Banner
MagyarEnglish
Kálvin Kiadó
A bibliafordításról a Dunakeszi Teológiai Esték következő alkalmán

alt

Bővebb inromáció: a www.refdunakeszi.hu weboldalon

 
Az aktuális Kálvin Téka

Hírlevelünk, a Kálvin Téka húsvéti/tavaszi száma az interneten is olvasható:

Letöltés
 
Árusok a templomban

altMúltkor bementük vásárolni a Centerbe. Az egy tiszta üveg bevásárlóközpont a város közepén. Egy rakás bolt meg butik van benne. Meg persze mozi a tetején, és kávézó meg cukrászda is, ahol finom sütit lehet kapni. De a sütitől függetlenül én nem szeretek a Centerbe járni. Csak az a baj, hogy anya meg Luca igen. Nem is kicsit. Nagyon. Most is elmentünk, hogy tavaszi cipőt vegyünk. Már ennek sem örültem nagyon, mert van nekem cipőm, amit szeretek. Sportcipő, jó kényelmes. Úgy tudok vele futni az udvaron, hogy Oti se ér utol. Ráadásul piros a talpa, ami külön menő. Szóval én nem akartam új cipőt. Minek? De anya állította, hogy újat kell venni, mert ez már teljesen tönkrement, és ki is nőttem. Mondtam, hogy nem ment tönkre, csak egy kicsit levált a talpa. És nem nőttem ki, egyáltalán nem, mert ha összehúzom benne a lábujjaimat, beleférnek a cipőbe azok is.
De anyát nem lehetett meggyőzni. Mentünk cipőt venni. Persze ha én kapok valamit, akkor Lucának is kell. Azonnal nyávogni kezdett, hogy milyen ócska a cipője neki is. Meg itt töri a lábát, meg ott. Pedig nem is. Na, mindegy. Végül is így jártam jobban, hogy Lucának is kellett vásárolni.

Read more...
 
Képek és beszámoló biblikus szakkönyveink bemutatójáról

Biblikus_szakkonyvek_17Zsengellér József, A kánon többszólamúsága ésJames Dunn, Kezdetben volt az evangélium című könyveit mutatta be a Kálvin Kiadó 2015. március 3-án Budapesten, a Biblia Múzeum kiállítótermében, a Bibliás könyvesbolt segítségével.

Zsengellér József könyvét Xeravits Géza mellett a szerző, James Dunn könyvét Pecsuk Ottó mutatta be.

Füle Tamás fotói a képre kattintva nyílnak.

Zsengellér József könyvét emeli ki a Parókia portál beszámolójában Fekete Zsuzsa.

Címkék:
 
(Miért) olvasunk Bibliát?

altA bibliaolvasás személyes (hit)életünkben játszott szerepének, fontosságának tematizálása azért is lényeges nekünk, mert mi, reformátusok az Ige egyházaként tekintünk magunkra. Az Igére újra rátalálás hozott létre bennünket, és amikor elmondjuk egyházunk történetét, abban mindig különleges hangsúlyt kap a bibliafordítás és az Ige anyanyelven történő hirdetésének, illetve olvasásának programja. Ha református vallásosságról beszélünk, azon elsősorban a bibliás-zsoltáros kegyességet szoktuk érteni, amelynek példáit a Bibliát folyamatosan olvasó – és ennek emlékét saját példányában a lap alján meg is örökítő – Lorántffy Zsuzsannától a zsoltárt énekelve arató névtelen alföldi parasztokig soroljuk. Négyszázhuszonöt éves és idén januárban hungarikummá is minősíttetett a Vizsolyi Biblia, így megint sok szó esik majd nyelvteremtő, nemzet- és kultúraformáló szerepéről.

Read more...
 
Megújítva és megőrizve. Bibliavasárnapi interjú a Reflapban

altA Vizsolyi Bibliának kiemelt helye van egyházi életünkben. Nemcsak annyiban, hogy az első magyar teljes bibliafordításról van szó, hanem évszázadok óta meghatározza a református egyház gondolkodásmódját, teológiai látását – hangsúlyozza Pecsuk Ottó. A Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkárával a Vizsolyi Biblia kiadásának 425. évfordulójához közeledve, bibliavasárnap alkalmából beszélgettünk.

Címkék:
Read more...
 
Álmok, identitás, evangélium - Könyvbemutatók az Egyetemen

dsc 6054 webHárom kötet bemutatóját tartotta február 19-én, 14 órától a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kálvin termében a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója az Egyetemmel közösen. A Kiadó vezetője, Galsi Árpád a bemutató elején kiemelte, hogy a három újdonságot nehéz egymáshoz kötni, de legalább a Kálvin Kiadó sokszínűsége is a könyvszeretők elé tárulhat a könyvbemutató alatt.

Címkék:
Read more...
 
Legújabb könyvünk fiataloknak és fiatal felnőtteknek: Napi menü

Napi menü
Bolti ár:  990 Ft
Internetes ár:
841 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Keresztyén karikatúra? Ez valami vicc?
Az – komolyan.

Egy kép néha valóban többet mond ezer szónál. A karikatúrák pedig olyan képek, amelyek a görbe tükör képén keresztül beszélnek.

A Napi menü egyfajta rendhagyó áhítatos könyv, amelyben találkozik a vicces és a komoly. John Bush amerikai grafikus találó karikatúrái, valamint hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetek, gondolatok és rövid imádságok segítenek mélyebben megérteni a Bibliát, a keresztyén hitet és életet.

Napi menü
Gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival
ISBN 978 963 558 288 4; 137×148 mm; kartonált; 128 oldal

Címkék:
Read more...
 
Református identitás és magyar irodalom

Református identitás és magyar irodalom
Bolti ár:  1 900 Ft
Internetes ár:
1 615 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Győri L. János irodalomtörténész, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tanára, a Református Művelődés- és iskolatörténeti Kutatóintézet vezetője e kötetben az elmúlt két és fél évtized során készült tanulmányaiból gyűjt csokorba tizennégyet, amelyek a református identitás és a magyar irodalom érintkezési pontjait vizsgálják.

Így ismerkedhetünk meg a református identitás és magyar irodalom, a magyar református prédikáció a kora újkorban és a mártírium és magyar református kegyesség témái köré csoportosítva a Bibliáén túl Kálvin és Szikszai György mellett kevésbé ismert 16–18. századi református prédikátorok irodalmi hatásával (Siderius János, Geleji Katona István, Köleséri Sámuel, Szöllősi Mihály, Drégelypalánki János, Nagyari József, Tofeus Mihály, Nádudvari Péter), érintve a Debreceni Egyetem szellemi vonzásában az elmúlt évtizedekben folyó régi magyar irodalomtörténeti kutatás fő irányait (eszmetörténet, exemplumkutatás, retorika- és homiletikatörténet, mártíriumkutatás).

Az írások a szerzőnek arról a kettős szellemi kötődéséről tanúskodnak, amelyről így ír a könyv előszavában: „Az egyik az ismeretek átadásának vágya az általános műveltséget nyújtó középiskola szintjén, a másik pedig a magasabb szintű tudományos kutatás. Katedrán állva ma is igyekszem a tantárgyaimhoz kapcsolódó minden kérdésről ugyanazon intenzitással megszólalni, publikálni azonban elsősorban arról szeretek, amihez szellemi és spirituális gyökereim kapcsolnak, azaz a magyar protestáns, azon belül is elsősorban a református műveltség kérdéseiről.”

Címkék:
Read more...
 
Legújabb gyerekkönyvünk: Kicsik képes Bibliája

Kicsik képes Bibliája
Bolti ár:  3 500 Ft
Internetes ár:
2 975 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Ebből a kisebbeknek szóló képes Bibliából úgy mesélhetjük el a gyerekeknek a történeteket, hogy átélhetik a teremtés szépségét, izgulhatnak Dávidért a csatában, Dánielért az oroszlánok között és Jézus tanítványaiért a viharban.

