Szinopszis

Szinopszis. Mt, Mk, Lk és Jn párhuzamos szövege (rev. 1990)

Máté, Márk, Lukács és János evangéliumának párhuzamos szövege. Revideált új fordítás (1990)

Ez a szinopszis minden forráselmélettől függetlenül használható, hiszen itt a négy evangélium mindegyike ki van nyomtatva ott, ahol összefüggésben van a többiekkel. Másfelől a szinopszis mindegyik szakaszában olvasható a többi evangélium valamennyi tekintetbe vehető részének teljes szövege. A kezünkben tartott mű „több szintű” párhuzamosságra hívja fel a figyelmet: mindenekelőtt az úgynevezett perikópapárhuzamokat adja, majd a lehetséges összefüggéseket (ugyanaz a történet vagy mondat más helyzetben és időben), valamint azokat a gondolati párhuzamokat is láthatjuk, amelyek a legjobban illusztrálják a Biblia önmagát magyarázó „képességét”.

2 700 Ft
2 295 Ft
ISBN: 9789635580880
Méret:
220×270 mm
Kötés:
keménytáblás
Oldalszám:
316
Kiadás éve:
2007

Reformátusok Lapja 41. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

A Biblia hitünk és életünk zsinórmértéke. Önmagában az – és mégis: a naponta Bibliát olvasó sokszor szeretné még jobban érteni, többet tudni magáról a Bibliáról is, annak születéséről, koráról. Ehhez adnak segítséget magyarázatok, segédkönyvek, szakkönyvek.

A Kálvin Kiadó magától értetődően sokféleképpen szolgálja ki ezt az igényt. A Szinopszis című kötet azonban egy érdekes, rendkívüli segédkönyv. Nem magyarázatos Biblia, nem deuterokanonikus irodalom, nem bibliai lexikon. A négy evangéliumról szól és csak ezek szövege van benne, semmi más! Négy hasábba tördelve olvassuk az evangéliumok szövegét. Hol szinte szó szerint azonosak, hol – nem tartalmukban, de fogalmazásukban – eltérőek, sokszor sokkal bővebb némelyik, néhol pedig csak egy evangélium szövege áll társtalanul. Mihez kezd ezzel az olvasó? Meglepődik? Megzavarja ez a tény? Vagy ez a könyv segít felismerni azt, amit az előszó sugall: „óriási segítséget ad a reformáció óta hirdetett írásmagyarázati elv megvalósulásához: a Biblia önmagát magyarázza.”

Ugyanis e módon szó szerint szemlélhető: ugyanazt a történetet vagy jézusi logiont mindegyik evangélista egy határozott gyülekezeti helyzetre és olvasókörre tekintettel mondja el, saját személyes hitét és szempontjait is érvényesítve. Máté már a kialakult egyház számára, annak hitét erősítve, az Ószövetséggel alátámasztva hirdeti Jézus Krisztus személyét. Márk a szemtanú frissességével fogalmazva kér: ismerd fel te is, hogy „bizony ez az ember Isten Fia volt”. Lukács a történész alaposságával és szemléletével ír: a Krisztus-esemény az idő középpontja, az üdvtörténetben minden ide vezetett és innen indul tovább. János pedig a Szentlélek által emlékeztetett, teljes ismeretre jutott hit bizonyosságával fogalmaz: a Logosz testté lett, ő szólt és cselekedett a földi történésekben, még a szenvedésben is – dicsőségesen.

Például idézzük fel: miért tanított Jézus példázatokban? (123. perikópa, 93. o.) Márk a tanítványokra figyel: „nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülállóknak minden példázatokban adatik, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak (…), hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak.” Máté ezt szó szerint idézi Ézsaiás könyvéből, s hozzáteszi: „a ti szemetek pedig boldog, mert lát…” Lukács a történész objektivitásával csak pár szóban mondja el a történetet. János pedig sommásan – a rá jellemző úgynevezett prezentikus eszkatológia szellemében hirdeti: „én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.”

Így, egymás mellett látva-olvasva egy ilyen kijelentés vagy történet kerekebb, plasztikusabb lesz a számunkra. Vagy egy rövid, kiragadott mondat szélesebb összefüggésbe kerül, történeti hátteret kap és ad az olvasó számára. Olyanná válik számunkra a történet vagy kijelentés, mint egy sztereo-fénykép, amelyet nem egyszerűen két dimenzióban látunk, hanem mintegy térbe helyezve. Életszerűbb, teljesebb így!

Ajánlatos a könyv használata előtt elolvasni a pár oldalnyi utószót – ez elősegíti a mű céljának megértését és elérését.

Az érdeklődésre való tekintettel ezt a művet – egyébként egy német szinopszis átvétele – 1994 után 2007-ben újra megjelentette a Kálvin Kiadó, szolgálva mind Isten, mind a Biblia „nagyobb dicsőségét”, egyben pedig segítve a bibliaolvasók teljesebb tudását, elmélyülő bibliaismeretét, ezen keresztül növelve keresztyén hitét.

Herczeg Pál

Kevesebb

Biblia

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója