Banner
MagyarEnglish
Kálvin Kiadó
Új bibliatípus: bőrkötés, ezüst élmetszés, cipzáras

Biblia, revideált új fordítás, középméret, bőrkötés, cipzár
Bolti ár:  9 900 Ft
Internetes ár:
8 415 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Megjelent legújabb bibliatípusunk: a középméretű revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) praktikus, cipzáras, bőrkötésben, ezüst élmetszéssel, regiszterrel. Rendszeres használatra, utazásra, ajándékozásra kiválóan alkalmas kiadás. 

 

Címkék:
 
Nyitva tartás

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy boltjaink az ünnepek alatt az alábbiak szerint tartanak nyitva:

  Bocskai út 35. Abonyi u. 21.
2014.10.18 szombat ZÁRVA ZÁRVA
2014.10.19 vasárnap ZÁRVA ZÁRVA
2014.10.20 hétfő 9-15,30 9-16
2014.10.21 kedd 9-15,30 9-16
2014.10.22 szerda 9-15,30  9-16
2014.10.23 csütörtök ZÁRVA ZÁRVA
2014.10.24 péntek ZÁRVA ZÁRVA
2014.10.25 szombat ZÁRVA ZÁRVA
2014.10.31 péntek ZÁRVA ZÁRVA

Megértésüket köszönjük.

 
Újdonságunk: Történetek a rácsok mögül

Nézz fel az égre még egyszer!
Bolti ár:  1 100 Ft
Internetes ár:
935 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

A börtönvilág az emberi élet olyan állapota, ahonnan a kiszabott büntetés ideje alatt kifelé nem, csak befelé lehet szabadulni. Ott a zárka mélyén ugyanis történhet valami, egy találkozás Istennel. Ezek a történések bensőséges világot alakítanak ki, amely teljesen ellentmond annak a helyzetnek, amelyben a fogvatartottak vannak. Megtérések és az ahhoz vezető utak jelennek meg a könyvben, és teszik érthetővé, elfogadhatóvá azt az embert, akit a társadalom elkülönít. Nagy utat kell végigjárni az olvasónak, ha őszintén szembe akar nézni azokkal, akik megengedik, hogy vallomásaikon keresztül a lelkükbe belelássanak. (L. Molnár István előszavából)

A kötetben szereplő írások a Református Börtönmisszió lelkészei által gondozott fogvatartottak vallomásai életükről, vétkükről, kiútkereséseikről és Istennel való találkozásukról, arról, ahol éppen életük útján tartanak. Megszólítanak fogolytársakat, családtagokat, hívő és nem hívő embereket. Megjelenik bennük az emberi vétek mélysége, sötétsége és Isten megújító hatalma.

Címkék:
Read more...
 
Újdonságunk: Bibliai kéziatlasz

Bibliai kéziatlasz
Bolti ár:  4 000 Ft
Internetes ár:
3 400 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Ez az atlasz a Biblia történetét tekinti át, átfogó történelmi, vallási és földrajzi összefüggésekkel gazdagítva a Szentírás olvasóinak ismereteit.

A világ teremtésétől a keresztyénség terjedéséig végigköveti a bibliai elbeszélést, gazdagon illusztrálva azt képekkel, térképekkel és háttér-információkkal, könnyen használható, olvasóbarát formában.

  • Általános háttérismeretek a Biblia történetéhez a teremtéstől az újszövetségi időkig.
  • Színes képekkel, táblázatokkal, térképekkel, grafikonokkal, időrendi táblákkal.
  • Közérthető és jól kezelhető segítség a Biblia olvasóinak.
Címkék:
Read more...
 
Érdeklődéstől elköteleződésig

Könyvajánló a Kálvinista Szemlében

Érdeklődéstől elköteleződésig
Bolti ár:  990 Ft
Internetes ár:
841 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

A Misszió és gyülekezetépítés: koncepciónk és gyakorlatunk alcímet viselő könyv szerzője Püski Lajos, a Debrecen-nagyerdei Református Egyházközség vezető lelkipásztora. Sokak biztatására közel negyed évszázados gyülekezetépítő tapasztalatait teszi közzé egy olyan gyülekezettel kapcsolatban, amely megújulva a növekedés jegyeit mutatja, miközben fiatalodik.
A háttérben természetesen kemény munka és koncepciózus lépések hatalmas sorozata áll. „…a hitet nem lehet örökölni, hanem mindenkiben be kell érjen a személyes hitbeli döntés” – vallják. S ennek megfelelően gyermekek és fiatalok hitre jutásának segítéséhez eszközül használják a hitoktatást, a tinédzser korúak konfirmációját, a havi rendszerességgel tartott családi istentiszteleteket, az ifjúsági csoportokat. Felnőttek esetében is színes a paletta: átriumi beszélgetésre hívogatnak, érdeklődők számára is tartanak istentiszteleteket (András-szolgálat), többlépcsős folyamatú evangelizációkat (személyre szóló előkészítés és igei megszólítás, bizonyságtétel, döntésre hívás és személyre szabott utógondozás) és bibliaiskolát. Megta-pasztalásuk szerint: „A gyülekezetre mindig nagyon bátorító hatással van a felnőtt konfirmálók fogadalomtétele.”

Címkék:
Read more...
 
A Kálvin Kiadó közleménye a 2014. nyári hittankönyv-kiszállításokról

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója az MRE Zsinatának a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges taneszközökre vonatkozó, összesített alaprendelését a 2014. június 1-jén életbe lépett zsinati szabályrendeletben foglaltak szerint 2014. augusztus 25-ével bezárólag maradéktalanul eljuttatta a református gyülekezetekhez. A valós gyermeklétszám szerinti pótrendeléseket a továbbiakban ugyancsak a hivatkozott szabályrendeletben rögzített ütemezés szerint 2014. október 15-éig teljesíti. (Visszáru fogadása: 2014. szeptember 30-áig.)

Hasonlóképpen az egyházi oktatási intézmények által a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) felé leadott taneszközrendelést a törvényben meghatározott határidőt betartva 2014. július 31-éig hiánytalanul leszállította. A KELLO tévesen tüntette fel az általa nyilvánosságra hozott listán a Református Pedagógiai Intézetet az időben nem teljesítő tankönyvkiadók között. A pótrendelések (visszáruzás, elszámolás) teljesítésénél a Kálvin Kiadó ezután is igyekszik a jogszabályi előírások és a tankönyvellátási szerződésben foglaltak pontos betartására.

A református hittanoktatásban használható taneszközök megrendelhetők a Kálvin Kiadó webáruházában. A tankönyvekkel kapcsolatos további információk a Kálvin Kiadó, illetve a Református Pedagógiai Intézet elérhetőségein kérhetők. (A református hittanoktatáshoz szükséges tantervi információk és tanári segédletek az RPI-től igényelhetők.)

Kálvin Kiadó

Címkék:
 
Akció a Kálvin emlékévek (2009-2014) lezárása alkalmából

A Kálvin emlékévek lezárása alkalmából

alt

2014. augusztus 1-től december 31-ig,
 illetve a készlet erejéig

AKCIÓS KÖNYVVÁSÁR

 a Kálvin János személyéhez, munkásságához, valamint a magyarországi kálvinizmus múltjához és jelenéhez kapcsolódó kiadványainkból.

Az akcióban részt vevő kötetek megrendelhetők és megvásárolhatók webáruházunkban és könyvesboltjainkban!

Címkék:
 
Az ökumenikus reformátor

Könyvajánló a Credóban.

Melanchthon és kora
Bolti ár:  2 200 Ft
Internetes ár:
880 Ft
You Save: 60%
Add to Cart

Új, önálló könyv jelent meg magyarul Melanchthonról! Ha semmi mást nem írnék a Kálvin Kiadó szép kivitelű, széles olvasóközönség számára hozzáférhető kötetéről, a lényeget már elmondtam volna, hiszen recenzens ezt a mondatot az elmúlt száz évben mindössze két alkalommal (!) írhatta volna le, (az evangélikus) Keveházi Katalin (1986) és (a református) Buzogány Dezső (1999) kismonográfiái kapcsán. Hogy Pethes János jubileumi vállalkozása (1897) után 115 évvel ismét jelent meg magyar nyelvű életrajz a reformátorról, azzal a Kálvin Kiadó az egész hazai könyvészet nagy adósságát törlesztette, és nekünk, evangélikusoknak is óriási szolgálatot tett.

Melanchthon (1497–1560) a wittenbergi reformáció megkerülhetetlen alakja, az elmúlt ötszáz évben mégis csak ritkán tudott kilépni Luther árnyékából. A 19. században felfutó érdeklődés a 20. század elején kibontakozó Luther-reneszánsz hatására megtört, hosszú évtizedekre újra visszaszorult. Az érdemi változás csírái csak az 1960-as évek tájékán kerültek termőtalajba, és újabb évtizedek kellettek ahhoz, hogy szárba szökkenjenek. A lassan érlelődő termés első nagyszabású betakarításához a reformátor születésének 500. évfordulója szolgáltatta az alkalmat 1997-ben. Csaknem száz év után ekkor jelent meg először új Melanchthon-életrajz németül. Ennek szerzője Heinz Scheible, a 20. század második felének vitathatatlanul legjelentősebb Melanchthon-kutatója volt, és máig ez a reformátor standard életrajza. Hogy azóta mégis majd’ tucatnyi újabb Melanchthon-biográfia látott napvilágot Németországban, az semmiképpen nem Scheible könyvének gyors elévülését, hanem éppen ellenkezőleg, a Melanchthon-reneszánsz lendületét és az újrafelfedezés örömét tükrözi. Különösen is bő volt a termés 2010-ben, Melanchthon halálának 450. évfordulóján. A Kálvin Kiadó ezek közül választott ki egyet, hogy a reformátorokat bemutató sorozatában a Zwingli-, Kálvin- és Bucer-életrajzok után magyarul megjelentesse.

Címkék:
Read more...
 
Vigasztaló ismeret

Vigasztaló ismeret
Bolti ár:  1 800 Ft
Internetes ár:
1 530 Ft
You Save: 15%
Add to Cart
Theologiai Szemle 2014/2.

„A 450 éves Káté célja ma is az, hogy adjunk bátor visszhangot annak szavára, aki azt mondta: ’az én juhaim hallgatnak a hangomra’ (Jn 10,27).” (113.) Ahogy a Káté ad visszhangot Jézus szavaira, úgy ad a Vigasztaló ismeret című tanulmánykötet visszhangot a Heidelbergi Káté gondolataira. A kötet arra indít, hogy 450 éves hitvallási iratunk szavait újra meghalljuk, és saját gondolatokkal tudjunk rájuk felelni. A Káté szavaira ebben a kötetben kilenc teológus válaszol, és ezek a válaszok az olvasót is továbbgondolásra, akár megszólalásra késztethetik.

Hitvallási iratunk kerek évfordulóját nagyfokú érdeklődés kísérte. A 2013-as év a hitvallás éve volt egyházunkban, elkészült a Káté új fordítása, valamint megjelent Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata. Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben című kézikönyve is. E kötet szerkesztését Fekete Károly és Ferencz Árpád végezték, s maguk is tanulmányokkal járultak hozzá a kötethez. A Kátéra irányuló figyelem azonban nemcsak a jubileumnak köszönhető. A kötetben szereplő tanulmányok többsége megfogalmazza, hogy a Káténak a mára nézve is érvényes, aktuális mondanivalója van. Ezeket az időszerű üzeneteket tárták fel a tanulmányok szerzői.

Címkék:
Read more...
 
Egy kántortól a többi kántornak

Zengjetek orgonák!
Bolti ár:  3 300 Ft
Internetes ár:
2 805 Ft
You Save: 15%
Add to Cart
Reformátusok Lapja 2014. július 13. szám

Jó fél éve ajándékot kaptam a páromtól. „Használd egészséggel!” – mondta. Mint gyakorló anya és háziasszony, fenntartásokkal viseltetem az úgynevezett hasznos ajándékokkal szemben. Kaptam már kuktafazekat, új mérleget, gőzölős vasalót, de ezekkel mindig dolgozni kellett.

Most is gyanakodva fogadtam a helyes kis bordó dobozt, amiről nem tudtam, mit rejthet. Amikor megfordítottam, kiderült, hogy kottagyűjtemény, előjátékok a korálkönyv dallamaihoz és az énekeskönyvünk énekeihez. Azonnal nekiültem, találomra kihúztam egy-egy lapot, és eljátszottam a gyülekezetünkben leggyakrabban használt énekek elé szánt bevezető vagy éppen ezeket felvezető kis darabokat.

Címkék:
Read more...
 
A Revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) revíziójának eredményei

A bibliarevízió eredményeit bemutató összehasonlító dokumentum elkészült, és honlapunkról is letölthető.

Jelen kiadványunk dokumentálja a RÚF 2014 valamennyi főszövegben történő változtatását az 1990-es Biblia szövegéhez képest. Összesen több mint 16 ezer verset érintett valamilyen változtatás. A szakaszcímekben, lábjegyzetekben és kereszthivatkozásokban történt módosításokat, valamint a tördelési (bekezdések, költői sorok vagy sortörések) változtatásokat összeállításunk nem tartalmazza. Azok a versek sem szerepelnek ebben a katalógusban, ahol csupán az írásjelek és a központozás változott. A kiemelések elsősorban tájékoztató jellegű segítségek, a változtatás pontos mibenlétéhez ajánljuk figyelmesen átolvasni a teljes verset mindkét változatban (1990, 2014).

Címkék:
Letöltés
 
BIbliajárat 3

Bibliajárat 3.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

bibliajarat.hu

abibliamindenkie.hu

bible.com

 

 

Címkék:
 
Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon

Felebarát vagy embertárs
Bolti ár:  2 300 Ft
Internetes ár:
1 955 Ft
You Save: 15%
Add to Cart

Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon címmel rendeztek konferenciát 2013. április 2–3. között a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán (KRE-HTK). A konferencia létrehozásában együttműködött a KRE-HTK, a KRE Bölcsészettudományi Karán működő Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyar Bibliatársulat; mindenki a maga sajátos szempontjaival igyekezett gazdagítani az eseményt.

A konferencia célja a mai Magyarországon használatban lévő bibliafordítások áttekintése és a különböző felekezetek bibliahasználati szokásainak és szempontrendszereinek megismerése volt. A szervezők arra törekedtek, hogy az egyes bibliafordításokat olyanok mutassák be, akik vagy egy felekezet, vagy a bibliafordítás elkészítőinek és kiadóinak képviseletében hitelt érdemlő módon tudtak megszólalni a témában.

Címkék:
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Events

October 2014
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Upcoming Events

Oct 25 @ 00:00
Boltjaink nyitva tartása
Oct 31 @ 00:00
Boltjaink nyitva tartása

Product Highlights

Bolti ár:  4 100 Ft
Internetes ár:
3 485 Ft
You Save: 15%Special Offers

Bolti ár:  1 500 Ft
Internetes ár:
900 Ft
You Save: 40%

Login


Newsletter

Photo Gallery

  • Az_elso_karacsony__14

Our Partners

Banner