A hit példaképei
György Antal

A hit példaképei. Egyháztörténeti olvasókönyv

1 650 Ft
1 403 Ft
ISBN: 9789635580071
Formátum:
A/5
Méret:
145×200 mm
Kötés:
keménytáblás
Oldalszám:
488
Kiadás éve:
1999

A hit példaképei


Reformátusok Lapja 2012/46. szám

A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Ez a könyv, amely a Kálvin Kiadó húszéves munkájának egyik kiemelkedő terméke, 2011-ben jelent meg. Bővített kiadása ez a már előbb napvilágot látott műnek. Csaknem ötszáz oldalán a cselekmény képekkel van illusztrálva. A szerző történeti olvasmánynak szánta. Munkájával átölelte egyháztörténetünk kétezer évét. Olyan példaképekről írt benne, akiket lehet, sőt, érdemes követni. A hit példaképei nem sztárok, mégis csillagok, akik Isten dicsőségét sugározzák az emberek felé.

A könyv írója természetes közvetlenséggel, lebilincselő, érthető stílusban adja elő mondanivalóját. Mivel ez a mű elsősorban ifjaknak íródott, akik tele vannak kérdéssel, kereséssel – természetesen haszonnal olvashatják a felnőttek is –, a szerző úgy dolgozta fel az anyagot, hogy a csoporttal foglalkozó tanító személy az egész órára készen kapja a felosztást.

Bővebben

A szerző nagy léptekkel járja végig a kétezer éves történet első felét. A keresztyénség üldözésével kezdi, ami háromszáz évig tartott. A szenvedések ellenére a Krisztus egyháza erősödött, létszámban is gyarapodott. Voltak azonban világító fáklyák. Augustinus, Észak-Afrika püspöke (4–5. sz.), Bonifácius, a germánok térítője (8. sz.), I. István királyunk (11. sz.), Assisi Ferenc Itáliában (13. sz.).

Mivel az egyház letért a Krisztus útjáról, az előreformátorok, Wycliff János és Husz János a Biblia igazságára hivatkozva támadták az akkori egyházat (15. sz.). Majd a szerzetes Luther Márton Németországban, a francia Kálvin János Svájcban hirdette a hit általi újjászületést a reformáció megindításával. Hatásukra Európa csaknem valamennyi országában a Biblia alapigazságaihoz igyekeztek visszatérni olyan személyek szolgálata által, akik a hit példaképei lettek.

Eszmélt azonban az elvilágiasodott római egyház is. Legelszántabb harcosai a jezsuita rend tagjai voltak. Jelszavuk: „A cél szentesíti az eszközt.” A céljuk pedig az erőszakos visszatérítés volt az egyetlen üdvözítő egyházba. Az ellenreformáció révén beszélünk hazánkban a gályarabok szenvedéséről, Franciaországban a hugenották üldözéséről, Hollandiában a spanyolok öldökléséről.

Az 1600-as években a protestáns országok vezetői a harmincéves háború küzdelmeiben szövetkeznek az ellenreformáció erőszakos fellépésével szemben: nálunk az erdélyi fejedelmek, a svédeknél Gusztáv Adolf, az angoloknál Cromwell Olivér.

A 17. században világító fáklyaként tartjuk számon hazánkban Árva Bethlen Kata, Szikszai György, Ráday Pál állhatatos küzdelmét az Ige igazságáért. A 19. században az elesett protestáns egyház külföldi útkeresői voltak: Raikes Róbert, a vasárnapi iskola megszervezője, Wichern János, a belmisszió atyja, Williams György, a KIE alapítója, Mary Jones, a Brit és Külföldi Bibliatársulat ihletője, Liwingston Dávid, a külmisszió ébresztője. Hazánkból a 20. században Molnár Mária a pápuák között szolgált. Albert Schweitzer Afrikában gyógyított és prédikált, T. Kagawa Japánban végzett missziói munkát. Nálunk a 20. században a hit példaképe volt Török Pál, Szabó Aladár, Kiss Ferenc, Ravasz László.

Sok névvel találkoztunk ebben a könyvben, bár nem mindenkit említettem név szerint. Nem szóltam Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonyról s a kevésbé ismert nevű Durand Máriáról, aki hitéért tizenhat éves korától harmincnyolc éven át volt francia börtönben. Szabadulásakor ötvennégy éves volt.

Az említett személyek közös tulajdonsága, hogy szerették és követték az élő Krisztust. Az ő nevéért tudták vállalni a szenvedést is. Így lehettek a hit példaképei.

Szombathy Gyula

Kevesebb

Oktatás

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója