Emlékezéseim
Ravasz László

Emlékezéseim

Ravasz László saját magáról ír, emlékezik ebben a kötetben, amelyet gyermekeinek és unokáinak szánt. Ám, kit ne érdekelne személye, és egyetemes magyar és egyháztörténeti szempontból az a kor, amelyben élt, és kortársai, akikkel kapcsolatba került ez a történelmi jelentőségű és sok kegyelmi ajándékkal megáldott ember, egyházunk egyik legnagyobb, ha nem legnagyobb püspöke - írja Gyökössy Endre a kötet előszavában.

1 500 Ft
1 275 Ft
ISBN: 9633004799
Formátum:
B/5
Méret:
168×238 mm
Kötés:
keménytáblás
Oldalszám:
428
Kiadás éve:
1992

Reformátusok Lapja 2012/33. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tartott szemináriumomon vettem elő újra Ravasz László Emlékezéseim című könyvét. A Lelkészes regények – regényes lelkészek elnevezésű szemináriumon egyrészt olyan regényeket vettünk sorra, amelyekben lelkészek a „főszereplők” (Fáklya, Freskó, Holttenger, Elsodort falu), másrészt olyan 20. századi nevesebb lelkészekről volt szó, akikről könyv is íródott. Ebbe a válogatásba került bele Ravasz László is az Emlékezéseim című önéletrajzi írással többek közt Dobos Károly, Szabó Imre és Visky Ferenc mellé. Jó volt újraolvasni a könyvet. Részben azért, mert a mai teológusok is reflektálhattak a Ravaszról szóló írásra, s az újrafelfedezés mindig izgalmas, másrészt az utóbbi évek fényében még inkább kiütközik Ravasz személyiségének összetettsége, életének, munkájának alapossága, irodalmi igényessége, máig tartó hatása. A szeminárium vizsgálta az adott írásokat irodalmi, műfaji szempontból is, hiszen ebben az esetben az író önéletírását élvezetesebbé teszi munkája irodalmi színvonala és megformáltsága. A teológusok számára úgy jellemeztem e vaskos és terjengős életrajz elolvasásának hasznát: ha valaki végigtanulmányozza az Emlékezéseimet, akkor református egyházunk 20. századi történelmével, konfliktusaival és eseményeivel nagyjából tisztába is kerül.

Ravasz nagyon koránról kezdi az életrajzot, kalotaszegi gyermekkorának apró történéseiből idéz fel őszintén és szellemesen. Nem furcsa ez, hiszen eredetileg gyermekeinek és unokáinak jegyezte fel élete mozzanatait. Olyanokra is visszaemlékszik, amire csak kevesen, az idő előtti időre, óvódás koráig visszamenőleg. Meghatározóak az ilyen mondatok: „Egész gyermekkoromon áthúzódik az erős családiasság. Mi otthonülő nép voltunk.” Nagyon érdekesek és tanulságosak a középiskolára vonatkozó fejezetek, hiszen a székelyudvarhelyi főgimnázium egyrészt az „egyoldalú irodalmi” műveltség megszerzésének kezdete volt, ahol még nem dőlt el, hogy „költő, író vagy tudós” lesz-e a tehetséges kisdiákból, másrészt az iskola szellemiségéről olvasva nem kell a múltba révedve nosztalgiáznunk, hogy akkor bezzeg minden milyen jó volt. „Vasárnap templomba ment az ifjúság. A kúrián sorakoztunk s a lelkészjellegű segédtanárok vezetése alatt mentünk a templomba. S ott a karzaton helyezkedtek el s a tanárok lenn maradtak (vagy be sem jöttek a templomba). Ebből az következett, hogy mi elbújtunk az orgona háta mögé, vagy olyan helyre, ahová tanári szem el nem hatolt a s »kiki a maga mesterségét folytatta«. Egyik olvasott, másik vitatkozott, olyanok is akadtak, akik sakkoztak. Egyik nagyon szabad szellemű diáktársunk odahúzódott az ablakhoz, kissé megnyitotta és kicigarettázott rajta. De olyan ember egy sem akadt, ki a prédikációra hallgatott volna. Vallásos élményem a középiskolában nem volt.”

Ravasz életének legnehezebb része Erdély elhagyása volt. A Kálvin téri lelkészségre való meghívásnak előzménye lehetett az az előadássorozat, amelyről így ír: „A magyar intelligencia evangélizációjának munkáját nemcsak Erdélyben, hanem 1918 októberéig egész Magyarországon végeztem. Budapesten három előadást tartottam a régi képviselőházban Kicsoda az ember? címen.” 1921-ben a Kálvin téri egyházközség egyhangúlag meghívta lelkészének a harminckilenc éves fiatalembert. Egy új korszak köszöntött rá. Sokat ír a korabeli életről, emberekhez, személyekhez, mozgalmakhoz fűződő viszonyairól. Egyházpolitikáról csakúgy, mint külkapcsolatokról, külföldi magyarok gondozásáról. Jelentősek a belmisszióról és a szeretetmunkáról szóló, valamint az irodalommal, írással, tudománnyal foglakozó részek. Az ‘56-os forradalom és azt követő egyházi események zárják a visszaemlékezéseket. Önkritikus hangvétel jellemzi élete végén tett összegzéseit. Reálisan elemzi, hogy mindazt, amit életében képviselt, hogyan állja meg helyét az akkori világban. Az utolsó fejezet ennek szellemében született és ma is ugyanannyira aktuális: „Feladatunkat ma ebben látom: fel kell építenünk az élő gyülekezetből a megújult egyházat.”

Bölcsföldi András

 

Kevesebb

Hit és élet

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója