Banner
MagyarEnglish
Kálvin Kiadó
A képzelet angyalszárnyán

ncs gybib kbem 1Egyszerű, érdekes történetmesélés és szellemes, korszerű illusztrációk teszik egyedivé a nemrégiben megjelent Nagy családi gyermekbibliát. A Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó közös kiadványát a budapesti Biblia Múzeum kiállítótermében mutatták be tegnap. A gyerekek a leghálásabbak érte, mert érdekes és nem „szájbarágós" – mondta a bemutatón a kötetet magyarra ültető Szabó T. Anna József Attila-díjas költő.

Valódi lelki táplálék a gyermekeknek, amely megállja a helyét a magyar könyvpiacon, hiszen megjelenését tekintve is színvonalas kiadvány – méltatta a Nagy családi gyermekbibliát Pompor Zoltán gyermekirodalom-szakértő, a kiadvány lektora.

Read more...
 
Pillanatképek Fekete Ágnes: 4 hét. Adventi gondolatok című könyvének bemutatójáról

4 ht adventi koenyvbemutat 1 20151126A 2015. november 13-án az ADNA Caféban megtartott jó hangulatú könyvbemutatóról készült képes beszámolónket a Galériában tekinthetik meg az érdeklődők.

A kötetet dr. Békési Sándor és Sebestyén Katalin mutatta be. A zenei közreműködő dr. Kercsmár Zsolt volt. A helyszínen egy kamarakiállítást is megtekinthettek a vendégek Mészáros Márta grafikusművész Fekete Ágnes könyveihez készített grafikáiból.

 
Olvasások és öröm

altEz a szöveg nem akar mással foglalkozni, mint a bibliaolvasással, amely a maga egyértelműségével együtt is annyi kérdést, kétséget, nehézséget, bűntudatot vet fel az emberben. Pedig a bibliaolvasás nem akar sem evidencia, sem vívódás tárgya lenni. Az akar lenni, ami: csodája annak, ahogy a kijelentés szavait újra és újra felolvasva közösségbe kerülünk a meghalt és feltámadott Jézus Krisztussal, akiben Isten kijelentette magát, Szentlelke által pedig egymással.

Read more...
 
A Nagy családi gyermekbiblia bemutatója a Biblia Múzeumban

alt

 
A Lélek gyümölcse – Molnár Miklósra emlékezünk

altHosszú évekre nyúlt szenvedése széles körben ismert volt, mégis szívbemarkolóan megdöbbentett mindenkit – szerető hitvest és gyermeket, tanítványt és lelkésztársat, sok-sok gyülekezeti tagot, munkatársat és barátot – Molnár Miklós (1929–2015) tudós lelkipásztor halálhíre október 23-án. A beérett szőlőfürtöt lenyeste a Gazda, mennyei kádban angyalaival megtapostatta, hogy olyan aszúbort nyerhessen belőle, amely méltó a szentekhez.

Molnár Miklós azokhoz a rendkívüli református lelkipásztorokhoz tartozik, akiknek ma már csak fájó hiányát tapasztaljuk. Vonzó személyiségének titka abban az aszúfürtben található, amelyet Pál apostol így nevez: a Lélek gyümölcse (Gal 5,22). Molnár Miklós életének különböző megnyilvánulásaiban – mint érett aszúfürt szőlőszemeiben – a Szentlélek édes gyümölcsöt termett.

Read more...
 
Az év könyve

A kánon többszólamúsága
Bolti ár:  4 900 Ft
Internetes ár:
4 165 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

A Magyarországi Református Egyház Zsinata november 19-ei ülésén adta át az Év könyve díjat.

Az ez évi díjazott az MRE Doktorok Kollégiumának javaslatára Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánja. A díjazott mű: A kánon többszólamúsága a Kálvin Kiadó és a L'Harmattan Kiadó közös kiadásában jelent meg 2014-ben.

„A kérdéskörrel, a kánonnal mint teológiai dilemmával egyébként meglehetősen keveset foglalkozott a protestáns teológia – mondta laudációjában Hodossy-Takács Előd, a Doktorok Kollégiumának főtitkára. – Zsengellér József kötete eredetisége mellett tehát minden tekintetben megfelel az aktualitás igényének is; mai, releváns teológiai kérdést tár fel figyelemreméltó módszertani kiforrottsággal.”

Forrás: reformatus.hu

Címkék:
 
Újdonság: Országodba befogadtál

Országodba befogadtál
Bolti ár:  900 Ft
Internetes ár:
765 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

A kötet címe – Országodba befogadtál – a magyarországi cigányok himnuszának záró sorát idézi, ahogy azt a keresztyén romák éneklik. Közülük tizenhatan szólalnak meg ebben a könyvben: a svájci diplomát szerzett lelkész, a rákkutató doktorandusz, a sokszínű gyülekezetről álmodó teológus lány; a grafikus, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem első cigány származású hallgatója volt; az esti iskolába járó fiatalember, aki Istenben édesapára talált; az árva diakónushallgató, aki utat kíván mutatni a hasonló sorsú gyerekeknek; a hatgyermekes szociológus, aki a cigány közösség megerősítéséért dolgozik; a hitoktató, aki boldogan hirdeti saját népe között az evangéliumot; és a szakmunkát végző presbiter, aki családjáért, gyülekezetéért és hivatásáért áldja teremtőjét... Az Isten gyermekeként megtalált új identitásról, valamint a közösségi, társadalmi felelősségvállalásról szóló történetek egy olyan etnikum tagjaival ismertetnek meg, amellyel közös hazában élünk, és amellyel – ahogy az egyik cigány festőművész fogalmaz – „atyafiságot kellene vállalnunk”.

„Nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik” (ApCsel 10,34–35). Isten kegyelméről, elhívó, kiválasztó szeretetéről beszélnek ezek az interjúk. Sok küzdelemmel, mélységgel és magassággal teli életutakba ad bepillantást ez a kötet, mely végül Isten dicsőítésére, alázatra és szeretetre hívja meg az olvasót. (Dani Eszter, református lelkész)

Címkék:
Read more...
 
Újdonság: Bibliai szövegválogatás a házasságról

Hármas fonál
Bolti ár:  800 Ft
Internetes ár:
680 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

A Biblia történetei, tanításai és költői vallomásai, örökérvényű gondolatai évszázadok óta mutatnak utat, és segítenek eligazodni az élet nagy kérdéseiben.

Ez a kis könyv az Ó- és az Újszövetség szövegeiből ad tematikusan rendezett, átfogó válogatást a házastársi kapcsolat fontos területeiről: megismerkedés és elköteleződés; a házasság alappillérei; Isten ajándékai: a szerelem és a szexualitás; munka és család; feszültségek, viszályok és kommunikáció; szeretteink megtérése; nehézségek, veszteségek, szenvedés.

Ajánljuk házasságra készülőknek, házasságban élőknek és mindazoknak, akik szeretnének biztos kapaszkodóra lelni az emberi kapcsolatok útvesztőiben.

A kiadvány a Magyar Bibliatársulat revideált új fordítású Bibliája (RÚF 2014) alapján készült.

Címkék:
Read more...
 
A várakozás valósága

4 hét
Bolti ár:  800 Ft
Internetes ár:
680 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

4 hét – adventi elmélkedések Fekete Ágnes tollából

Fekete Ágnes református lelkész, tavaly megjelent könyve a 40 nap, a nagyböjti időszak gyümölcsöket hozó megéléséhez adott segítséget. Idén novemberben a Kálvin Kiadó jóvoltából a lelkésznő új írását vehetjük kezünkbe. A vékony könyvecske ezúttal az advent lényegének megértéséhez segíti hozzá olvasóit.
Talán felmerülhet a kérdés: Mi újat lehet még a karácsonyt megelőző időszakról mondani? Ez a szent idő minden évben eljön, s egy keresztény „alapból" tudja, mit jelent. De biztos ez? – merül föl a kérdés. Valóban tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelent számunkra az advent? Tudjuk, milyen lehetőségeket rejt magában, s hogy miképp lehet ma, 2015 végén megélni?

Címkék:
Read more...
 
A református karakter

altHivatalosan is megnyitotta kapuit a Karakter 1517 elnevezésű kávézó, könyvesbolt és kőtár augusztus 30-án. A debreceni nagytemplomi gyülekezet fenntartásában működő vendéglátó helyiség a Nagytemplom és a Debreceni Református Kollégium épülete közötti Emlékkert üvegtetős épületében kapott helyet: ide költözött a harminc éven át a Piac utcán működő református könyvesbolt. A körülbelül hatvan fő befogadására alkalmas térben gyermeksarkot is létrehoztak.

Aki belép, meglepődve tapasztalja, hogy könyv, kávé és a múlt kövei tökéletesen megférnek egy helyen. – Észreveszem a betérőkön, hogy mindenki megáll pár másodpercre és szétnéz – mondja Püski Gábor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem végzős, teológus–lelkész szakos hallgatója, a Karakter 1517 nevű könyvesbolt és kávézó vezetője.

Read more...
 
Újdonság: 4 hét. Adventi gondolatok

4 hét
Bolti ár:  800 Ft
Internetes ár:
680 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Karácsonyra lehet lélekben, hitben is készülni. Aki elindul ezen az úton, vegye kézbe ezt a könyvet, és olvasson el mindennap egy bibliai igét, áhítatot. Fekete Ágnes írásai nem hagyják, hogy sematikus, megszokott gondolatokkal, közhelyekkel a lelkünkben közelítsük meg Jézus születésének ünnepét, hanem arra indítanak, hogy elgondol­kodjunk a szeretet, a várakozás, az idő mélységeiről, és Isten jelenlétének fényében lássuk az ünnepet.

Fekete Ágnes református lelkész, a Református félóra című rádióműsor szerkesztője.

Címkék:
Read more...
 
90 éves a Theologiai Szemle folyóirat! Megjelent az ünnepi (2015/3.) lapszám

altA Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Theologiai Szemle Bizottsága a 90 éves Theologiai Szemle ünnepi, migrációs számát mutatta be október 14-én 18 órakor a Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség gyülekezeti termében. Köszöntőt mondott Fischl Vilmos főtitkár, a laptulajdonos MEÖT képviselője, a kezdő áhítatot Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke tartotta meg. Kádár Zsolt, a szerkesztőbizottság elnöke ünnepi beszédét követően a jubileumi lapszámot Bóna Zoltán főszerkesztő mutatta be, majd fórumbeszélgetés következett. Végül Juhász András esperes zárszavával zárult az esemény.

A 2015/3. jubileumi lapszám már megvásárolható webáruházunkban, illetve a teljes (vagy tört) évfolyamok előfizethetők a kiadó elérhetőségein levélben vagy személyesen.

Tartalom:

A FŐSZERKESZTŐ JEGYZETE
Bóna Zoltán: Ha a kényszerszüneteket figyelembe vesszük

Címkék:
Read more...
 
Könyvjutalom szorgalmas hittanosoknak

altSzögliget község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Aggteleki Nemzeti Park területén található. Ebben a kicsiny faluban nyitotta meg kapuit 10 évvel ezelőtt a Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola a környező települések gyermekei számára. Az iskolában 170-180 gyermek tanul, kb. egyharmaduk református. Az igazgatónő és a tanári kar fontosnak tartja, hogy az ott tanuló gyermekek ne „csak" tanuljanak, hanem nevelődjenek és szellemileg, lelkileg egyaránt fejlődjenek. Az alapítványi iskolában a hittanóra már az első tanévben sem egy délutáni foglalkozás volt, hanem az órarendbe szervesen beépített „tanóra", ahol a gyermekek vallásuk és szüleik hitbeli meggyőződése szerint vesznek részt református, római katolikus, görög katolikus hittan-, vagy ma már nagyon ritka esetben erkölcstanórán.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Events

November 2015
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Product Highlights

Bolti ár:  5 100 Ft
Internetes ár:
4 335 Ft
You Save: 15%Special Offers

Bolti ár:  1 650 Ft
Internetes ár:
990 Ft
You Save: 40%

Login


Newsletter

Photo Gallery

  • Az_elso_karacsony__8

Our Partners

Banner