" S rádöbben, hogy ha az Úr vele van, akkor nem lehet félnie! Később, amikor nem teljesen biztos a dolgában, amikor bizonyítékot keres arra, hogy valóban őt kívánja az Úr felhasználni, hogy Midjántól megszabadítsa népét, akkor gyapjút tesz ki, és arra kéri az Urat, hogy ezáltal mutasson neki jelt (vö. Bír 6,36kk). S Isten meggyőzi, megerősíti a jel által, úgy, ahogy kívánja! Hogyan lesz a félénk emberből hős? Úgy, hogy Istennel szoros kapcsolatban él! Beszélget vele, jelet kér tőle, s eközben felfedezi, hogy ha önmagában gyenge, félénk ember is, Isten segítségével kész arra, hogy győzelmet arasson!

550 Ft
468 Ft
ISBN: 9789635580781
Format:
B/6
Dimensions:
119×163 mm
Binding:
kartonált
Pages:
124
Publication date:
2007

Hogyan lehet félénk emberből bizonyságtevő hős?


Gedeon élete és üzenete*

Izráel történetének olyan korszakába tekinthetünk be Sándor Endre életművének ebben a darabjában, amikor „Izráel fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr…” (Bír 6,1). Ebben a helyzetben kiáltott segítségért a nép Istenhez, aki prófétát küldött. A kiválasztott Gedeon először erőtlennek, alkalmatlannak érezte magát a szolgálatra, és ennek a gyenge embernek mondja az Úr angyala: „Az Úr veled van, erős vitéz!” Sokszor érezzük magunkat mi is erőtlennek, de „vinnünk kell Krisztus üzenetét” – írja a szerző. Az „én veled vagyok” által kerül hajtóerő életünk kiürült tankjába, ehhez azonban nélkülözhetetlen az imádkozás. Gedeon először bizalmatlan volt az őt megszólító angyalhoz, jelet kért. A bennünk is gyakran úrrá levő félelmet oszlatja el Jézus ”Ne féljetek, én vagyok” mondatával, s ha az Ő erejéből élünk, nem kell félnünk – biztat Sándor Endre.

