Zengjetek orgonák!
Sepsy Károly

Zengjetek orgonák!

Intonációk a Református Korálkönyv tételeihez (Kántori Füzetek 2)

A református énekeskönyv dallamaihoz írt intonációk gyűjteménye ez a kötet. Hogy miért van több is némelyikből? A gyakran énekelt dallamokhoz új és új készült, hogy az istentisztelet zenéje változatos legyen. A kötelező elégedetlenség is újabbakra indított. Ezt a törekvést jó szívvel ajánlom minden kántornak.
Gyűjtődobozban, külön lapokon találhatók a tételek, hogy az esedékes oldalakat ki lehessen emelni, s bekészíteni a korálkönyv lapjai közé. Fontos, hogy használat után visszakerüljenek helyükre, máskor is szükség lesz rájuk. (Részlet az Előszóból)

A nyomtatott kiadvány kifogyott. Erre a linkre kattintva elektronikus formában letölthető.

ISBN: 9789635582136
Formátum:
fekvő A/4
Kötés:
tartódoboz
Kiadás éve:
2013
Oldalszám:
316
Méret:
297×210 mm

Reformátusok Lapja 2013/38. szám


A Kálvin Kiadó egyházzenei kiadványainak új darabja a Kántori Füzetek című sorozat 2. kötete. A füzet ebben az esetben igazából 316 kottalap egy vaskos dobozban, hogy a hangszerjátékos odatehesse az előjátékos lapot az adott ének összhangosított letétje mellé.

Bővebben

Az intonációk szerzője Sepsy Károly, a debreceni Nagytemplom neves nyugalmazott orgonistája, aki ének- és orgonaügyi előadóként, az Országos Kántorképző Tanfolyam vezetőjeként harcosa lett a ritmikus éneklésnek. Éveken át vezette a Doktorok Kollégiuma himnológiai szekcióját. Szólistaként hallhatták orgonajátékát Erdélyben, Kárpátalján, Csehországban, Svájcban, Németországban, Ausztriában és Amerikában. Rádiós felvételein túl a nagytemplomi orgona pazar hangzását reprezentálja az Egy orgonista naplójából című cédéje. Harminc éven át lelkésznemzedékek sorát oktatta teológiai ének-zenetanárként. Ek­kor bontakozott ki szakírói tevékenysége, amikor teológiai kurzusok mellett tanulmányok és cikkek sorát írta, prédikációit társszerzős és önálló kötet is őrzi.

Sepsy Károly egész pályája alatt nagy hasznát vette annak, hogy a miskolci Bartók Béla Konzervatóriumban nemcsak orgonálni tanult Virágh Endre orgonaművésztől, hanem jártas lett a zeneelméletben és a zeneszerzésben is Kardos Pál és Frank Oszkár vezetésével. A debreceni Nagytemplomba kerülve 1963-tól a heti istentiszteleti renden kívül is számtalan nemzetközi és országos egyházi eseményen, jubileumi és ünnepi alkalmon, televíziós és rádiós istentiszteleten szolgált igényesen és magas színvonalon mint orgonista. A Nagytemplomban szerzett ötvenéves énekvezetési tapasztalatának eredménye az 512 református énekhez írt saját intonáció. Legtöbbször nem is egy előjátékot kínál fel, hanem többet, hiszen a más szöveggel énekelt dallam más-más arcát mutatja másik üzenetet hordozva, vagy más ünnepkörben megszólalva.

Az intonáció bevezetés, ráhangolás az énekre, de nem egyszerűen a kezdőhang megadásának eszköze, hanem – ha valaki igényesen teszi – szabályszerű zenei miniatűr kompozíció, amelybe belesűrűsödik az énekszöveg üzenete és hangulati töltése, a dallam stílusa, harmóniavilága és ritmikai jellemzői, valamint az énektempó megelőlegezése. Ezt a sokrétű elvárást nem minden kántor tudja rögtönzésszerűen végrehajtani, sőt a legtöbb gyakorló kántor esetében esetlegesek ezek az intonációk.

Sepsy Károly, a 2010-ben aranyokleveles teológus címet, idén szeptember 14-én pedig lelkészi gyémántdiplomát kapott lelkipásztor gazdag zenei fantáziával, az énekek szövegét-dallamát átélve és átérezve írt, ihletett darabjaival nyújt segítséget az istentiszteleti hangszerjátékosoknak, de inspiráló hatású abban is, hogy mintájára a kántorok maguk is próbáljanak alkalmas bevezetőket készíteni. Harmóniumra és orgonára egyformán találhatók a gyűjteményben intonációk, hogy emelkedetté és gazdagabbá tegyék istentiszteleteinket az ünnepi pillanatokban éppúgy, mint a hétköznapi kántori szolgálatban.

Fekete Károly

Kevesebb


Egy kántortól a többi kántornak


Jó fél éve ajándékot kaptam a páromtól. „Használd egészséggel!” – mondta. Mint gyakorló anya és háziasszony, fenntartásokkal viseltetem az úgynevezett hasznos ajándékokkal szemben. Kaptam már kuktafazekat, új mérleget, gőzölős vasalót, de ezekkel mindig dolgozni kellett.

Bővebben

Most is gyanakodva fogadtam a helyes kis bordó dobozt, amiről nem tudtam, mit rejthet. Amikor megfordítottam, kiderült, hogy kottagyűjtemény, előjátékok a korálkönyv dallamaihoz és az énekeskönyvünk énekeihez. Azonnal nekiültem, találomra kihúztam egy-egy lapot, és eljátszottam a gyülekezetünkben leggyakrabban használt énekek elé szánt bevezető vagy éppen ezeket felvezető kis darabokat.

Bizony hosszú időre ott ragadtam a zongora előtt, és a felcsendülő muzsika zeneszerető családtagjaimat is előcsalta a lakás távolabbi részeiből. – Mit játszik, anyukám? – jött a kérdés, majd alig várva a választ, a kívánság: – Én is szeretném kipróbálni! És kipróbálták, megszerették épp úgy, mint én. Lassan négy évtizede végzek kántori szolgálatokat, oklevelem is van, de soha nem volt tehetségem vagy merszem ahhoz, hogy saját előjátékokkal kísérletezzek. Legtöbbször a korál első vagy utolsó sora szerepelt ezen a címen a repertoáromban, vagy a Református Egyházzenészek Munkaközössége által megjelentetett gyűjtemény, amit már a gyülekezet is előre tudna dúdolni, mert annyiszor hallotta.

Ezek az előjátékok szépek, kellemesek, szeretnivalók, nagyon jól használhatóak, mert az éneknek nemcsak a dallamára, hanem a szöveg tartalmára is ráhangolnak. Egy-egy énekhez több variációt is találunk: könnyebbet, nehezebbet, pedállal vagy anélkül, egy manuálra vagy többre. Lehet válogatni, mert van miből. Praktikus, mert külön lapokból áll, és nem kell fordítani játék közben. Előre oda lehet készíteni a korálkönyvbe, a megfelelő helyre. Látszik, hogy aki írta, maga is orgonapadon töltötte az életét.

Köszönet jár érte Sepsy Károlynak, aki hiányt pótol ezzel a gyűjteménnyel. Amíg sok gyülekezetünkben nem Anna Magdalena Bachok és Schweitzer Albertek végzik a szolgálatot, addig ilyen kiadványokra nagy szüksége van a kántoroknak és a gyülekezeteknek. Biztatok hát mindenkit, ismerje meg és használja a Zengjetek, orgonák című kiadványt! Ez a hasznos ajándék jót tett a lelkemnek, a kántori szolgálatomnak, és szebbé, méltóbbá teszi az istentiszteleteinket.

Csomós Józsefné
Reformátusok Lapja 2014. július 13.

Kevesebb

Énekeskönyv és egyházzene

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója