Banner
MagyarEnglish
Kálvin Kiadó
Főhajtás a 93 éves korában elhunyt Jörg Zink előtt

alt„Korunk egyik legismertebb és legolvasottabb német protestáns szerzőjét, a rádiós és tv-lelkészt, s a korszerű építő lelki irodalom termékeny alkotóját 2016. szeptember 26-án helyezték végső nyugalomra a stuttgart-degerlochi erdei temetőben. Életének 93 esztendeje alatt több, mint 200 könyvet írt, szebbnél-szebb igei elmélkedést, bibliamagyarázatot, Újszövetség-fordítást. A szocializmus éveiben vasárnaponként a rádióban mondott igehirdetései áthatoltak a berlini kő-, s az ateista ideológiai falakon, el egészen a szívekig. Fél NDK őt hallgatta ilyenkor. Könyvei közül magyarul is olvasható néhány.

Read more...
 
Megjelent a Collegium Doctorum 2016/1. száma

altMegjelent a Collegium Doctorum – A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma periodikájának legújabb (2016/1.) száma, amely már kapható a Kálvin Kiadó boltjaiban vagy megrendelhető webáruházunkban.

Ajánlásként egy részlet Hodossy-Takács Előd felelős szerkesztő, a Doktorok Kollégiuma főtitkára köszöntőjéből, valamint ízelítő a tartalomból.

Lectori salutem!

A felelős szerkesztő alapelvét a lap eddig is használt alcíme fejezi ki: Magyar református teológia. Ez a folyóirat lehetőség arra, hogy nyomtatott formában folyamatosan leképezzük a magyar nyelvű református teológiai tudományművelés eredményeit. Ez kapcsolja a folyóiratot a szervezethez, szervezeti és működési szabályzatunk preambulumában mondja ki, hogy „a Magyarországi Református Egyház Doktorainak Kollégiuma a teológiai tudományok magas szintű kutatására és művelésére szervezett közösség". Küldetésünk, célunk kettős: egyfelől a Zsinat munkájának segítése, teológiai háttér biztosítása; másrészt egyházunk egész közössége felé van felelősségünk a teológiai kutatás eredményeinek közvetítésén keresztül.

Read more...
 
Indul a Magyar Bibliatársulat IV. (online) bibliaismereti versenye

altA Magyar Bibliatársulat Alapítvány ismét meghirdeti bibliaismereti versenyét. A korábbiaktól eltérően azonban ez alkalommal nemcsak középiskolások, hanem főiskolások és egyetemisták is jelentkezhetnek, és újdonság lesz még az is, hogy a fiatalok a regisztrációnál két (közép és haladó) szint közül választhatnak majd.

Jelentkezni a www.bibliatarsulat.hu/jatek/ oldalon elérhető űrlap kitöltésével lehet 2016. szeptember 25. vasárnap éjfélig. Egyéni versenyzők és (ideálisan legfeljebb 3 fős) csapatok jelentkezését is várjuk.

A verseny nem titkolt célja rávenni a fiatalokat arra, hogy minél gyakrabban és minél nagyobb kedvvel vegyék a kezükbe a Szentírást. Úgy véljük, ehhez az egyik legjárhatóbb út, ha különféle feladatokat kell megoldaniuk, amihez forgatniuk kell a Bibliát.

A helyes megfejtést beküldők között könyvcsomagokat, koncertjegyeket és más értékes ajándékokat sorsolnak ki a szervezők.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a tervek szerint 2016. november 27-én, Advent első vasárnapján ökumenikus istentisztelet keretében kerül majd sor Budapesten, a Kálvin téri református templomban. 

Minden jelentkezőt sok szeretettel várnak a Magyar Bibliatársulat munkatársai!

 
Tony Lane: A keresztyén gondokodás rövid története – Újból kapható!

A keresztyén gondolkodás rövid története
Bolti ár:  2 900 Ft
Internetes ár:
2 465 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Az érdeklődők bizonyára örömmel veszik kezükbe Tony Lane, a London School of Theology professzora A keresztyén gondolkodás rövid története – Teológusok és eszméik az apostoli atyáktól napjainkig című könyvét, mely hosszú szünet után jelenhetett meg újra, változatlan tartalommal a Harmat és a Kálvin Kiadó közös gondozásában.

A fülszövegből:

Történelmi ismeretek híján az ember olyan, mint akinek kihagy az emlékezete, és nem értheti meg a jelent – figyelmeztet a szerző, és tanítványainak írt könyvével igyekszik is megóvni olvasóit ettől a veszélytől. Ökumenikus szemléletű, több hagyományt is magában foglaló műve végigkalauzol a keresztyén gondolkodás történetén a kezdetektől napjainkig. Bemutatja az európai kultúra arculatát alapvetően meghatározó teológusokat, dokumentumokat és hitvallásokat, majd kitekintést ad a kortárs keresztyén eszmékre és áramlatokra világszerte.

 

 
Jellem ABC – Kedvcsináló Somogyiné Ficsor Krisztina új könyvéhez

altA Julianna Református Általános Iskola kiadásában megjelent Jellem ABC a Biblia alapján című új gyermekáhítatos könyvről Fekete Zsuzsa beszélgetett a szerzővel. A Parókia Portálon olvasható interjú egy részletével szeretnénk kedvet csinálni a kötet egyéni, gyülekezeti és iskolai olvasásához.

A közelmúltban jelent meg Somogyiné Ficsor Krisztina első könyve, a Jellem ABC a Biblia alapján. A Julianna Református Általános Iskola lelkésze mielőtt könyvéről beszélne, úgy fogalmaz intézményükről, hogy Budapest szívében található egy kicsi, meleg hangulatú, családias református iskola, ahol közös áhítattal kezdik a hétfőt, majd naponta osztályonként tartják a lelki alkalmakat. Az egyik tanévben a keresztyén jellemábécé címmel tartottak sorozatot, amit nemcsak a gyerekek, hanem a szülők és tanárok is izgalommal vártak hétfőről hétfőre. Volt olyan osztály, ahol a tantermeket is feldíszítették a betűkkel és jellemzőkkel. Végül a szülőkben és pedagógusokban egyaránt megfogalmazódott, hogy jó lenne egy kötetben látni az áhítatokat. A könyvet, amelyet a diákok rajzai díszítenek, az iskola adta ki.

Read more...
 
Könyvárusítás a Református Doktorok Kollégiuma plenáris ülésén

altA Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat 2016. augusztus 29-én a Református Doktorok Kollégiuma plenáris ülésén 9.00 és 17.00 óra között egész napos könyvvásárt tart. Helyszín: a Dunamelléki Református Egyházkerület székháza, II. emeleti aula (1092 Budapest, Ráday u. 28.).

Szeretettel várunk mindenkit könyves asztalunknál!

A konferenciára jelentkezési lehetőség és a programról további információk itt  olvashatók.

 
Könyvvásár a Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövetség nyári konferenciáján

altA Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat 2016. augusztus 26-án és 27-én (pénteken és szombaton) a Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövetség 11. konferenciáján kedvezményes könyvvásárt tart.

Szeretettel várunk mindenkit könyves asztalunknál!

További információk itt olvashatók.

 
Isten vonzásában – Beszélgetés Bölcsföldiné Türk Emesével

altSzabad, őszinte és Isten jelenlétében zajlik – ezek a jó hittanóra ismérvei – mondja Bölcsföldiné Türk Emese, a Baár–Madas Református Gimnázium és Általános Iskola tanára. Vajon mire kíváncsiak a gyerekek a hittanórán? Hogyan lehet érdekessé tenni számukra a hit kérdéseit? – ezekről is faggattuk a hetedikes hittankönyv szerzőjét, Bölcsföldiné Türk Emesét.

Az Isten vonzásában címet kapta a hetedikes hittankönyv. Hogyan lehet erről a témáról írni a hetedikeseknek?

Isten vonzását egy szimbólumon keresztül ragadja meg a tankönyv, ami a nyitott kapu, azaz Isten tárt kapuval várja őket, kinyitja magát előttük. A hetedikesek éppen átmeneti korszakban vannak, számos dologban még gyerekek, de már felveszik a felnőttes dolgokat. Isten vonzásáról elsősorban nem egy könyvön keresztül lesz élményük, hanem személyek által, akikkel kapcsolatban kerülhetnek. Ez a könyv igazán akkor ér valamit, ha nem csupán tankönyv marad, hanem a hitoktató is felmutatja Isten vonzását. A könyv csak egy eszköz ehhez a célhoz.

Több korosztályt is tanít. Mi az, ami a hetedikeseket foglalkoztatja?

Ez ugyanúgy változó lehet, mint a felnőtteknél. Vannak osztályok, ahol rendkívül nyitottak az egész világra, máshol zárkózottabbak. A szerelem, a barátság természetesen foglalkoztatja őket, de ezt még nem osztják meg úgy, mint néhány évvel később, 15-16 éves korban. Ez az időszak még a finom kérdések ideje. Érdekli őket a politika, a vagyon, a gazdagság, hogy mijük van, és hogyan lehetnek jelen a közösségben a státuszszimbólumaikkal, hogy kik is ők valójában. Keresik az identitásukat, éppen ezért az egyház kevésbé foglalkoztatja ebben a korban a gyerekeket, inkább az érdekes számukra, hogyan viszonyuljanak a többiekhez, a más felekezetűekhez. Akik nagyjából ismerik református gyökereiket, összehasonlítják magukat a baptistákkal, katolikusokkal, szabad keresztényekkel.

Read more...
 
Ajánló a Theologiai Szemle legújabb, 2016/2-es számához

altJúlius hónapban megjelent a Theologiai Szemle (a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóirata) legújabb, 2016/2-es száma. Ezúttal is a folyóirat hivatalos weboldalát hívjuk segítségül az új lapszám bővebb tartalmi ismertetéséhez.

