Szőke Attila Szilárd – Szőke Etelka

Közeledjetek! A párkapcsolat dinamikája

Életünk legfontosabb személyeihez való kötődésünk alapvetően meghatározza kapcsolatainkat, párkapcsolatunkat is. Finom, nem mindig tudatos motívumokról van szó, amelyek mégis örömtelivé vagy nehézzé tehetik a házaspárok életét. Hogyan lehet a házastársi kapcsolaton belül megtalálni azt a közelséget, amelyben valóban mindkét fél szeretve érezheti magát? Milyen hatással van a férfi- és a női szerepek változása a házastársi kapcsolatra? Megmaradhat-e a szenvedély egy életen át? Mi köze van egymáshoz a hitünknek és a kapcsolatunknak? Ezeket a kérdéseket feszegeti a párkapcsolat dinamikájáról szóló könyvében Szőke Attila Szilárd és Szőke Etelka, akik házastársak és munkatársak is.

A témák feldolgozásában segítenek a fejezetek végén található kérdések. A Baranyai (b) András illusztrációival készült kötetet ajánljuk pároknak és csoportoknak, egyházi házaspárköröknek.

Ha párkapcsolatod megújításán gondolkodsz, tippekre vagy közvetlen segítségre van szükséged, nézz körül a kozeledjetek.hu oldalon, vagy nézz meg a témához kapcsolódó videókat a Közeledjetek Youtube csatornán!

2 000 Ft
1 700 Ft
ISBN: 9789635584475
Formátum:
A/5
Méret:
135×197 mm
Kötés:
kartonált
Oldalszám:
240
Kiadás éve:
2020

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Közeledjünk!


Aki kész tanácsokat, életébe mondatról mondatra beilleszthető útmutatást vár egy könyvtől, az szinte mindig csalódik. Hogyha nem, akkor pedig érdemes elgondolkodnia, hogy kellően jó könyvet olvasott-e. Nem kész recepteket kínál Szőke Attila Szilárd és felesége, Szőke Etelka a párkapcsolat dinamikájáról szóló kötete sem. A nemrég megjelent Közeledjetek! című írás inkább közös gondolkodásra hív, olyan témákat felvetve, amelyek a 2020. év embere számára elevenbe vágók.

Bővebben

A lelkészházaspár hosszú évek óta foglalkozik családok és párok lelkigondozásával. Etelka egyben pár- és családterapeuta, a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Szolgálat munkatársa. Könyvük sokéves munka gyümölcsét, a házasságok dinamikájáról szerzett tudásukat igyekszik összegyűjteni és minél érthetőbb formában közreadni.

Sokkal inkább a saját kapcsolatainkról való egyéni gondolkodást segíti a könyv, mintsem kész receptet ad. A jó párkapcsolatért mindig küzdeni kell, nem olvasható ki, nem tanulható meg könyvből. Ebben a kötetben inkább olyan fejezeteket találunk, amelyek segítenek tudatos útra térni: lehetőségeket és példákat látunk, amelyeknek tanulságait átültethetjük saját életünkbe.

Mára nagyot változott a világ a párkapcsolatok terén, ha akár csak az elmúlt ötven évet szemléljük, teljesen megváltoztak a szerepek és minták a kapcsolatokon belül. Ebben az összevisszaságban próbál rendet tenni a Közeledjetek! első fejezete: házastársi szerepeinket tekintve olyan kérdéseket tesz fel, amelyektől gyülekezeteinkben sokszor félünk, pedig napjainkban mindenképpen szembesülünk velük. A női- és a férfiképekről szóló második és harmadik fejezet után a viták és konfliktuskezelés kerül a szerzőházaspár fókuszába, majd az ellehetetlenültnek tűnő kapcsolatok okait és jövőjét, a megbocsátás útját vizsgálják. A szerelem kérdését és szerepét szintén fontos pontosan bemutatni, sokszor ezt is hajlamosak vagyunk túl- vagy éppen alábecsülni. Ezt teszi meg a következő két fejezet: a szerelmi felfokozottságról és az egyszerűnek tűnő mindennapokról is gondolkodhatunk a könyv segítségével. A Közeledjetek! végül Isten, szerelem, istenszerelem címmel a házasság kiteljesedését írja le, a fejezetek felépítésével utalva arra a folyamatra, amely jó esetben kapcsolatainkban is megfigyelhető: a kiteljesedés, és nem a kihűlés megélésére.

Könnyen mondhatjuk, hogy ez a könyv minden embernek szól: aki párkapcsolatban élt, él vagy szeretne egyszer élni, esetleg, aki kívülről szemléli mások kapcsolatát. Egyedül, házastársunkkal együtt vagy kis csoportban is forgathatjuk, hiszen a gyakorlott szerzők minden fejezetet kérdéssorral zárnak. Külön teszik fel azokat házastársaknak, és külön ajánlanak megbeszélni való kérdéseket csoportban tanulmányozók számára, segítve ezzel a témák bevezetését a gyülekezeti életbe. A könyvet nem csupán hívők vehetik kézbe: ugyan számos bibliai példával találkozunk lapjain, és tisztázott a szerzőházaspár elhívása is, mégsem szájbarágós és tolakodó, ahogyan Isten Igéjére utalnak kötetükben. Gondolkodva, (ön)kritikával olvasva ez a könyv épülését szolgálja mindenkinek, aki elolvassa.

Balogh-Zila Teodóra

 

Megjelent a Reformátusok Lapja 2020. november 22-diki számában.

 

Kevesebb


Közeledjetek!


Párkapcsolati válságaink mögött gyakran kötődési problémáink állnak. Hogyan gyógyulhatunk meg régi sebeinkből, és milyen segítséget adhatunk másoknak?

Bővebben

Szőke Attila Szilárd és Szőke Etelka Közeledjetek! című könyvében a házastársi kapcsolaton belüli biztonságos érzelmi kötődés, az egymáshoz és Istenhez való közelség kerül a középpontba. A kötet a református lelkészházaspár sokéves házasság- és családgondozásának gyümölcse, amelyben saját tapasztalataikat tudományos igényességgel, keresztyén, biblikus szemlélettel adják át. A megírás körülményeiről, a kötet sajátosságairól és céljairól a szerzőpárt kérdeztük.

Sajátos szemléletmód, kiforrott gyakorlatok
A könyv gyakorlati tanácsokat ad azoknak, akik lelkipásztorként szeretnének házaskört vezetni gyülekezetükben, de azoknak is releváns segítséget nyújthat, akik egyénileg szeretnének elmélyülni a témában.
„Teológusok és lelkészkollégák többször is kérdezték, miért nem áll rendelkezésre használható segédanyag a gyülekezeten belüli házassággondozáshoz. Az ez iránti igény egyre nőtt, és arra gondoltunk, előadásaink, beszélgetéseink anyagát összegyűjtjük, ez a közös anyag végül a Kálvin Kiadóhoz került” – osztotta meg Szőke Etelka.

Az előadások és beszélgetések anyagát tartalmazó füzetből a szerzőpáros első közös könyve született meg, amelyben minden fejezet végén spirituális reflexiót találhatunk, ez, mint kiderült, komoly hiányossága a hasonló tematikájú szakkönyveknek. A koncepció szerint a házaskörön részt vevők páronként vásárolnak egy-egy példányt, majd az egyes fejezeteket otthon feldolgozzák, hogy aztán a csoportfoglalkozásokon már csak a könyv által írt kérdésekről beszélgessenek.

„Célunk, hogy átadjuk sajátos szemléletmódunkat, amely hosszú évek kiforrott gyakorlatai mentén alakult ki. Nem kutatási eredményeket akartunk publikálni és minden állításunkat szakirodalmi hivatkozással is alátámasztani, hanem tapasztalatainkat a Szentírás és a tudomány szűrőjén akartuk átszűrni és közreadni” – fogalmazott Szőke Attila Szilárd.

A lelkipásztor kiemelte, hogy a könyvben található ajánlott módszerek és feladatok érzelem- és szeretetközpontúak, az Érzelemfókuszú Terápia kötődésközpontú szemléletét tükrözik vissza. Ez a terápiás eljárás az 1990-es években jelent meg Amerikában, hazánkban a 2010-es évek elején vált ismertté. A családtudományban teljesen új fordulatot hozott, hiszen a gyermekkori kötődési minták házastársi kapcsolatra gyakorolt hatásaira helyezi a hangsúlyt. A kötődésközpontú gondolkodás kifejezetten közel áll a Szentíráshoz, hiszen Isten is kapcsolatra, kötődésre teremtette az embert, aki a bűneset következtében kiszakadt a biztonságos érzelmi kötődésből.

A lelkészházaspárt nagyon megérintette ez az újfajta szemlélet, nem véletlen, hogy saját módszereikben is ez köszön vissza.
„Amikor kötődésünk gyógyul, akkor nemcsak a másikkal leszünk empatikusak, hanem önmagunkkal is, így jobban megérthetjük saját kapcsolódási szükségleteinket és mintáinkat. A kötődésközpontú szemlélet a keresztyén ember kötődését is formálhatja, és az Istenhez való kapcsolódásunkban is segíthet” – tette hozzá Szőke Etelka.

A házaspárok története akkor fordul a gyógyulás irányába, amikor a felek kölcsönösen vállalják legmélyebb kapcsolódási hiányaikat és szükségeiket egymás előtt. „Vagy két vesztes van, vagy két győztes. Amikor a szeretet kezdi meghatározni a párkapcsolati dinamikát, akkor mondhatjuk, hogy elértük a házasságondozói beszélgetéseink célját.”

Lelkészházasságok
A Szőke házaspár azért indult el két évtizeddel ezelőtt a professzionális házasság- és családgondozás irányába, mert látták lelkészkollégáik vívódásait a saját házasságukkal. Mint mondták, első renden nekik szeretnének használható segítséget nyújtani, sokat imádkoznak értük, és a most megjelent kötet is eszköz lehet a lelki és szakmai segítésben. A házaspár különféle tréningek, előadások, beszélgetések és terápiák formájában már évek óta foglalkozik lelkészházaspárokkal.

Lelkészeink különösen nagy teher alatt szolgálnak, hiszen többsíkú elvárásoknak kell megfelelniük, sokan azt várják el, hogy családi életük hibátlan, példaértékű legyen. Ahogy a keresztyéneknek általában, úgy a lelkészeknek is többletsegítséget ad a hit, ez azonban akadállyá is válhat abban, hogy felismerjék a külső segítség szükségességét. Szomorú tapasztalat, hogy sokan már csak az utolsó fázisban, „a romok eltakarításakor” fordulnak segítségért, és ez a tendencia nem javult az elmúlt években.

„A lelkészeknek is ki kell mondaniuk, mi az, ami fáj, milyen félelmeik, vágyaik vannak. Emberekről beszélünk, akiknek ugyanúgy szükségük van a biztonságos kötődésre, mint másoknak, de sok lelkész még önmagának sem meri bevallani ezeket a kötődési szükségleteket. Bár a szolgálat pozitív töltést ad a mindennapokhoz, a meg nem élt konfliktusokat, összeütközéseket a szőnyeg alá seperjük, és lassan, de biztosan teszik tönkre a házasságot” – osztotta meg Szőke Etelka.

Kötődési térben
A most megjelent kötet egyértelművé teszi, hogy szolgálattól, meggyőződéstől függetlenül mindannyian a szeretetközpontú kötődésre vágyunk, és bármelyik házasság kerülhet a szeretetlenség különféle ördögi köreibe. A Közeledjetek! tíz témán keresztül beszél az egyes csapdákról, kifejti, hogyan tudjuk vágyainkat panaszként, azaz nem támadó kritikaként megfogalmazni, és hogyan fejleszthetjük érzelmi kommunikációnkat. Ezekre óriási szükségünk van, hiszen rövid és hosszú távon is pozitív hatást gyakorolhatunk kapcsolatainkra. Minden párkapcsolat és házasság állandó, folytonos gondozást igényel, házasságaink lételeme az a belső, intim kötődési tér, amelyet a felek közösen tudnak megteremteni.

A kötet széles spektrumban vizsgálja ezt a teret, legyen szó a Biblia által írt nemi szerepekről, partneri házasságról, konfliktuskezelésről, szexuális kapcsolódásról, családi rítusainkról. Az utolsó fejezetben arról olvashatunk, hogyan teljesedhet ki Istennel a házasság, ennek milyen előzetes, soktényezős feltételei vannak. A könyv a kötődés-hit-házasság összefüggésrendszerére helyezi a hangsúlyt, részletesen kifejti, gyermekkori és házastársi kötődéseink gyógyulása milyen pozitív változásokat hozhat az Istennel való kapcsolatunkban.

„Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” – olvassuk Jakab levelében. A Közeledjetek! erre az apostoli felszólításra rímel, amely a házastársi kapcsolatok vonatkozásában is igazzá válik. A kötet a való életből vett példákkal, kiforrott teológiai és tudományos szemlélettel, Istenre mutató, biblikus megközelítéssel szeretne segítséget adni keresztyén és más meggyőződésű házaspároknak és házaspárköröknek.

Somogyi Csaba

Az eredeti cikk a Parókia Portál internetes oldalon itt olvasható.

Kevesebb


A házastárs mint múzsa


– Merjük vállalni a sérülékenységet, feltárni önmagunkat teljes mértékben, és megmutatni sebezhetőségünket! Ez szorosabbra fűzi a kötődést a kapcsolatunkban – hangsúlyozza a Közeledjetek! című könyv egyik szerzője, Szőke Attila Szilárd. A kötetből nemcsak arra a kérdésre kaphatunk választ, hogyan gondozhatjuk párkapcsolatunkat, hanem azt is megismerhetjük belőle, hogyan lehet a házastársunk a múzsánk. A szerzőpárossal, Szőke Attila Szilárd és Szőke Etelka református lelkészházaspárral a Házasság hete kapcsán, a közelmúltban megjelent könyvükről beszélgettünk.

Bővebben

„Könyvünk címe szándékosan áthallásos. Közeledjetek egymáshoz – közeledjetek Istenhez. A Bibliában ehhez a gondolathoz egy ígéret is tartozik: Isten is közeledni fog hozzánk (Jak 4,8). Vajon így van ez a házastársi kapcsolatban is?” – olvashatjuk az előszóban. Erre és számos további kérdésre is választ kíván adni a szerzőpáros kötete. Házastársi kapcsolatokról szóló korszerű kézikönyv már évtizedek óta nem jelent meg református szerző tollából – a legutóbbi talán a sokak által ismert, több kiadást megélt Pálhegyi Ferenc írása volt. A szerzők járták az országot, előadásokat tartottak, és így merült fel, hogy ezeknek témájából könyv szülessen.

A gyakorlat felől közelítették meg a témát, nem a szárazabb tudományos kutatások irányából. – A párterápia mellett szívügyünk a megelőzés. Szeretnénk felkészíteni a párokat azokra a nehézségekre, amelyekre nem is gondoltak, de amelyekkel majd a hétköznapokban találkozhatnak – fogalmazza meg a Mértékadónak a könyv egyik kiindulópontját Szőke Attila Szilárd református lelkipásztor. A társszerző Szőke Etelka, aki szintén lelkipásztor és lelkigondozó, hozzáteszi, hogy a legújabb magyarországi szemlélettel dolgozták ki a témákat.
– Ahogyan az autónkat rendszeresen olajcserére visszük, időnként átnézetjük, úgy a párkapcsolatban élő embernek tudatos odafigyeléssel gondoznia kell a házasságát is. A keresztyén ember lelkiismeret-vizsgálatot szokott végezni, és fontos, hogy tudatosan gondoznia kell a házasságát is – hangsúlyozza Szőke Attila Szilárd. Az olvasók a könyv segítségével arra a kérdésre is választ kaphatnak, hogy miért is kerülhetett a házasságuk nehéz helyzetbe. Ennek megismerése után jöhet a nehezebb szakasz, a kialakult állapot érzelmi feldolgozása, amelyhez segítséget nyújtanak a fejezetvégi kérdések, esetleg komolyabb baj esetén a szakértőhöz fordulás.

– A személyes istenkapcsolat többé válik, ha a házastársunkkal együtt vagyunk Isten előtt. Ez magasabb fokú kapcsolat, engedelmesség a könyv címében található felszólításnak. Tényleg közelebb vagyunk egymáshoz, ha rendszeresen együtt imádkozunk a társunkkal. Így természetesebb lehet a kapcsolatunk egymással és Istennel – fogalmaz Szőke Attila Szilárd. A szerzőpáros erről így ír a könyvben: „Egy megtekintett színdarab történéseit együtt izguljuk végig. Néha közelebb húzódunk, megszorítjuk egymás kezét, és halljuk, amikor a társunk felszisszen, kacag vagy bármilyen más érzelmi reakciót ad. Néha egymásra nézünk, talán mondunk is pár szót. Miért ne lehetne társas jelenlét az istentiszteleten is? Azzal, ha összemosolygunk egy olyan résznél, ami csak számunkra érthető, megszorítjuk a társunk kezét, ha rázósabb dolgok jutnak eszünkbe, vagy szelíden végigsimítjuk a karját, azt fejezzük ki, hogy együtt vagyunk az Úr jelenlétében, közösen álltunk a színe elé.”

A házassággal kapcsolatban a művészetben és a kultúrában is lehetnek példaképeink. Vannak, akik múzsájuknak tartották házastársukat. A szenvedély és az élethosszig tartó házasság ugyanis nem két, egymást kizáró fogalom. A könyvben olvashatunk arról, hogy Salvador Dali örökös női modellje Gaia, az ő hű társa, Pablo Neruda szerelmes szonettjeit feleségéhez írja, és a magyar költőóriások közül például Tóth Árpád is kitűnik azzal, hogy költeményeiben a női nem iránti rajongását felesége irányában éli meg. A szerzők hangsúlyozzák: A másik iránt érzett szenvedély felszabadítása inspiratív, és a gyengédséget is előhívja az emberből. Bibliai személyeket is említenek: Szulamit története az Énekek énekéből azt példázza, hogy a szerelemnek van építkezése: először kialakul az érzelmi kötődés, és csak azt követi a testi közeledés. Ruth és Boáz történetében az önátadás, az érzelmi kockázatvállalás jelenik meg. Szőke Attila Szilárd arra is rámutat, hogy a kultúrában és a médiában sajnos ezzel ellentétes, negatív tendenciák figyelhetőek meg. Mint mondja, sok csatorna a házasság és a család egészséges életét veszélyeztető és roncsoló szexuális szabadosságot propagálja.

Az elmúlt hónapok kényszerű összezártságában könnyebben nyilvánvalóvá váltak olyan kapcsolati nehézségek, amelyek valamikor amúgy is megjelentek volna. Amikor kevesebbet találkozunk társunkkal, akkor a külső források eltompíthatják a házasságban meglévő konfliktusokat. – A házasság nem semleges lelki tér. Ha nem szeretetkapcsolatként működik, a felek nem adnak egymásnak, akkor egy kényszerkapcsolatban az indulatok hevesebbé válnak – mondja Szőke Etelka, aki hangsúlyozza: A jövő generációi számára nagyon fontos, hogy egymás iránt elkötelezett házastársakat lássanak példaként.

T. Németh László

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja Mértékadó című kulturális mellékletében, valamint a Reformatus.hu weboldalon.

Kevesebb


Szőke Attila Szilárd — Szőke Etelka: Közeledjetek!


A könyv címe szándékosan áthallásos, közeledjetek egymáshoz, közeledjetek Istenhez, ahogy a Bibliában ehhez kapcsolódik egy ígéret is (Jak 4,8). A könyv szerzőpárosa tizenkilenc éve házas és együtt szolgálnak lelkészként. Tíz éve tartanak tréningeket, valamint lelkigondozói, párterápiás gyakorlatokat, az ezeken az alkalmakon szerzett tapasztalataikat, problémáikat fogalmazták meg ebben a könyvben, amelyhez számos illusztrációt is kapcsoltak az átélt élményekből.

Bővebben

Újra és újra előjön az a párhuzam, hogy valójában kapcsolati kötődési problémánk van Istennel és egymással is – különösen a házasságokban –, ennek fényében kell néznünk a könyv minden egyes fejezetét. A könyv vége a kiteljesedésről szól, a házasság kiteljesedéséről Istennel, ezért minden fejezetben helyet kap egy rész, hogy mindezeket a problémákat hogyan láthatjuk az Istennel való kapcsolatunkban. A könyvet az olvasó hívő megközelítés nélkül is olvashatja, ezért igyekeztek a gondolataikat úgy megfogalmazni, hogy még azok is élvezzék az olvasást, akik nem hívő szemmel tekintenek a téma iránt.

A könyv borítóját megpillantva és a könyvet olvasva joggal vetődik fel az emberben a kérdés, mi a kettő között a kapcsolódás, a könyv címe „Közeledjetek!” és a tartalom között. Az illusztráció mást sugall, az ember ránézésre azt mondaná, hogy egy fiatalabb korosztálynak szóló könyvről van szó miközben természetes, hogy olyan házaspárok is haszonnal forgathatják ezt a könyvet, akik már akár több éve vagy több évtizede házasok. (...)

Seffer Valentina recenziója teljes terjedelmében a Confessio online folyóirat 2021/3. számának Könyvszemle rovatában olvasható.

Kevesebb

Hit és élet

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója