Csoma Judit Margit

Megszelídített szorongás (Második, javított kiadás)

A szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete a 20. században

Meg kellene tanulni szorongani – ajánlja Kierkegaard –, mert „ez egy olyan kaland, amelyben minden embernek helyt kell állnia: meg kell ismernie a félelmet, a szorongást, hogy ne vesszen el amiatt, hogy soha nem félt, vagy amiatt, hogy elmerült a szorongásban…”

Haszonnal forgathatják ezt a könyvet lelkipásztorok, pasztorálpszichológusok és lelkigondozók, akik munkájuk során segítenek másoknak, hogy az élet élhető legyen a szorongással is, és önismereti folyamatuk során megtanulják kezelni a saját szorongásaikat.

A szerző „…szembenéz a szorongás jelenségével, összegyűjti és rendszerbe illeszti a teológiai, filozófiai, pszichológiai és pasztorálpszichológiai leírásokat és felismeréseket, s ezekből a gyakorlatban is alkalmazható következtetéseket von le…, elénk tart egy teológia és pasztorálpszichológia által keretezett tükröt, hogy abba belenézhessünk, és valamit felismerhessünk a szorongás természetrajzából. S ez komoly eredmény… Kiderül a könyvből, hogy a szorongás önmagában nem félelmetes jelenség, hanem sorsunk kitartó kísérője, amit nem lehet könnyedén elutasítani, letagadni, negligálni. Érdemes inkább a megküzdést választani” – írja dr. Bodó Sára a könyvről.

Csoma Judit Margit református lelkész, pasztorálpszichológus. 1991 óta a berekfürdői Megbékélés Háza lelkésze. Három felnőtt lánya van. A könyv a doktori disszertációja, amelyet 2012-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen védett meg.

3 000 Ft
2 550 Ft
ISBN: 9789635585199
Formátum:
B/5
Méret:
150×230 mm
Kötés:
kartonált
Oldalszám:
188
Kiadás éve:
2021, 2022

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Csoma Judit Margit: Megszelídített szorongás


A szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete a 20. században
Kálvin Kiadó, Budapest, 2021 (188 oldal)
ISBN 978 963 558 501 4

Aki ma a Magyarországi Református Egyházban lelkigondozással foglalkozik, jól ismeri dr. Csoma Judit Margit nevét. A Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztora kiválóan képzett szakember a pasztoráció sokféle területén. A modern kor modern embereként úgy hirdeti Isten igéjét, hogy egyszerre együttérző és üzenetközvetítő, megkísértettségünket komolyan vevő (Ernst Lange) és Isten biztatását továbbító, lelkeket megértő és lelkigondozói segítséget felkínáló lelki-pásztorrá formálódott. A pasztoráció iránti elkötelezettsége végigkísérte – és kíséri – szakmai hivatását. Ennek érdekében olyan képzettségeket szerzett, amelyek korábban még különlegességszámba mentek a református lelkészek körében (vallás-patológia, szupervizori képzés, megoldásközpontú lelkigondozói beszélgetésvezetés). Várható volt, hogy disszertációja témájaként is erről a területről választ. Emlékezetem szerint eredendően a bizalom témakörében szeretett volna elmélyedni. Aztán épp ebben a folyamatban újra és újra beleütközött a szorongás különféle jelenségeibe – általában az ember életében, de feltűnően a gyülekezeti közösségek életében is. Gyakorló lelkipásztorként és lelkigondozóként a gyülekezetben is ráérzett a szorongás jelenlétére. Látva az arcokat, ismerve a sorsokat, hallva az emberi történeteket a téma magához rendelte kutatói és feldolgozói szándékát.

Bővebben

A szem a lélek tükre – tanuljuk a Bibliából. Ha belenézünk egy szorongó gyermek vagy felnőtt szemeibe, észrevesszük, ha a lelkében szorongás van. A tekintet kapaszkodna: „közel jönnél a mélységeimhez, megértenél, elfogadnál, segítenél kiutat keresni?” A szorongás jelei hamar szorongást keltenek a lelkigondozóban is. Úgymond a szavak emberei vagyunk, de mit lehet – hatásos feloldást adó – szóként, üzenetként megfogalmazni? A másik ember szorongása a lelki segítőt is zavarba hozza, hiszen szembesítheti saját szorongásaival. Ugyan-akkor a szorongás pozitív hozadéka lehet, ha segíthet az életmotivációk megerősödésében. Védelmi faktor lehet, hogy elkerüljük a nagy veszélyt. Változásra, változtatásokra kényszeríthet, teljesítményekre ösztökélhet. Megmérettetések előtt segíthet összpontosítani, koncentrálni, kreatív megoldásokat találni.
Dr. Csoma Judit írása nem akar és nem is tudhatna mindent leírni a szorongásról. Egy hivatásában és lelkigondozói szolgálatában alkalmazható kutatási területet választott: a teológiát és a pasztorálpszichológiát. Értelmezésünk szerint a kettő a gyakorlati lelkipásztorkodásban egymástól elválaszthatatlan. A könyv egy jól bejárható tartalmi ívet követ, szembenéz a szorongás jelenségével, összegyűjti és rendszerbe illeszti a teológiai, filozófiai, pszichológiai és pasztorálpszichológiai leírásokat és felismeréseket, s ezekből a gyakorlatban is alkalmazható következtetéseket von le. Nem akar megoldani minden problémát, és nem kínál egyéni és közösségi terápiás eljárásokat. Nem akar – lelkipásztori meggyőződésből sem – népszerűnek tűnő „életvezetési tanácsokat” adni. Ne várjuk tőle, hogy három vagy öt lépésben feloldja szorongásainkat. De elénk tart egy teológia és pasztorálpszichológia által keretezett tükröt, hogy abba belenézhessünk, és valamit felismerhessünk a szorongás természetrajzából. S ez komoly eredmény. Mert terheink kereszt előtti lerakásához először föl kell vállalnunk a terhet, szembe kell vele néznünk, s jó felismernünk, hogy miben szolgált vagy szolgálhat javunkra. Kiderül a könyvből, hogy a szorongás önmagában nem félelmetes jelenség, ha-nem sorsunk kitartó kísérője, amit nem lehet könnyedén elutasítani, letagadni, negligálni. Érdemes inkább a megküzdést választani.
Dr. Hézser Gábor pasztorálpszichológus opponensi véleményében a következőket írja dr. Csoma Judit dolgozatáról: „Multiperspektivikusan dolgozza fel a különböző tudományterületek vonatkozó elméleteit. Bemutatja a szorongás mibenlétére vonatkozó elképzelések kultúrtörténeti alakulását, majd ebből a gazdag leletből szűri le mindazt, ami megítélése szerint a pasztorálpszichológiai egyházi munka számára eligazodást nyújthat. A magyar teológiai irodalom egy hiányt pót-ló, aktuális, kiváló szakmunkával gazdagodott.”
Kívánom, hogy ez a könyv formálja a szorongással kapcsolatos szemléletünket, hogy bizalom szülessen bennünk szorongásaink szeretetteljes feltárására, megértésére és oldására! Az értő lelkigondozás sokat segíthet ebben.

Dr. Bodó Sára (Debrecen)

Megjelent az Igazság és Élet. Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára 2022/1. számában (XVI. évfolyam)

Kevesebb

Szakkönyv

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója