A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó MARADANDÓ ÉRTÉKEK ÉS MEGÚJULÓ ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS A TEOLÓGIÁBAN címmel közös könyvbemutatót tart.
A Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó a rendezvény ideje alatt kedvezményes könyvvásárt tart a helyszínen.

„KÁROLI21.” A mai magyar helyesírás szerint revideált 1908-as Károli-Biblia
Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, Budapest, 2021.
A kötetet bemutatja: dr. Fekete Csaba lelkész-könyvtáros (Ref. Koll. Nagykönyvtára)
”
Csoma Judit: MEGSZELÍDÍTETT SZORONGÁS
A szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete
a 20. században. Kálvin Kiadó, Budapest, 2021.
A kötetet bemutatja: dr. Bodó Sára rektorhelyettes, egyetemi docens (DRHE)
”
Fazakas Sándor (szerk.): VÁLSÁG ÉS KEGYELEM
Karl Barth teológiájának hatása és jelentősége ma
(Karl Barth Kutatóintézet Kiadványai 7.)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2021.
A kötetet bemutatja: dr. Kovács Krisztián egyetemi adjunktus (DRHE)
”
Koncz-Vágási Katalin: HAGGEUS PRÓFÉTA ÉS HAGGEUS KÖNYVE
A prófétai irat exegetikai, hagyományozás- és tradíciótörténeti elemzése
(Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 15.)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2021.
A kötetet bemutatja: dr. Németh Áron egyetemi docens (DRHE)
”
Ledán M. István: A HALÁL MINT ÁLOM
Az újszövetségi álom-eszkatológia az ógörög sírfeliratok tükrében
(A DRHE Újszövetségi Tanszékének Kiadványai 1)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2021.
A kötetet bemutatja: dr. Peres Imre egyetemi tanár (DRHE)

A részletes programról a DRHE honlapján tájékozódhat.

 

Az esemény a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat része.