Reményik Sándor összes verse I-II.
Reményik Sándor

Reményik Sándor összes verse I–II.

4. változatlan kiadás

A két kötet több mint 400, a korábbi gyűjteményekből hiányzó verset tartalmaz. Neves erdélyi költőnk verseinek eddig megjelent legteljesebb gyűjteménye, amely az 1943-as verseken kívül már tartalmazza a 2002-es Hátrahagyott verseket is. Ez utóbbi válogatást a Petőfi Irodalmi Múzeumban és a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában őrzött Reményik-hagyatékból állították össze. A kiadvány ezúttal is a Kálvin Kiadó, a Luther Kiadó és a Polis Könyvkiadó közös gondozásában jelent meg.

6 000 Ft
5 100 Ft
ISBN: 9789635582075Ö¶
Formátum:
A/5
Méret:
140×205 mm
Kötés:
vászonkötés
Oldalszám:
678+512
Kiadás éve:
2019

Reményik Sándor összes verse recenzió


Megjelent a Könyvhét folyóirat 2008. júniusi számában.

Non est volentis…

            Az irodalomtörténet együtt szokta említeni a „helikoni triászt”: Áprily Lajost, Tompa Lászlót és Reményik Sándort. Nekik, és még sokan másoknak is, a trianoni döntést követően ki kellett alakítaniuk egy olyan, költőhöz méltó magatartásformát, amelyet a kisebbségi lét megkívánt. Ez a magatartásforma a helytállás volt, az erdélyi írástudók felelősségének felvállalása és az egyetemes magyar kultúra iránti elkötelezettség. Olyan értékek ezek, amelyek mellett kiállni természetes emberi igény. Reményik  Sándor költészetét az 1940-es évektől mégis gyalázták, tilos volt olvasni, köteteit birtokolni. Művei hosszú évtizedek után csak a rendszerváltás után kerültek vissza a köztudatba. Nem csoda, hogy az a generáció, amelyik időközben érettségizett, gyakorlatilag alig ismeri a műveit, hacsak nem hallották szüleiktől a legismertebb verseket, vagy nem olvasták az 1981-ben a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya által összegyűjtött, a szerző istenes verseit tartalmazó Jelt ád az Isten című kötetet.

Bővebben

            A 2008-ban megjelentetett kétkötetes Reményik Sándor Összes versek épp ezért még történelmi szempontból is hiánypótló kiadás. A korábbi, azonos című kötethez képest immár tartalmazza az 1943-as verseken kívül a 2002-es Hátrahagyott verseket, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeumban és a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában őrzött Reményik-hagyatékból állítottak össze. A kétkötetes, rendkívül igényes kivitelű vállalkozás több kiadó összefogásából született: a Kálvin, a Luther és a Polisz kiadók Dávid Gyula szerkesztésében bocsátották közre a verseket.

            A szépirodalomi logosz működőképességét az olvasó magán tapasztalja meg a legnyilvánvalóbban. Hogy volna lehetséges az irodalom megváltoztató (és talán „megváltó”) ereje nélkül az, hogy Szabó Magda Abigélját végigolvasva alapvető vággyá válik bennünk az, hogy megtapasztaljuk a közösséghez tartozást és annak megtartó fegyelmét? Vagy később, ha Horatius munkáit kézbe vesszük, hogyan kezd dolgozni bennünk az „aurea mediocritas” és a „carpe diem” elve, de már nem felszíni, félreértett, hanem valóságos jelentésében.

Az összegyűjtött Reményik-versek lapozgatása közben egy-egy mű ikonikusan emelkedik a többi fölé, amelyek üzenete a két legfontosabb hívószó Reményik költészetében: a közösség és a kegyelem. Mint például az Atlantisz harangoz soraiban:

 

„Mint Atlantisz, a régelsüllyedt ország,

 Halljátok? Erdély harangoz a mélyben.

 Elmerült székely faluk hangja szól

 Halkan, halkan a tengerfenéken.”

 

            Az új kiadás borítóján Reményik Sándor fotója. Lehajtott fej. Dac vagy mélabú az arcán? Vajon min gondolkodott akkor? Fejemben felsorakoznak az ismert életrajzi tények: Erdély, Kolozsvár, jómódú, építész apa, az irodalomnak élő ifjú Reményik, az Erdélyi Helikon alapítása, a Pásztortűz folyóirat, a Baumgarten-díj. És transzilvanizmus, Trianon, a Végvári-versek…

A Végvári álnéven írt versek egybeforrtak a belenyugvást nem ismerő küzdelemmel. A húszas években születtek, nem csodálkozhatunk azon, hogy elkeseredés és időnként ellenségesség hangja zendül meg bennük, hogy aztán a Mért hallgatott el Végvári című versében Istenben bízva már ezt írja:

 

„Nem a mi dolgunk igazságot tenni,

  A mi dolgunk csak: igazabbá lenni.

  Elhallgatott, – mert vad tusák közül

  Immáron Istenéhez menekül.

  Vele köt este-reggel új kötést.

  És rábízza az igazságtevést.”

 

Erdély és az ott élők sorsa nem hagyta, hagyhatta nyugodni. Ahogy lehet című versét újra és újra idézik, a mai napig útmutató értékű az erdélyiek számára, ahogy a Templom és iskola is az egyik legtöbbet említett Reményik-mű. Az utóbbi cím az erdélyi magyarság megmaradásának két alapvető fogalmát állítja középpontba: a templom nemcsak az istentiszteletek, az imádság, a vallásos élet megszentelt helye, de az erdélyi magyarság szakrális intézménye is, amelynek fontos szerepe van a nemzeti identitás és kultúra fenntartásában. Ugyanennyire szakrális jelentőségű az iskola is, az anyanyelvi nevelés színtere, s ezáltal szintén a nemzeti öntudat és kultúra védelmének intézménye. A templom és az iskola közösségformáló és kultúramegtartó szerepe ma is megvan, Reményik Sándor jól érzékelte, hogy ez a két intézmény az erdélyi magyarság megmaradásának záloga.

            Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök egy általa tartott istentiszteleten mondta Reményikről összekapcsolva a költő életművét János evangéliumának Logosz-himnuszával: „Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról”. Ahogy minden művész teszi, aki Isten eszköze egy égi és földi haza építésében.  

    L. E.

 

 

Kevesebb

Irodalom

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója