Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész!
Sándor Endre

Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész!

Elizeus próféta élete és üzenete

Napjainkban azzal találkozunk lépten-nyomon, erről szólnak a híradások, az emberek beszélgetései vagy ki nem mondott vágyai, hogy legyen sok pénzük, legyenek földjeik, birtokaik, házaik - evilági értékeik, mert azt hiszik, hogy ez teszi őket boldoggá. Ebben a könyvben egy olyan emberrel találkozunk, aki mindebbe beleszületik, de abban a pillanatban, amikor felfedezi, hogy az evilági gazdagságon túl van egy másik gazdagság is, vannak lelki értékek, nem ideig valók, hanem örökkévalók (1Kir 19,19–21), azonnal fölhagy a birtokkal, otthagyja a szolgákat és követi Isten elhívását. Nézzük meg közelebbről ennek a férfinak az életét, szolgálatát, aki a legnagyobbra, az élő Istenre, az Úrra bízza az életét, s nem az evilági gazdagságot akarja örökölni és szolgálni, hanem a lelki gazdagság érdekli, s így gazdagít másokat is. Mert soha nem keresi a maga hasznát, hanem mindig a másik emberért él, amikor Isten dicsőségét szolgálja. Minket, mai embereket is tanít Elizeus élete és tanítása, hiszen nekünk is van lehetőségünk a nehéz körülmények között vagy éppen jólétben is Istenben bízni... (Részlet a Bevezetésből)

820 Ft
697 Ft
ISBN: 9789635581078
Formátum:
B/6
Méret:
119×163 mm
Kötés:
kartonált
Oldalszám:
200
Kiadás éve:
2008

A kétszeres rész erejével


„Nézzük meg közelebbről annak a férfinak az életét, szolgálatát, aki a legnagyobbra, az élő Istenre, az Úrra bízza az életét, s nem az evilági gazdagságot akarja örökölni és szolgálni, hanem a lelki gazdagság érdekli, s így gazdagít másokat is” – írja Sándor Endre az Elizeus próféta életéről szóló könyve* bevezetőjében.

Bővebben

Egyik nagyon elgondolkoztató epizód Elizeus történetében a három király megsegítése az éltető ivóvízzel – a krisztusi lelkület életet menteni képes ajándékának a szimbóluma ez. A keresztyén ember, a hívő presbiter feladata az evangélium gyógyító, mentő erejének használata. Naámán meggyógyításának története is lelki ajándékkosár. Tanulságul szolgál a próféta szolgájának, Géházinak a kapzsisága és hazugsága, ami arra figyelmeztet, hogy egész életünk Isten kontrollja alatt áll, aki azt kérdezi tőlünk: Tudod-e, minek van most itt az ideje?
Elizeus sikeres tanító is volt, a prófétatanítványok aktivitása pedig példamutató: munkájuk végzéséhez igényelték mesterük jelenlétét, és meg is tapasztalták a segítséget. A helyes egyházlátás, a helyes gyülekezetlátás, a szolgálathoz való helyes hozzáállás feltétele is ez a szemlélet: „neked kell lehajolni a fejszéért, neked kell kérni az értelmet, tudást... ha nem kéred, ha nem hajolsz le érte, ha nem a térdeden kezded, nem fogod megkapni”.
Elgondolkoztató, hogy a próféta milyen nagy segítségére lehetett Izráel királyának az arám király elleni háborúban, de ennek az volt a feltétele, hogy Izráel királya igényelje a tanácsát, és hallgasson rá.
Elizeus azért is imádkozott, hogy szolgája (közvetlen munkatársa) szemét is nyissa meg Isten. Mi tudunk-e, szoktunk-e imádkozni közvetlen munkatársainkért?
Nagyon elgondolkoztató Elizeusnak az irgalmassága, a gonoszt jóval való meggyőzése: nem bosszúállásra biztatta Izrael királyát a megszégyenített ellenség felett, és ez békességet eredményezett.
Megrendítő az a történet, amikor Benhadad, arám király betegsége és sorsa kérdésében kell Elizeusnak megnyilatkoznia: a gyógyulás átmeneti lehetősége mellett nem tudja elhallgatni Isten jogos ítéletének a bekövetkezését sem.
Az idős kort megélő Elizeus eljutott arra a felismerésre, bölcsességre, hogy feladatát át kell ruházni tanítványára, akire Jéhú királlyá felkenését bízta. Jéhu azután végrehajtója lesz a bálványimádók megbüntetésének, mert Isten népének ellenségei nem kerülhetik el sorsukat. „Minden ember ítélet előtt áll, minden ember életét megítéli Isten” – írja Sándor Endre.
Elizeus élete környezetében érdeklődést keltett: vajon mitől, kitől származik az erő, amellyel segítséget nyújt a hozzá fordulóknak? Számunkra az, hogy „ne azt keressük, hogy mi az, amit én tettem, hanem azt, hogy mi az, amit Isten általam cselekedett”.
Ezzel a lelkülettel olvasva a könyvet, reménykedhetünk, hogy Isten megáldja szolgálatunkat a Lélek kétszeres részének gazdagságával, amire mindnyájunknak szüksége van – nemcsak Pünkösdre készülve, hanem életünk minden napján.

Dr. Tóth János

Megjelent a Presbiter folyóirat 2022. május–június havi számában

 

* Sándor Endre: Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész! Elizeus próféta élete és üzenete (Kálvin Kiadó, 2008)

Kevesebb

Hit és élet

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója