Banner
MagyarEnglish
Kálvin Kiadó
Nyitva tartás

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy boltjaink az ünnepek alatt az alábbiak szerint tartanak nyitva:

  Bocskai út 35. Abonyi u. 21.
2014.12.13 szombat ZÁRVA ZÁRVA
2014.12.14 vasárnap ZÁRVA ZÁRVA
2014.12.15 hétfő
9-15,30 9-16
2014.12.16 kedd 9-15,30 9-16
2014.12.17 szerda 9-15,30  9-15
2014.12.18 csütörtök 9-15,30 9-16
2014.12.19 péntek 9-15,30 9-15,30
2014.12.20-21 szombat, vasárnap
ZÁRVA ZÁRVA
2014.12.22 hétfő 9-15,30 9-16
2014.12.23 kedd 9-15,30 9-16
2014.12.24-2015.01.04 ZÁRVA ZÁRVA

 Tisztelettel tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a Kálvin Kiadó éves leltárát 2015. január 5 és 2015. január 16. között tartja. Ez idő alatt a számlázás és a csomagok küldése szünetel.
Webáruházunkban a két ünnep közötti időszakban és a leltár ideje alatt a csomagküldés szünetel. A december 23. délelőtt 10 óra után leadott megrendeléseket csak 2015. január 17. után tudjuk teljesíteni. 
A leltár ideje alatt személyes átvétel csak az Abonyi utcai boltunkban lehetséges 2015. január 8-tól.

Megértésüket köszönjük.

 
Új szakkönyvünk: Kezdetben volt az evangélium

Kezdetben volt az evangélium
Bolti ár:  3 400 Ft
Internetes ár:
2 890 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Mit tudunk a názáreti Jézusról? Milyen forrásból meríthetjük ismereteinket?
Hogyan születtek az evangéliumok? Miért olyan más Jánosé, mint a három szinoptikus evangélium?
Nevezhetjük-e Pált a keresztyénség megalapítójának?

Az elismert kutató, James D. G. Dunn kilenc rövid tanulmányban keresi a választ olyan kérdésekre, amelyek az Újszövetség tanulmányozásának alapvető témái. Dunn komolyan veszi az írott evangéliumokat mint a történeti Jézus megismerésének szóbeli hagyományra épülő forrásait, a Jézus-mozgalom és azon belül Pál apostol zsidó kontextusát, a Jézus küldetése és Pál evangéliuma közötti folytonosságot, nem kerülve ki a nehezen megválaszolható kérdéseket és problémákat.

A könyv olyan előadásokra épül, amelyekben a szerző többek között római katolikus és zsidó érdeklődők számára mutatta be kutatási eredményeit a protestáns bibliai tudomány szemszögéből, bevezető, áttekintő céllal.

Címkék:
Read more...
 
Új fotóalbumok a Galériában!

Egy kicsit összegyűltek az utóbbi hónapok eseményeiről készült fényképek. De végre valahára sikerült feltöltenünk és így megoszthatjuk azokat a kedves érdeklődőkkel, barátainkkal. Az új albumok a Galériában tekinthetők meg.

 
Hálaadás a 30 éves Nagytemplomi Könyvesboltért

altDecember 16-án lesz 30 éve, hogy Budapest után a debreceni Piac utcán megnyitott az ország második utcára nyíló egyházi könyvterjesztése, a Nagytemplomi Református Könyvesbolt. Az eltelt évtizedekre emlékezve a gyülekezet közösségével együtt adtunk hálát Istennek megtartó kegyelméért november 23-án a vasárnapi istentiszteleten. Az ünnepi eseményről most a Debrecen-Nagytemplomi gyülekezet Facebook oldalán közreadott beszámolójából idézünk.

Read more...
 
Új! Zsengellér József: A kánon többszólamúsága

A kánon többszólamúsága
Bolti ár:  4 900 Ft
Internetes ár:
4 165 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Új biblikus szakkönyvünk jelent meg: Zsengellér József, a KRE HTK tanárának monográfiája az Ószövetség szöveg- és kánontörténetéről. 

