Szeretet nélkül semmi vagyok
Finze-Michaelsen, Holger

Szeretet nélkül semmi vagyok. A szeretet himnusza

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.”

A „szeretet himnusza”, a Biblia egyik legismertebb része, mély emberi vágyunkat szólítja meg: mindenki szeretné, ha szeretnék, és mindenki szeretne (jobban) szeretni. A sokszor ismételt szó azonban könnyen megszokottá, megkopottá, üressé válik, vagy éppen annyiféle tartalommal telik meg, hogy csak a lényeg vész el belőle.

Ez a könyv abban nyújthat segítséget, hogy Pál apostol híres mondatait jobban megértsük az Első korinthusi levél összefüggésében, és ezáltal telhessen meg számunkra biblikus tartalommal a „szeretet” szó, és nyílhassanak meg a cselekvő szeretet új távlatai a mai olvasó előtt is.

1 400 Ft
1 190 Ft
ISBN: 9789635582211
Fordító:
Kókai Nagy Viktor
Formátum:
Fr/5
Kötés:
kartonált
Kiadás éve:
2013
Oldalszám:
160
Méret:
124×183 mm

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Könyv a szeretet himnuszáról


Holger Finze-Michaelsen svájci református lelkész a gyülekezetében elhangzott igehirdetéseit átdolgozva jelentetett meg egy átfogó magyarázatot az első korinthusi levél 13. fejezetéről Szeretet nélkül semmi vagyok – a szeretet himnusza címmel. Alapos exegézisre épülő gyakorlati bibliamagyarázatot ad a szerző. A műben jelzi is forrásait, mely sok kommentárt, köztük Kálvin magyarázatát is tartalmazza. A könyv 155 oldalon a szeretet himnusza szinte minden szavával foglalkozik, a görög szavak jelentését is részletesen megmagyarázza, így a lehető legszélesebb olvasótábort tudja megszólítani.

Bővebben

Fő célja, hogy az egyik legtöbbet használt szavunk, a „szeretet” ne egy elkoptatott kifejezés legyen, de ne is felületes érzések felébresztője vagy akár visszatükrözője, hanem az isteni szeretetre adott emberi válasz, a kegyelembe fogadott ember élete minden területét átjáró szempont, az életünk legfőbb jellemzője. Mielőtt a levél 13. fejezetét végigmagyarázná, a szerző előrebocsát egy áttekintést az „agapé” szeretet bibliai fogalmáról, kortörténeti tudnivalóiról. A könyv egyik erőssége, hogy a szerző a magyarázat során végig szeme előtt tartja a korinthusi gyülekezetet, és így nem egy elvont, általános fejtegetésnek tekinti a 13. fejezetet sem, hanem a korinthusi gyülekezet gondjaira, problémáira adott válasznak.

A cím a szerző fő állítását foglalja össze a szeretet himnuszában egy többször is előforduló kifejezéssel: „Szeretet nélkül semmi vagyok.” Rámutat arra, hogy önmagukban értékes tevékenységek is „semmivé” válnak, ha nem a bibliai szeretet jellemzi őket. Az 1Kor 1,1–3 alapján a szerző figyelmeztet, hogy „minden lehet »semmi«” a szeretet nélkül: még a legjobb igehirdetés, a titkok ismerete és a hegyeket mozdító hit is.

Az 1Kor 13 középső része hosszan sorolja, hogy milyen a szeretet és mit képes megtenni, illetve hogy mit nem tesz a szeretet. A szerző itt jelzi, hogy ez a szeretet nem a magunktól bennünk eleve meglévő képesség, hanem csak Istentől kapható ajándékba. A szeretet mintha itt egy konkrét személy lenne. Igen, itt végig Krisztusról van szó – ahogy Karl Barth is hangsúlyozta –, szinte mindenütt be lehetne írni Krisztus nevét a szeretet szó helyébe: a szeretet – Krisztus – „türelmes, jóságos, (…) nem keresi a maga hasznát, (…) mindent elfedez, (…) mindent eltűr”. Ez a szeretet az örökkévalóságban is „megmarad”, a Krisztusba vetett hittől és az örök élet reménységétől elválaszthatatlan.

Ez a szeretet kritika mindannyiunk felé: mindig bűnbánatra, megújulásra hív, mert nem tudok így szeretni – de Urunk segítségét kérem, hogy kegyelméből erre a krisztusi szeretetre is tegyen képessé.

Minden keresztyénnek ajánljuk e könyvet, mely segít az önismeretben és a keresztyén életben való megújulásban – a bibliai szeretet gyakorlásában való megerősödés által.

Balla Péter

Reformátusok Lapja 2013/32.

Kevesebb

Hit és élet

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója