Barnes, M. Craig

Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése

„A világra úgy tekintünk, mintha egy étteremben adnánk le à la carte rendelést: Kérek egy jól fizető és csodálatosan kielégítő munkát, egy jó megjelenésű, szerető házastársat, két gyermeket, legyen sok jó barátom és egy pompás otthonom – nem, nem ez, hanem a másik ott, a túloldalon.” A választás szabadsága azt az illúziót kelti, hogy egészen a mi kezünkben van az életünk, a boldogulásunk, a boldogságunk. Mégis, honnan tudjuk, hogy valóban jól választottunk? Mit kezdjünk azzal a szorongással, amit a választás szabadsága idéz elő bennünk? Erre az egészen mai kérdésre keresi a választ a kötet szerzője, és irányítja olvasói figyelmét egy több száz éves református hitvallásra, a Heidelbergi Kátéra.

1 300 Ft
910 Ft
ISBN: 9789635583775
Fordító:
Ódor Balázs
Formátum:
Fr/5
Méret:
124×183 mm
Kötés:
kartonált
Oldalszám:
188
Kiadás éve:
2017

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Életre szóló


Igazság és Élet folyóirat 2018/1.

M. Craig Barnes: Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése
Fordította: Ódor Balázs

A Heidelbergi Káté minden református ember életében jelen van, de az izgalmas kérdés az, hogy hogyan és milyen emlékeket őrzünk meg a dogmatika eme veretes munkájával való első és további találkozásairól. M. Craig Barnes princetoni professzor könyve „Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése" olyan páratlan, frissességet sugárzó olvasmány, amely a száraznak tűnő református keresztyén tanítást egyszerre életszerűvé és lebilincselő olvasmánnyá teszi. Ebben a kis könyvecskében szépen megvalósult az a tétel, hogy „a teológiának csak akkor van létjogosultsága" és a teológizálásnak is, ha képes üzenetét közérthető módon kifejezni. Más szóval, a gyülekezet tagjai azonnal megértik az Ige csodálatos üzenetét. Ez valósul meg akkor is, amikor a Káté igen tömör, velős és tartalmas üzenetével találkoznak. Barnes professzor sikeresen fordította le a hétköznapi ember számára azt a csodás bibliai üzenetet, amelyet a káté tárgyal. Vajon tényleg lehetséges ez?

Bővebben

Akinek volt már a Heidelbergi Káté a kezében, bizony jócskán elbizonytalanodik abban a tekintetben, hogy miként lehetséges református hitünk eme szép és igen gazdag, de nagyon tömény, szép mívesen összesűrített anyagát úgy átformálni, hogy azt az átlag gyülekezeti tag (legyen az egyszerű földműves ember, gyári munkás, értelmiségi vagy éppen vállalkozó) azonnal megérthesse. Barnes nem tesz mást, minthogy a saját életéből vesz példákat. Modern 'példázatokkal', történetekkel és tanulságos elbeszélésekkel világítja meg a Kátén át tolmácsolt igei üzenetet. A személyes hang megnyerő, egyszeriben közel hozza hozzánk az Ige üzenetét.
Ez a megjelent kis könyvecske valóságos üdítő oázis mindazoknak, akik a református hitünk alapjaival és lényegével szeretnének megismerkedni. Az olvasó nem fogja tudni letenni a könyvet, hiszen olvasmányos stílusa, egyszerű nyelvezete és személyes hangvétele magával ragadja, és kíváncsian vesz részt azon az úton, amelyen a száraznak tűnő Káté hirtelen érthetővé válik számára. Igen, valóban egy életre szóló élmény lesz a Káté újrafelfedezése minden református lelkésznek, Kátét tanuló volt tizenéves konfirmandusnak, minden Istent kereső embernek, s mindegyikük ezt fogja mondani: 'igen, most már értem, és nagyon meg tudtam szeretni a Kátét'. Most már nem tananyagot látok benne, unalmas hittételeket, hanem életet adó krisztusi tanítást, amely engem az örök életre vezet.
A Kálvin Kiadó gondozásában megjelent könyvet Ódor Balázs, külügyi tanácsos fordította nagy szakértelemmel és kiváló stílusban. E sorok írója maga vetette fel a könyv fordítását, hiszen örömmel talált rá egy olyan munkára, amely úgy tolmácsolja az Ige üzenetét, hogy azt valóban aprópénzre fordítja. Úgy beszél a Szentírásról, hogy az figyelemfelkeltő legyen még a nem keresztyének számára is. Jó példa erre az, hogy a Mindenhatót ne konyhás néniként kezeljük, „aki a pult mögül tálalja a megrendelt ételünket". A szerző szellemes megfogalmazása után rámutat, az a „gond, hogy az ilyen elképzelés figyelmen kívül hagyja, hogy mi csak teremtmények vagyunk," és az ember helytelenül összekeveri a Teremtőt a teremtett lénnyel, annak szerepével és valóságával.
Barnes munkája a következő hat fejezetben tárgyalja a Kátéban megfogalmazott hitvallás témaköreit: az egyetlen vigasztalás, nyomorúságunk és közvetítőnk, tökéletes megváltásunk, a Lélek és a sákramentumok, háládatosságban élt élet, taníts minket imádkozni. Barnes képes arra, hogy Ady gondolataival élve, a sok-sok unalmas vasárnap helyett, melyeken a lelkészek unalmasan magyarázzák az igét, a vasárnap elmondott kátémagyarázat lehet friss, új és életszerű. Sőt mi több, életre szóló élményt adhat a hallgatóságnak, akiknek nemcsak a vasárnap lesz vidám és boldog nap, hanem a hétköznapok világába is kézzel fogható és érthető örömüzenetet ad a jól, világosan és gyakorlatiasan tálalt Ige. Ekkor valóban arany almát adunk a híveink és a Krisztust kereső emberek számára ezüst tányéron. Igényes, de közérthető munkát. A könyvet nagy szeretettel és Isten iránti hálával ajánlom minden kedves olvasónak.

Dr. Kovács Ábrahám (Debrecen)

Kevesebb


Könyvajánló az Igazság és Élet 2018/1. számában


A Heidelbergi Káté minden református ember életében jelen van, de az izgalmas kérdés az, hogy hogyan és milyen emlékeket őrzünk meg a dogmatika eme veretes munkájával való első és további találkozásairól.

Bővebben

M. Craig Barnes princetoni professzor könyve „Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése” olyan páratlan, frissességet sugárzó olvasmány, amely a száraznak tűnő református keresztyén tanítást egyszerre életszerűvé és lebilincselő olvasmánnyá teszi. Ebben a kis könyvecskében szépen megvalósult az a tétel, hogy „a teológiának csak akkor van létjogosultsága” és a teológizálásnak is, ha képes üzenetét közérthető módon kifejezni. Más szóval, a gyülekezet tagjai azonnal megértik az Ige csodálatos üzenetét. Ez valósul meg akkor is, amikor a Káté igen tömör, velős és tartalmas üzenetével találkoznak. Barnes professzor sikeresen fordította le a hétköznapi ember számára azt a csodás bibliai üzenetet, amelyet a káté tárgyal. Vajon tényleg lehetséges ez?
Akinek volt már a Heidelbergi Káté a kezében, bizony jócskán elbizonytalanodik abban a tekintetben, hogy miként lehetséges református hitünk eme szép és igen gazdag, de nagyon tömény, szép mívesen összesűrített anyagát úgy átformálni, hogy azt az átlag gyülekezeti tag (legyen az egyszerű földműves ember, gyári munkás, értelmiségi vagy éppen vállalkozó) azonnal megérthesse. Barnes nem tesz mást, minthogy a saját életéből vesz példákat. Modern ’példázatokkal’, törté-netekkel és tanulságos elbeszélésekkel világítja meg a Kátén át tolmácsolt igei üzenetet. A személyes hang megnyerő, egyszeriben közel hozza hozzánk az Ige üzenetét.
Ez a megjelent kis könyvecske valóságos üdítő oázis mindazoknak, akik a református hitünk alapjaival és lényegével szeretnének megismerkedni. Az olvasó nem fogja tudni letenni a könyvet, hiszen olvasmányos stílusa, egyszerű nyelvezete és személyes hangvétele magával ragadja, és kíváncsian vesz részt azon az úton, amelyen a száraznak tűnő Káté hirtelen érthetővé válik számára. Igen, valóban egy életre szóló élmény lesz a Káté újrafelfedezése minden református lelkésznek, Kátét tanuló volt tizenéves konfirmandusnak, minden Istent kereső embernek, s mindegyikük ezt fogja mondani: ’igen, most már értem, és nagyon meg tudtam szeretni a Kátét’. Most már nem tananyagot látok benne, unalmas hittételeket, hanem életet adó krisztusi tanítást, amely engem az örök életre vezet.
A Kálvin Kiadó gondozásában megjelent könyvet Ódor Balázs, külügyi tanácsos fordította nagy szakértelemmel és kiváló stílusban. E sorok írója maga vetet-te fel a könyv fordítását, hiszen örömmel talált rá egy olyan munkára, amely úgy tolmácsolja az Ige üzenetét, hogy azt valóban aprópénzre fordítja. Úgy beszél a Szentírásról, hogy az figyelemfelkeltő legyen még a nem keresztyének számára is. Jó példa erre az, hogy a Mindenhatót ne konyhás néniként kezeljük, „aki a pult mögül tálalja a megrendelt ételünket”. A szerző szellemes megfogalmazása után rámutat, az a „gond, hogy az ilyen elképzelés figyelmen kívül hagyja, hogy mi csak teremtmények vagyunk,” és az ember helytelenül összekeveri a Teremtőt a terem-tett lénnyel, annak szerepével és valóságával.
Barnes munkája a következő hat fejezetben tárgyalja a Kátéban megfogalmazott hitvallás témaköreit: az egyetlen vigasztalás, nyomorúságunk és közvetítőnk, tökéletes megváltásunk, a Lélek és a sákramentumok, háládatosságban élt élet, taníts minket imádkozni. Barnes képes arra, hogy Ady gondolataival élve, a sok-sok unalmas vasárnap helyett, melyeken a lelkészek unalmasan magyarázzák az igét, a vasárnap elmondott kátémagyarázat lehet friss, új és életszerű. Sőt mi több, életre szóló élményt adhat a hallgatóságnak, akiknek nemcsak a vasárnap lesz vidám és boldog nap, hanem a hétköznapok világába is kézzel fogható és érthető örömüzenetet ad a jól, világosan és gyakorlatiasan tálalt Ige. Ekkor valóban arany almát adunk a híveink és a Krisztust kereső emberek számára ezüst tányéron. Igényes, de közérthető munkát. A könyvet nagy szeretettel és Isten iránti hálával ajánlom minden kedves olvasónak.

Dr. Kovács Ábrahám (Debrecen)

Kevesebb

Hit és élet

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója