Kik vagyunk

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója.

Magyarországi Református Egyház intézményeként (a Református Sajtóosztály jogutódjaként 1948, illetve 1992 óta) a magyar nyelvű protestáns Biblia, valamint a református egyház életéhez és missziójához szükséges kiadványok kiadója, terjesztője.

A Biblia kiadását és terjesztését még szélesebb közösségben, a tizenkét tagegyház bibliamunkáját végző Magyar Bibliatársulat megbízásából végezzük.

 

A Biblia kiadója

Küldetésünkben és tevékenységünkben meghatározó a Biblia. A magyar nyelvű protestáns bibliafordítások, változatos szövegkiadások mellett elsődleges célunk, hogy a Szentírás jobb megértését és ez alapján az Isten igéjére épülő hitet és életet segítsük kiadványainkkal. 

 

Könyvet mindenkinek – református keresztyén elkötelezettséggel és nyitottsággal

Küldetésünkből adódóan nem szűkítjük le lehetséges olvasóközönségünket: gyermektől idősig, a hitben jártastól a Bibliával még csak ismerkedőig, a lelkésztől és teológustól a presbiterig és a betegágyban fekvő gyülekezeti tagig mindenkinek szeretnénk olvasnivalót kínálni.

Felekezeti kötöttségünk emellett természetes és fontos. Ez elkötelezettséget és elsőbbséget jelent könyvkiadói programunkban. Nem jelent azonban elfogultságot vagy elzárkózást. Kiadványaink többsége az egyházon kívüli vagy nem református felekezetű olvasókat is meg kívánja és meg tudja szólítani.