Ez a könyv abba a múltba szeretné elkalauzolni az olvasót, melyben megszületett a nyugati civilizációt alapjaiban meghatározó Szentírás, a Héber Biblia, az Ószövetség. Azt a folyamatot próbálja felidézni, ahogyan a megértett isteni szó formát öltve hagyományozódik, összegyűlik, szöveggé, szövegfolyammá válik, gyűjteménnyé kristályosul, s különböző csoportok számára életvitelt, létformát meghatározó normává válik. A kialakult kép nem teljes, néhol szakadozott, ahogyan a szövegek is helyenként töredékesek és a tények kikutathatatlanok, ám ahhoz elegendő, hogy lássuk a lényeget, a fő vonalakat.

A tudományos feldolgozás során a meglévő képzetek egymás mellé helyezésével talán mindenki számára világossá válhat saját kánonnal kapcsolatos nézetének helye és helyzete, tudományos vagy konfesszionális meghatározottsága. Ennek ismeretében pedig megértőbbé és elfogadóbbá lehet egymás iránt kutató és hívő, irodalmár vagy történész és teológus.

A szerző református lelkész, teológus, hebraista, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán a Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

Címkék:
Read more...
 
Újdonságunk: Igehirdetések Rózsai Tivadartól

Álmokat álmodni – Látásokat látni
Bolti ár:  1 600 Ft
Internetes ár:
1 360 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Dr. Rózsai Tivadar (1914–1990) a 20. század utolsó harmadának legnagyobb hatású vallástanára volt. Sárospataki teológiai tanulmányai után Bázelben a neves teológusnak, Karl Barthnak lett a tanítványa. Több tiszáninneni és tiszántúli gyülekezetben végzett lelkipásztori szolgálat után lett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának vallástanára. Következetes nevelő munkája nyomán 1967 és 1987 között diákjai közül közel háromszáz lett teológiai hallgató Budapesten vagy Debrecenben. Rózsai Tivadar nyomán a legfogékonyabb korukban találkoztak gondolkodásmódjával, igelátásával, prédikációs stílusával. „Szenvedélyes és nagy hatású igehirdető volt, aki végtelen alapossággal készült fel minden igehirdetésére, és kereste azt az üzenetet, amellyel elsősorban az ifjúságot tudja megszólítani az evangélium erejével, és bátorítani a Krisztust követő, hitvalló életforma megélésére az egyház közösségében. Vallotta, hogy az igehirdetés és az istentisztelet olyan szükségszerűség az egyház életében, mint az emberi szervezet számára a lélegzetvétel. Gondosan kiválasztott textusait nagy alapossággal ágyazta bele a bibliai összefüggésekbe, és fordította le az igét hallgató nyelvére. Igényes volt önmagával és diákjaival szemben is.” (Bölcskei Gusztáv)

A kötetben található tizenöt igehirdetés ízelítőt ad Rózsai Tivadar igehirdetői életművéből. A válogatást a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai professzora, Fekete Károly végezte, aki maga is Rózsai Tivadar tanítványa volt.

A Magyar református igehirdetők sorozatban 20. századi igehirdetők prédikációiból teszünk közzé válogatásokat, jelezve, hogy igehirdetői örökségük megőrzésre, továbbadásra érdemes, és a mai olvasóközönség számára is érthető és építő üzeneteket hordoz.

Címkék:
Read more...
 
Tájékoztatás a Confessio folyóirattal kapcsolatban

Tisztelettel és sajnálattal tájékoztatjuk a Confessio folyóirat előfizetőit és olvasóit, hogy a megfelelő anyagi források hiányában, a MRE Zsinati Tanácsa 2014. december 3-ai döntésének értelmében a Confessio lap kiadását átmenetileg szüneteltetni kényszerülünk. 

Szerkesztői szándék szerint a lap megjelenése az interneten addig is folytatódhat, amíg a nyomtatott kiadás újra lehetővé nem válik. A Confessio jövőjéről később születik döntés, erről amint lehet, tájékoztatjuk olvasóinkat. 

A fentiek értelmében kérjük, hogy a Confessio lapra már ne fizessenek elő. Természetesen azok a kedves előfizetőink, akik időközben már átutalták, vagy csekken befizették a 2015. évre szóló díjakat, részükre ezeket az összegeket a legrövidebb határidőn belül visszautaljuk vagy visszaküldjük postai úton.  

Köszönjük hűséges előfizetőink és olvasóink megtisztelő bizalmát.

Tisztelettel,
a MRE Kálvin János Kiadója

Címkék:
 
Rövidfilm a szeptemberi börtönmissziós könyvbemutatónkról

2014. szeptember 26-án a Kálvin Kiadó és a Református Börtömisszió közös gondozásában megjelent Nézz fel az égre még egyszer! Történetek a rácsok mögül című könyvet mutatták be nagy sikerrel a Biblia Múzeum kiállítótermérben. Az erről készült filmes beszámolót ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe:

alt

Közzétéve: a Református Börtönmisszió és a Matild Média hozzájárulásával.

 
Az MRE Zsinata ebben az évben is odaítélte Az Év Könyve díjat

altIdén is elnyerte Az Év Könyve díjat a legfigyelemreméltóbbnak tartott református kiadvány. Az elismerést a Kálvin Kiadó által kiadott, magyar szerző által írt, s az előző évhez kötődő kötet kaphatja. Idén Fekete Károly debreceni professzor nyerte el a díjat, A Heidelbergi Káté magyarázata című művével. Laudációt Ferencz Árpád mondott, kiemelve, hogy a könyv a nemzetközi szakmai körökben is megállja a helyét. A Heidelbergi Káté megmutatja, mit jelent keresztyénnek lenni – idézte a szerzőt Ferencz Árpád. (Fotó: Vargosz        

Forrás: reformatus.hu

 
Új Bibliatípusunk: Újszövetség - A zsoltárok könyve

Újszövetség - A zsoltárok könyve, revideált új fordítás
Bolti ár:  990 Ft
Internetes ár:
841 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Tovább bővült bibliatípusaink kínálata: megjelent az újonnan revideált bibliafordítás szövegével (RÚF 2014) az Újszövetség - A zsoltárok könyve. 

Címkék:
 
Új bibliatípusunk: Nagy családi Biblia

Biblia, revideált új fordítás, nagy családi
Bolti ár:  8 100 Ft
Internetes ár:
6 885 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Az újonnan revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) típusválasztéka az igények figyelembevételével tovább bővült: ez a tartós, jó minőségű, fekete kötésben megjelentetett kiadás családi adatok és események bejegyzési lehetőségével az eddigi legnagyobb betűs kivitel, amely akár az úrasztalára, akár idősek és gyengébben látók számára megfelelő választás lehet.

Címkék:
 
Megjelent az Institutio új fordítása

Institutio I-II.
Bolti ár:  6 000 Ft
Internetes ár:
5 100 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Kálvin János halálának 450. évfordulójára, a reformáció hónapjában, a Református Egyházi Könyvtár sorozatának legújabb tagjaként megjelent a genfi reformátor összefoglaló műve, Buzogány Dezső új fordításában.

E könyvünk első kiadásában (ahogy az a kisebb terjedelmű munkák esetén szokás) értekezésemet jobbára rövidre fogtam. Ám munkámnak az Úr végtelen jóságából sokkal nagyobb sikere lett, mint egyáltalán várhattam volna. S miután tudomásomra jutott, hogy a hívők szinte mind mennyire kedvezően fogadták (amit nemhogy kívánni, de még remélni sem mertem), minél inkább átéreztem szívemben, hogy többet kaptam, mint amennyit érdemeltem, annál inkább úgy gondoltam, hogy nagy hálátlanság lenne, ha nem törekednék, legalábbis gyarló képességeim szerint, eleget tenni az irántam megmutatkozó méltánylásnak és munkára serkentő buzdításnak. (...)

Címkék:
Read more...
 
Új bibliatípus: bőrkötés, ezüst élmetszés, cipzáras

Biblia, revideált új fordítás, középméret, bőrkötés, cipzár
Bolti ár:  9 900 Ft
Internetes ár:
8 415 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Megjelent legújabb bibliatípusunk: a középméretű revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) praktikus, cipzáras, bőrkötésben, ezüst élmetszéssel, regiszterrel. Rendszeres használatra, utazásra, ajándékozásra kiválóan alkalmas kiadás. 

 

Címkék:
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Events

December 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Upcoming Events

No events

Product Highlights

Bolti ár:  6 000 Ft
Internetes ár:
5 100 Ft
You Save: 15%Special Offers

Bolti ár:  1 200 Ft
Internetes ár:
480 Ft
You Save: 60%

Login


Newsletter

Photo Gallery

  • Zsinat_8

Our Partners

Banner