Jerikó rózsája
Warns, Else Natalie; Fallner, Heinrich

Jerikó rózsája. A bibliodráma kézikönyve

Szóözönben élünk. Az egyház ebben éppenúgy elmerül, mint a társadalom bármely más közössége. Többnyire a monológ uralkodik a párbeszéddel szemben, az információ az önálló gondolkodás fölött. Az egészséges ember úgy védekezik, ahogy tud, vagy ahogy a közmondás tartja: egyik fülemen be, a másikon ki. A bibliodráma kevés szóval él. Így adja vissza a csönd ölelte valóság eredeti jelentését és jelentőségét. A teljes embert látja, a testlélekszellem egységét, és a testnyelv, a mozdulatok kifejező erejét használja. A játék az alapeleme az, amivel a gyermek önfeledten tanulja érteni a világot. A játékos kapcsolatba kerül, együttműködik, kezdeményez vagy reagál, cselekszik vagy elszenved. De minden esetben annak a csoportnak a tagjaként éli meg a pillanatot, amely akkor és ott az emberiség nagy családját képviseli számára. (Eisenbarth Krisztina, a könyv lektora) Mottó: Ahogy "Jerikó rózsája" a sivatagban kivirágzik, még ha csak évszázadok múltán is éri újra víz, ugyanúgy élednek föl a bibliai szövegek a bibliodráma érintésére. Ebben az ún. "bielefeldi iskola" alapművének számító kötetben minden megtalálható, ami a bibliodráma elméleti és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban a hazai olvasók számára érdekes lehet. A magyar nyelvű változat elkészítői számos lehetőséget látnak e mű alkalmazásával, hasznosításával kapcsolatban. Így ajánlják azt drámapedagógiával foglalkozó tanároknak, mentálhigiénés illetve más pszichoterápiás csoportfoglalkozást vezető, gyülekezeti, esetleg egyéb szociális vagy börtönpasztorációs szolgálatot végző munkatársaknak, s mindazoknak, akik a bibliai szövegekben ebben a "prófétákat nélkülöző korban" is kutatják, s talán már felfedezni vélik annak a mai, posztmodern ember számára is valóságos és aktuális üzenetét, mondanivalóját.

2 100 Ft
1 050 Ft
ISBN: 9633009472
Fordító:
Falvay Dóra
Formátum:
B/5
Méret:
168×238 mm
Kötés:
kartonált
Oldalszám:
248
Kiadás éve:
2003

Reformátusok Lapja 2012/39. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

Kilenc esztendővel ezelőtt református–evangélikus közös kiadásban látott napvilágot a neves Warns–Fallner szerzőpár németül 1994-ben megjelent, komoly visszhangot kiváltott munkája. A magyar kiadás megjelenésekor még viszonylag kevesen ismerték ezt a nálunk csak a kilencvenes évek elejétől gyakorolt, a Szentírás történeteit a lélekgyógyászatba beépítő módszert. Igaz, vannak, voltak olyan terapeuták nálunk is – például Saáry Kornélia –, akik alapvetően világi pszichodrámakurzusaikba is beépítik a bibliai elemeket.

Idézzünk itt a szerkesztő, Muntag Ildikó önvallomásából: „Először a ‘90-es évek elején váltam részesévé a testet-lelket magával ragadó élménynek. Noé bárkájába hívogattak. Életerős ló voltam, akinek szűkös volt a karám. Amikor aztán kinyílt a bárka ajtaja, az új idő friss levegője csapta meg orromat. A bennetek éltető vért pedig számon kérem, minden élőlénytől számon kérem, az embertől is (1Móz 9,5) – hangzott az üzenet. Akkor és ott történt meg velem, hogy a Bibliába kövült szöveg megelevenedett. S ez az élmény alkalomról alkalomra megismétlődött, hol erősebben, hol halkabban. Megtanultam a bibliodráma nyelvét, s ma már ez az a nyelv, amelyet a legjobban értek… A személyes élmények és »számonkérés« felelőssége indított arra, hogy továbbadjam a tapasztalatot. Előbb a csillaghegyi evangélikus gyülekezetben konfirmált ifjakat akartam a Biblia közelében tartani, ők hamarosan nem vallásos osztálytársaikat is elhozták a csoportba. Eközben szegődtem Eisenbarth Kriszta mellé felnőtt csoportjai társvezetőjének… Őszinte lelkesedéssel ajánlom e művet (mint sivatagi körülmények között is kinyíló jerikói rózsát! – P. É.) mindazoknak, akiknek a bibliodráma szó már élményt idéz. Ajánlom azoknak, akik az új évezred elején keresik a formát, amely a mostani, prófétákat nélkülöző világunkban felveheti a kapcsolatot az Örökkévalóval. Ajánlom a drámapedagógiára fogékony osztályfőnököknek, magyartanároknak, hitoktatóknak, lélekmentéssel foglalkozó szociális munkásoknak, börtönlelkészeknek, a csoportterápiában tevékenykedőknek, teológusoknak, igehirdetőknek, pszichoterapeutáknak, mentálhigiénés szakembereknek. Mindazoknak, akik napi munkájukban nem térhetnek ki az Ige elől.”

Mint a fenti idézet is érzékelteti, a bibliodráma két fő alkalmazási területe az evangelizáció és a gyógyítás. Mindkettő olyan szféra, amelyre most, kilenc évvel a könyv megjelenése után is égető, sőt, a korábbinál is égetőbb szükségünk van. A bibliodráma ráadásul nem talajtalan-gyökértelen jerikói rózsa hazánkban, hiszen a református kollégiumi színjátszásban a tanulók ugyancsak bibliai történeteket adtak elő. A különbség legfeljebb az, hogy a bibliodrámában sokkal több szerepe van a gesztusoknak, a testbeszédnek, a csöndeknek, mint koraújkori műfaji rokonaiban.

Hogy a javasolt alkalmazási területeket bővítsük egy kicsit: jómagam még a közösségteremtő munkahelyi tréningek sorába is bevezetném a bibliodrámát, különösen keresztyén oktatási és egészségügyi intézményekben. Mennyivel többet lehetne profitálni az Írás bölcsességéből és mélységeiből, mint egy esetleges tréner gyakran vonakodva fogadott módszereiből!

 

Petrőczi Éva

Kevesebb

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója