A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója pályázatot hirdet szerzők számára két kategóriában: 1. prózai művek, 2. rövid, közérthető, hitébresztő és hitépítő írások. Benyújtási határidő: 2012. december 21.

1. Prózai művek

A pályázat célja: olyan magyar nyelven írt elbeszélő művek (novella, mese, kisregény, regény stb.) megalkotása, amelyek igényes irodalmi formában reflektálnak a (református) keresztyén hit és élet egyes elemeire.

Pályadíjak: a nagyobb terjedelmű műfajok esetében az első helyezett 300.000 Ft, a második helyezett 200.000 Ft, a harmadik 100.000 Ft díjazásban részesül. A kisebb terjedelmű műfajok esetében az első helyezett 150.000 Ft, a második 100.000 Ft, a harmadik 50.000 Ft díjazásban részesül. (A pályadíjak bruttó összegek.)

Elbírálás: a Kálvin Kiadó Könyvkiadói Bizottsága a beküldött pályaműveket szakértő lektorok bevonásával bírálja el. A Bizottság fenntartja a jogot, hogy elegendő értékelhető pályamű hiányában kevesebb pályadíj kiosztásáról döntsön, vagy akár eredménytelennek hirdesse ki a pályázatot. A nem díjazott pályaművek esetében a Bizottság, illetve a Kiadó nem indokol. A pályaműveket a Kiadó nem őrzi meg, és küldi vissza.

Egy szerző több művel is pályázhat. Nem lehet pályázni korábban már megjelent alkotásokkal. A díjazott pályamű szerzője vállalja, hogy művének kiadói jogát más kiadónak nem ajánlja fel.

A pályázás módja: a benyújtani kívánt kéziratot papíralapon és elektronikus adathordozón kell beküldeni a Kálvin Kiadó címére: 1113 Budapest, Bocskai út 35. Az elbírálás anonimitása érdekében a kéziraton és az adathordozón nem szerepelhet a szerző neve. A pályázónak a pályamű címével ellátott, lezárt borítékban kell csatolnia a pályamű címét, a saját nevét és elérhetőségét, illetve nyilatkoznia arról, hogy a mű saját szellemi alkotása, valamint hogy a mű korábban nem jelent meg.

Határidők: a pályaművek beadási határideje 2012. december 21. A Bizottság a pályaműveket 2013. május 31-éig elbírálja, és kihirdeti a pályázat eredményét.

 

2. Rövid, közérthető, hitébresztő és hitépítő írások

A pályázat célja: olyan magyar nyelvű, rövid terjedelmű írások (szóközökkel kb. 40.000–80.000 karakter) megalkotása, amelyek közérthetően, tömören, de igényesen fogalmazzák meg a mai ember számára a református keresztyén hit és élet fontos témáit, hitébresztő-evangelizáló, missziói, illetve hitépítő céllal.

Pályadíjak: Az első helyezett 150.000 Ft, a második 100.000 Ft, a harmadik 50.000 Ft díjazásban részesül. (A pályadíjak bruttó összegek.)

Elbírálás: a Kálvin Kiadó Könyvkiadói Bizottsága a beküldött pályaműveket szakértő lektorok bevonásával bírálja el. A Bizottság fenntartja a jogot, hogy elegendő értékelhető pályamű hiányában kevesebb pályadíj kiosztásáról döntsön, vagy akár eredménytelennek hirdesse ki a pályázatot. A nem díjazott pályaművek esetében a Bizottság, illetve a Kiadó nem indokol. A pályaműveket a Kiadó nem őrzi meg, és küldi vissza.

Egy szerző több művel is pályázhat. Nem lehet pályázni korábban már megjelent alkotásokkal. A díjazott pályamű szerzője vállalja, hogy művének kiadói jogát más kiadónak nem ajánlja fel.

A pályázás módja: a benyújtani kívánt kéziratot papíralapon és elektronikus adathordozón kell beküldeni a Kálvin Kiadó címére: 1113 Budapest, Bocskai út 35. Az elbírálás anonimitása érdekében a kéziraton és az adathordozón nem szerepelhet a szerző neve. A pályázónak a pályamű címével ellátott, lezárt borítékban kell csatolnia a pályamű címét, a saját nevét és elérhetőségét, illetve nyilatkoznia arról, hogy a mű saját szellemi alkotása, valamint hogy a mű korábban nem jelent meg.

Határidők: a pályaművek beadási határideje 2012. december 21. A Bizottság a pályaműveket 2013. május 31-éig elbírálja, és kihirdeti a pályázat eredményét.