De előtte kedvcsinálóként álljon itt a részletes tartalomjegyzék:

 
A FŐSZERKESZTŐ JEGYZETE
BÓNA ZOLTÁN: A mélység, és a határhelyzet

SZÓLJ, URAM!
KHALED A. LÁSZLÓ: Pünkösd utáni útravaló: a szeretet hármas szabálya

TANÍTS MINKET, URUNK!
KUSTÁR GYÖRGY: A ki nem mondható margójára A Bultmann-iskola, különösen Ernst Fuchs
szeretetfelfogása

KOVÁCS ÁBRAHÁM : Evolúció, evangelikalizmus és liberális teológia. Henry Drummond „Természeti törvény
a szellemi világban" című könyvének hazai protestáns fogadtatása

KOCSEV MIKLÓS: A hallgatóság mint a felkészülést befolyásoló tényező

SIBA BALÁZS: Az egyházi kultúra és a lelkészszerep

KITEKINTÉS
VÉGH LÁSZLÓ: Az atomerőművek és az emberiség jövője

VICTOR ANDRÁS: Az atomenergia környezeti vonatkozásai

BÉRES TAMÁS: Az atomenergia kockázatetikai perspektívájának alapszempontjai

FAZAKAS SÁNDOR: Az erkölcsi értékítélet kialakításának módszere

ÖKUMENIKUS SZEMLE
ULRICH KÖRTNER: Több felelősséget, kevesebb érzületet (Fordította: Ódor Balázs)

KÖNYVSZEMLE
HELLA FERENC ISTVÁN: Tomka János–Bőgel György: Vezetés egykor és most – A Biblia és a menedzsment;
Megéri jónak lenni? – A Biblia és a menedzsment II.

LÁSZLÓNÉ AGOD ANETT: A szembenállástól a közösségig. Evangélikus–római katolikus közös megemlékezés
a reformációról 2017-ben

A lap mostani és korábbi számai megrendelhetők, teljes vagy részévfolyam előfizethető a webáruházunkban.

 

 
Megjelent a Confessio 2016/2. száma – A szerkesztőség ajánlója

altA legújabb szám témája az európai kultúrához való viszony változása a 21. századi ember életében.

„... nemcsak arra hívattunk, hogy Jézussal együtt legyünk ott a sötétségben, hanem arra, hogy Jézus maga általunk legyen jelen a szenvedő világban" – olvasható az idei második szám meditációja Lovas András gazdagréti lelkipásztor tollából.

Az európai kultúra gyökereiről és változásairól Szűcs Ferenc teológiai professzor értekezik, egyebek mellett a szekularizációt, a globalizációt és a jövőt is vizsgálja teológiai szempontból. Karasszon István a kétezer éve adott keresztyén identitásunk és a 21. századi kultúra kapcsolatáról ír...

A továbbiak a reformatus.hu oldalon olvashatók.

Az online folyóirat a http://confessio.reformatus.hu/20162 címen érhető el.

 
A Református Cigánymisszió könyvheti zenés dedikálása
alt2016. június 11-én az Országodba befogadtál című interjúkötet szereplői és alkotói örömzenéltek és dedikáltak a Kálvin Kiadó könyvheti standjánál a Vörösmarty téren. Az eseményről készült fotókat galériánkban tekinthetik meg.
Fotók: Hossala Tamás
 
 
 
Könyvadomány a Tomori Református Óvodának

alt2016 májusában a Tomori Református Óvoda könyvtára részére adományoztunk egy kisebb könyvcsomagot, amelynek a gyermekek láthatóan nagyon örültek. Reméljük, hogy mindnyájan örömmel lapozgatják, olvasgatják majd e kiadványokat.

Galériánkban további képek is találhatók a lurkókról.

 
Zenés könyvheti dedikálás!

alt2016. június 11-én, 15.30 órától az Országodba befogadtál című interjúkötet szereplői és alkotói dedikálnak és örömzenélnek a Kálvin Kiadó könyheti standjánál (Bp., Vörösmarty tér, 85-ös pavilon).

A nagysikerű könyv 16 cigány származású keresztyénnel készült beszélgetést tartalmaz. Címe a magyarországi cigányok himnuszának záró sorát idézi, ahogy azt a keresztyén romák éneklik.

Egy előzetes rádióinterjú a Katolikus Rádió 2016. június 6-diki KAPCSOLATBAN című műsorából: http://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/386667

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5

Events

September 2016
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Product Highlights

Bolti ár:  800 Ft
Internetes ár:
680 Ft
You Save: 15%Special Offers

Bolti ár:  1 500 Ft
Internetes ár:
900 Ft
You Save: 40%

Login


Newsletter

Photo Gallery

  • Történeteink könyvbemutató_22

Our Partners

Banner