A beleélést segítik a gyermekek fantáziáját megragadó illusztrációk és a könnyen érthető szöveg is. A történetekből a kicsik is megérezhetik, hogyan gondoskodik Isten az emberekről, hogyan tartja meg az ígéreteit, és miként hív bennünket, hogy szeressük őt és egymást.

Címkék:
Read more...
 
Új szakkönyvünk: Kezdetben volt az evangélium

Kezdetben volt az evangélium
Bolti ár:  3 400 Ft
Internetes ár:
2 890 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Mit tudunk a názáreti Jézusról? Milyen forrásból meríthetjük ismereteinket?
Hogyan születtek az evangéliumok? Miért olyan más Jánosé, mint a három szinoptikus evangélium?
Nevezhetjük-e Pált a keresztyénség megalapítójának?

Az elismert kutató, James D. G. Dunn kilenc rövid tanulmányban keresi a választ olyan kérdésekre, amelyek az Újszövetség tanulmányozásának alapvető témái. Dunn komolyan veszi az írott evangéliumokat mint a történeti Jézus megismerésének szóbeli hagyományra épülő forrásait, a Jézus-mozgalom és azon belül Pál apostol zsidó kontextusát, a Jézus küldetése és Pál evangéliuma közötti folytonosságot, nem kerülve ki a nehezen megválaszolható kérdéseket és problémákat.

A könyv olyan előadásokra épül, amelyekben a szerző többek között római katolikus és zsidó érdeklődők számára mutatta be kutatási eredményeit a protestáns bibliai tudomány szemszögéből, bevezető, áttekintő céllal.

Címkék:
Read more...
 
Új fotóalbumok a Galériában!

Egy kicsit összegyűltek az utóbbi hónapok eseményeiről készült fényképek. De végre valahára sikerült feltöltenünk és így megoszthatjuk azokat a kedves érdeklődőkkel, barátainkkal. Az új albumok a Galériában tekinthetők meg.

Címkék:
 
Új! Zsengellér József: A kánon többszólamúsága

A kánon többszólamúsága
Bolti ár:  4 900 Ft
Internetes ár:
4 165 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Új biblikus szakkönyvünk jelent meg: Zsengellér József, a KRE HTK tanárának monográfiája az Ószövetség szöveg- és kánontörténetéről. 

Ez a könyv abba a múltba szeretné elkalauzolni az olvasót, melyben megszületett a nyugati civilizációt alapjaiban meghatározó Szentírás, a Héber Biblia, az Ószövetség. Azt a folyamatot próbálja felidézni, ahogyan a megértett isteni szó formát öltve hagyományozódik, összegyűlik, szöveggé, szövegfolyammá válik, gyűjteménnyé kristályosul, s különböző csoportok számára életvitelt, létformát meghatározó normává válik. A kialakult kép nem teljes, néhol szakadozott, ahogyan a szövegek is helyenként töredékesek és a tények kikutathatatlanok, ám ahhoz elegendő, hogy lássuk a lényeget, a fő vonalakat.

A tudományos feldolgozás során a meglévő képzetek egymás mellé helyezésével talán mindenki számára világossá válhat saját kánonnal kapcsolatos nézetének helye és helyzete, tudományos vagy konfesszionális meghatározottsága. Ennek ismeretében pedig megértőbbé és elfogadóbbá lehet egymás iránt kutató és hívő, irodalmár vagy történész és teológus.

A szerző református lelkész, teológus, hebraista, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán a Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

Címkék:
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Events

March 2015
M T W T F S S
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Upcoming Events

Apr 23 @ 12:00 - 18:00
22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Apr 24 @ 12:00 - 18:00
22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Apr 25 @ 12:00 - 18:00
22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Product Highlights

Bolti ár:  6 000 Ft
Internetes ár:
5 100 Ft
You Save: 15%Special Offers

Bolti ár:  980 Ft
Internetes ár:
588 Ft
You Save: 40%

Login


Newsletter

Photo Gallery

  • Hatszemközt könyvbemutató

Our Partners

Banner