Banner
MagyarEnglish
Kálvin Kiadó
Kettős könyvbemutató a Biblia Múzeumban

alt

 
Bibliavasárnap 2015.

alt

 
Álmok, identitás, evangélium- Könyvbemutatók az Egyetemen

dsc 6054 webHárom kötet bemutatóját tartotta február 19-én, 14 órától a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kálvin termében a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója az Egyetemmel közösen. A Kiadó vezetője, Galsi Árpád a bemutató elején kiemelte, hogy a három újdonságot nehéz egymáshoz kötni, de legalább a Kálvin Kiadó sokszínűsége is a könyvszeretők elé tárulhat a könyvbemutató alatt.

Read more...
 
A Kálvin Kiadó és a DRHE könyvbemutatója Debrecenben

db konyvbemutato 2015 02 19

 
Megjelent a Theológiai Szemle 2014/4. száma

Theologiai Szemle
Bolti ár:  1 575 Ft
Internetes ár:
1 339 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóirata az egyik legrégebbi magyar protestáns tudományos periodika, mely közel kilenc évtizede (1925. óta) szolgálja a magas szintű teológiai műhelymunka, és ezzel együtt, a szemle jellegből adódóan a tájékoztatás ügyét. A periodika a Magyar Tudományos Művek Tárában, mint lektorált folyóirat nyer regisztrálást szeptember 14. óta. Ez azt jelenti, hogy a tanulmányi rovatban megjelenő írások – amelyeket lektori véleményezés után közlünk – a szerzőknek kreditpontokat szereznek tudományos előmenetelükhöz. Ám ezen túlmenően is a Szemle egyre inkább széles körű és hatékony eszköze kíván lenni a Kárpát-medencei protestáns teológiai eszmélődésnek és diskurzusnak.

A most megjelent szám tartalmából:

Ferencz Árpád:
Kontextusok és érdekek változása a kortárs teológiai gondolkodásban
Somodi Imre: Pierre Teilhard de Chardin evolúciós teológiája
Tóth János: Szegényes szegénység-megközelítések és a bibliai szegénység társadalomtudományi relevanciája
Gánóczy Sándor: Kálvin és a pápaság
Tatai István: Magyar protestáns megszólalás az Izrael-kérdésről 1956-ban

Ez és a korábbi lapszámok megvásárolhatók, illetve megrendelhetők a kiadótól.
Egyéb fontos információk, letölthető írások a folyóirat hivatalos weboldalán olvashatók: http://theolszemle.meot.hu

 

 
A Confessio 2014/4. számához

Confessio 2014.
Bolti ár:  1 300 Ft
Internetes ár:
1 105 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

A Magyarországi Református Egyház figyelője, a Confessio ez idő szerint utolsó nyomtatott lapszámát vehetik kezükbe annak hűséges olvasói. Íme, egy kis ízelítő arról, hogy mi mindenről olvashatnak benne.

A tartalomból:
TÉMA: Száz éve tört ki a Nagy Háború

Völgyesi Zoltán: Magyarország a Nagy Háborúban
Baráth Béla Levente: A magyar református egyház az I. világháború éveiben
Szűcs Ferenc: Háború és béke teológiai megítélése a Nagy Háború tükrében

Dokumentumok, háttéranyagok, cikkek:
Szabó Mózes: Jelentés két szibériai hadifogoly táborról
Nagy László: Úrvacsora a fogolytáborban 1919 Karácsonyán
Ravasz László: A legnagyobb vereség

Feke György: In memoriam Hegyi-Füstös István
Fekete Ágnes és Kiss Sándor beszélgetése Németh Pállal: Diktatúra vagy inkább iszlám állam?
Kálvin emlékévek (2009–2014) lezárása

A kiadó és a folyóirat szerkesztősége szeretettel ajánlják az olvasók figyelmébe az elmúlt év korábbi lapszámait is, melyek megvásárolhatók, illetve megrendelhetők közvetlenül a kiadótól, illetve digitális formában letölthetők weboldalunkon.

A megszűnés, illetve a kiadás ideiglenes szüneteltetésének okairól az év végén megjelent közleményünkből tudhatnak meg többet.

 

 
Legújabb könyvünk fiataloknak és fiatal felnőtteknek: Napi menü

Napi menü
Bolti ár:  990 Ft
Internetes ár:
841 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Keresztyén karikatúra? Ez valami vicc?
Az – komolyan.

Egy kép néha valóban többet mond ezer szónál. A karikatúrák pedig olyan képek, amelyek a görbe tükör képén keresztül beszélnek.

A Napi menü egyfajta rendhagyó áhítatos könyv, amelyben találkozik a vicces és a komoly. John Bush amerikai grafikus találó karikatúrái, valamint hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetek, gondolatok és rövid imádságok segítenek mélyebben megérteni a Bibliát, a keresztyén hitet és életet.

Napi menü
Gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival
ISBN 978 963 558 288 4; 137×148 mm; kartonált; 128 oldal

Címkék:
Read more...
 
Református identitás és magyar irodalom

Református identitás és magyar irodalom
Bolti ár:  1 900 Ft
Internetes ár:
1 615 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Győri L. János irodalomtörténész, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tanára, a Református Művelődés- és iskolatörténeti Kutatóintézet vezetője e kötetben az elmúlt két és fél évtized során készült tanulmányaiból gyűjt csokorba tizennégyet, amelyek a református identitás és a magyar irodalom érintkezési pontjait vizsgálják.

Így ismerkedhetünk meg a református identitás és magyar irodalom, a magyar református prédikáció a kora újkorban és a mártírium és magyar református kegyesség témái köré csoportosítva a Bibliáén túl Kálvin és Szikszai György mellett kevésbé ismert 16–18. századi református prédikátorok irodalmi hatásával (Siderius János, Geleji Katona István, Köleséri Sámuel, Szöllősi Mihály, Drégelypalánki János, Nagyari József, Tofeus Mihály, Nádudvari Péter), érintve a Debreceni Egyetem szellemi vonzásában az elmúlt évtizedekben folyó régi magyar irodalomtörténeti kutatás fő irányait (eszmetörténet, exemplumkutatás, retorika- és homiletikatörténet, mártíriumkutatás).

Az írások a szerzőnek arról a kettős szellemi kötődéséről tanúskodnak, amelyről így ír a könyv előszavában: „Az egyik az ismeretek átadásának vágya az általános műveltséget nyújtó középiskola szintjén, a másik pedig a magasabb szintű tudományos kutatás. Katedrán állva ma is igyekszem a tantárgyaimhoz kapcsolódó minden kérdésről ugyanazon intenzitással megszólalni, publikálni azonban elsősorban arról szeretek, amihez szellemi és spirituális gyökereim kapcsolnak, azaz a magyar protestáns, azon belül is elsősorban a református műveltség kérdéseiről.”

Címkék:
Read more...
 
Legújabb gyerekkönyvünk: Kicsik képes Bibliája

Kicsik képes Bibliája
Bolti ár:  3 500 Ft
Internetes ár:
2 975 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Ebből a kisebbeknek szóló képes Bibliából úgy mesélhetjük el a gyerekeknek a történeteket, hogy átélhetik a teremtés szépségét, izgulhatnak Dávidért a csatában, Dánielért az oroszlánok között és Jézus tanítványaiért a viharban.

A beleélést segítik a gyermekek fantáziáját megragadó illusztrációk és a könnyen érthető szöveg is. A történetekből a kicsik is megérezhetik, hogyan gondoskodik Isten az emberekről, hogyan tartja meg az ígéreteit, és miként hív bennünket, hogy szeressük őt és egymást.

Címkék:
Read more...
 
Új szakkönyvünk: Kezdetben volt az evangélium

Kezdetben volt az evangélium
Bolti ár:  3 400 Ft
Internetes ár:
2 890 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Mit tudunk a názáreti Jézusról? Milyen forrásból meríthetjük ismereteinket?
Hogyan születtek az evangéliumok? Miért olyan más Jánosé, mint a három szinoptikus evangélium?
Nevezhetjük-e Pált a keresztyénség megalapítójának?

Az elismert kutató, James D. G. Dunn kilenc rövid tanulmányban keresi a választ olyan kérdésekre, amelyek az Újszövetség tanulmányozásának alapvető témái. Dunn komolyan veszi az írott evangéliumokat mint a történeti Jézus megismerésének szóbeli hagyományra épülő forrásait, a Jézus-mozgalom és azon belül Pál apostol zsidó kontextusát, a Jézus küldetése és Pál evangéliuma közötti folytonosságot, nem kerülve ki a nehezen megválaszolható kérdéseket és problémákat.

A könyv olyan előadásokra épül, amelyekben a szerző többek között római katolikus és zsidó érdeklődők számára mutatta be kutatási eredményeit a protestáns bibliai tudomány szemszögéből, bevezető, áttekintő céllal.

Címkék:
Read more...
 
Új fotóalbumok a Galériában!

Egy kicsit összegyűltek az utóbbi hónapok eseményeiről készült fényképek. De végre valahára sikerült feltöltenünk és így megoszthatjuk azokat a kedves érdeklődőkkel, barátainkkal. Az új albumok a Galériában tekinthetők meg.

 
Új! Zsengellér József: A kánon többszólamúsága

A kánon többszólamúsága
Bolti ár:  4 900 Ft
Internetes ár:
4 165 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Új biblikus szakkönyvünk jelent meg: Zsengellér József, a KRE HTK tanárának monográfiája az Ószövetség szöveg- és kánontörténetéről. 

Ez a könyv abba a múltba szeretné elkalauzolni az olvasót, melyben megszületett a nyugati civilizációt alapjaiban meghatározó Szentírás, a Héber Biblia, az Ószövetség. Azt a folyamatot próbálja felidézni, ahogyan a megértett isteni szó formát öltve hagyományozódik, összegyűlik, szöveggé, szövegfolyammá válik, gyűjteménnyé kristályosul, s különböző csoportok számára életvitelt, létformát meghatározó normává válik. A kialakult kép nem teljes, néhol szakadozott, ahogyan a szövegek is helyenként töredékesek és a tények kikutathatatlanok, ám ahhoz elegendő, hogy lássuk a lényeget, a fő vonalakat.

A tudományos feldolgozás során a meglévő képzetek egymás mellé helyezésével talán mindenki számára világossá válhat saját kánonnal kapcsolatos nézetének helye és helyzete, tudományos vagy konfesszionális meghatározottsága. Ennek ismeretében pedig megértőbbé és elfogadóbbá lehet egymás iránt kutató és hívő, irodalmár vagy történész és teológus.

A szerző református lelkész, teológus, hebraista, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán a Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

Címkék:
Read more...
 
Újdonságunk: Igehirdetések Rózsai Tivadartól

Álmokat álmodni – Látásokat látni
Bolti ár:  1 600 Ft
Internetes ár:
1 360 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Dr. Rózsai Tivadar (1914–1990) a 20. század utolsó harmadának legnagyobb hatású vallástanára volt. Sárospataki teológiai tanulmányai után Bázelben a neves teológusnak, Karl Barthnak lett a tanítványa. Több tiszáninneni és tiszántúli gyülekezetben végzett lelkipásztori szolgálat után lett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának vallástanára. Következetes nevelő munkája nyomán 1967 és 1987 között diákjai közül közel háromszáz lett teológiai hallgató Budapesten vagy Debrecenben. Rózsai Tivadar nyomán a legfogékonyabb korukban találkoztak gondolkodásmódjával, igelátásával, prédikációs stílusával. „Szenvedélyes és nagy hatású igehirdető volt, aki végtelen alapossággal készült fel minden igehirdetésére, és kereste azt az üzenetet, amellyel elsősorban az ifjúságot tudja megszólítani az evangélium erejével, és bátorítani a Krisztust követő, hitvalló életforma megélésére az egyház közösségében. Vallotta, hogy az igehirdetés és az istentisztelet olyan szükségszerűség az egyház életében, mint az emberi szervezet számára a lélegzetvétel. Gondosan kiválasztott textusait nagy alapossággal ágyazta bele a bibliai összefüggésekbe, és fordította le az igét hallgató nyelvére. Igényes volt önmagával és diákjaival szemben is.” (Bölcskei Gusztáv)

A kötetben található tizenöt igehirdetés ízelítőt ad Rózsai Tivadar igehirdetői életművéből. A válogatást a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai professzora, Fekete Károly végezte, aki maga is Rózsai Tivadar tanítványa volt.

A Magyar református igehirdetők sorozatban 20. századi igehirdetők prédikációiból teszünk közzé válogatásokat, jelezve, hogy igehirdetői örökségük megőrzésre, továbbadásra érdemes, és a mai olvasóközönség számára is érthető és építő üzeneteket hordoz.

Címkék:
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Events

March 2015
M T W T F S S
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Upcoming Events

Mar 03 @ 08:17 - 18:00
Kettős könyvbemutató a Biblia Múzeumban

Product Highlights

Bolti ár:  5 100 Ft
Internetes ár:
4 335 Ft
You Save: 15%Special Offers

Bolti ár:  1 200 Ft
Internetes ár:
600 Ft
You Save: 50%

Login


Newsletter

Photo Gallery

  • Szabó András és Szabó Előd

Our Partners

Banner