Bővebben

Az Úr biztatására Gedeon oltárt épített és áldozatot mutatott be. Isten látta benne a lehetőséget és átalakította: alkalmassá vált a cselekvésre és békességet kapott. Nem elméleteket kell gyártani, hanem feladatokat kell teljesíteni (lásd a missziói parancsban is), de ebben a közvetlen környezet a család az első lépés – figyelmeztet a szerző. Ott kell lebontani a hamis bálványoltárokat. Nem egyszerű és könnyű a mai világban a bálványrombolás, de ez a feladat. Magunkon kell kezdeni, és ennek meg kell látszani az életünkön. „Van-e bátorságunk ma szembeszállni a sok-sok vallásosnak mondott semmivel?” – teszi fel a kérdést Sándor Endre.
A kánaáni törvények szerint Gedeonnak bűnhődnie kellett volna a Baál oltár lerombolásáért és a kivágott szent fa helyén az áldozat bemutatásáért. Gedeon bátran szembeszállt a bálvánnyal, a „semmivel”. Van-e bátorságunk ma szembeszállni a sok-sok vallásosnak mondott semmivel? – teszi fel a kérdést az író.
Gedeon küldetési történetében fontos momentum, hogy szeretne még egy „ráadás” biztosítékot nyerni: erről szól a gyapjúfürt története. Jellemző lehet ez a mi életünkre is, de egyúttal példa és biztatás lehet, hogy ha még mindig bizonytalanok vagyunk, mi is merjük „kitenni a gyapjúnkat” – Isten nem haragszik ezért! A megerősítés azután tovább lendíti és vezeti küldetésében, de – számunkra is - fontos, hogy a jel elnyerése engedelmességet és szerénységet is eredményezzen. Ez számunkra is igaz. Érdekes momentum az ellenséges katona álma általi segítség, ami azt üzeni, hogy isten titokzatos módon álom által is segíthet.
Gedeon engedelmes volt, példaképpé vált, tekintélyt szerzett. Hogyan állunk mi ezzel? Merjük-e, tudjuk-e mozgósítani a ránk bízott gyülekezetet? Gedeon harcainak sikerében az engedelmesség és a bölcsesség egyaránt szerepet játszott, de a mai szemlélettel kíméletlen módszereket is fel kellett vállalnia. Gedeon azonban ezekben a helyzetekben is tudott bölcsen reagálni, egyedül Istenre figyelni, és csak neki adni dicsőséget. A harcokban el lehet fáradni, és ilyenkor rosszul esik, ha nincs együttérzés és segítség. Ezt a helyzetet, a midjániták érzéketlenségét, hamis biztonságát Isten megbüntette, és ebben Gedeont is felhasználta. Bizonyára nem olvassuk jó érzéssel ezeket a sorokat, melyek az ószövetségi vérbosszú hangulatát idézik, de mindjárt utána arra kell figyelnünk, hogy Gedeon nemet tud mondani az izraeliek jutalom-ajándékára: elhárítja az uralkodás lehetőségét, és az Úrnak adja a dicsőséget – mondván: „Az Úr uralkodjék rajtatok!” Az uralkodás lehetőségét nem vette igénybe, de egy másik csapdától nem tudott megmenekülni Gedeon: az emberi életek árán megszerzett vagyonnak nem tudott ellenállni, és ezzel bűnbe sodorta nemcsak magát, hanem Izráelt is. Az arany emlékmű hamisan képviselte az Úr tetteire való emlékezést, mert Isten parancsát szegték meg ezzel. Az ember gyarlóságának mindannyiunkat veszélyeztető következménye áll előttünk. Gedeon eszköz volt az Úr kezében, aki által szabadulást szerez népének, de a szabadulás, a béke ott nem végleges, nem örök. Isten kegyelme még ezek után is megjutalmazza szolgálatáért: békésséget talált élete hátralevő idejére. Gedeon élete arra mutat, hogy az Úr által kiválasztott, segítségével győzelmet aratni kész ember is bűneset utáni ember.
Sándor Endre könyve arra biztatja az olvasót, hogy lehet és szabad jeleket kérni és várni Istentől életünk, szolgálatunk nehéz döntési helyzeteiben, és hogy ezeket nyitott szívvel és engedelmes lélekkel kell elfogadni. Isten tud bátorságot, bölcsességet ajándékozni azoknak, akik ezt bizalommal kérik, és hálával meg tudják köszönni. Mindezek mellett arra a reális veszélyre is rámutat a történet, hogy a bűnre való hajlam a győzelmek mellett is az életünk része, ami ellen alázattal és folyamatos Szentlélek segítség-kéréssel kell védekeznünk. Bátran merjük „kitenni a gyapjúnkat” és tanácsot, útmutatást, megerősítést kérni nehéz vagy bizonytalan élethelyzeteinkben, kísértéseink között, fontos döntéseink előtt. Ne csüggedjünk el, ha felismerjük hiányosságainkat, ha kudarccal vagy csalódással szembesülünk, és fogadjuk el ezeket is Istentől, tudva, hogy bocsánatában, gondviselésében bízhatunk.
Kívánom, hogy Gedeon történetének olvasása közben erősödjön meg kiválasztottság- és felelősségérzetünk presbiteri szolgálatunkban: így válhassunk bizonyságtevő hősökké, s közben növekedjen hálánk Isten eddig is megtapasztalt kegyelme iránt

Dr. Tóth János

Megjelent a Presbiter folyóirat 2022. november–december havi számában

 

* Sándor Endre: Kiteszek egy fürt gyapjút. Gedeon élete és üzenete (Kálvin Kiadó, 2007)

Kevesebb

Faith & Life

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary