A házi istentiszteletek nem csak járvány idején fontosak. Szikszai György gondolatait idézzük.

Házi istentiszteletnek nevezem azt, mikor egy egész háznép (...) a maga otthonában (...) egybegyűlik, és Istent énekléssel és könyörgéssel tiszteli és dicsőíti. Nagy fogyatkozás az a keresztyének között, hogy a náznépek többnyire ilyen istentisztelet nélkül vannak. Ez jele is és egyik fő oka is a kegyesség alábbszállásának. (...) Azt is megmutatom (...), hogy miképpen kell azt végbe vinni és gyakorolni.

1. A keresztyén családfő (...) bizonyos órára hívja össze egy helyre háza népét, úgy, hogy ha lehet, senki se maradjon el.

2. Ezeket intse és tanítsa, hogy olyankor nagy tisztelettel és áhítattal viseljék magukat, mintegy az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus előtt, aki azt ígérte: Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18,20).

3. Egybegyűlve énekeljenek illő buzgósággal és áhítattal Dávid zsoltáraiból vagy a dicséretekből.

4. Azután imádkozzanak. Evégre hasznos, ha a házban van olyan könyörgéses könyv, amelyben reggeli és esti és egyéb alkalmakra való imádságok vannak. Ebből a házigazda, vagy aki a háznép közül a legalkalmasabb, mondjon az időhöz és alkalomhoz illő imádságot, s az egész háznép mondja azt vele együtt csendes szóval, de buzgó indulattal.

5. Olvassanak fel egy-egy részt az Isten beszédéből, kivált a Zsoltárok könyvéből és az Újtestamentumból.

6. Vasárnap és ünnepnapokon üljenek össze napközben is, együtt énekelve az Úrnak, és szükségükhöz és állapotukhoz illő imádságokat terjesztve elébe.

7. Végül, amint elkezdése, úgy berekesztése is az istentiszteletnek legyen buzgó énekléssel.

Szikszai György: Keresztyéni tanítások és imádságok, 39-40.

Fotó: Szöllősiné Haller Orsolya (TTRE Egykép fotópályázatára "Hív-ők" címen nevezett alkotás)