A hit példaképei
György Antal

A hit példaképei

Egyháztörténeti olvasókönyv

1 650 Ft
1 403 Ft
ISBN: 9789635580071
Format:
A/5
Dimensions:
145×200 mm
Binding:
keménytáblás
Pages:
488
Publication date:
1999

A hit példaképei


Reformátusok Lapja 2012/46. szám

A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Ez a könyv, amely a Kálvin Kiadó húszéves munkájának egyik kiemelkedő terméke, 2011-ben jelent meg. Bővített kiadása ez a már előbb napvilágot látott műnek. Csaknem ötszáz oldalán a cselekmény képekkel van illusztrálva. A szerző történeti olvasmánynak szánta. Munkájával átölelte egyháztörténetünk kétezer évét. Olyan példaképekről írt benne, akiket lehet, sőt, érdemes követni. A hit példaképei nem sztárok, mégis csillagok, akik Isten dicsőségét sugározzák az emberek felé.

A könyv írója természetes közvetlenséggel, lebilincselő, érthető stílusban adja elő mondanivalóját. Mivel ez a mű elsősorban ifjaknak íródott, akik tele vannak kérdéssel, kereséssel – természetesen haszonnal olvashatják a felnőttek is –, a szerző úgy dolgozta fel az anyagot, hogy a csoporttal foglalkozó tanító személy az egész órára készen kapja a felosztást.

Bővebben

A szerző nagy léptekkel járja végig a kétezer éves történet első felét. A keresztyénség üldözésével kezdi, ami háromszáz évig tartott. A szenvedések ellenére a Krisztus egyháza erősödött, létszámban is gyarapodott. Voltak azonban világító fáklyák. Augustinus, Észak-Afrika püspöke (4–5. sz.), Bonifácius, a germánok térítője (8. sz.), I. István királyunk (11. sz.), Assisi Ferenc Itáliában (13. sz.).

Mivel az egyház letért a Krisztus útjáról, az előreformátorok, Wycliff János és Husz János a Biblia igazságára hivatkozva támadták az akkori egyházat (15. sz.). Majd a szerzetes Luther Márton Németországban, a francia Kálvin János Svájcban hirdette a hit általi újjászületést a reformáció megindításával. Hatásukra Európa csaknem valamennyi országában a Biblia alapigazságaihoz igyekeztek visszatérni olyan személyek szolgálata által, akik a hit példaképei lettek.

Eszmélt azonban az elvilágiasodott római egyház is. Legelszántabb harcosai a jezsuita rend tagjai voltak. Jelszavuk: „A cél szentesíti az eszközt.” A céljuk pedig az erőszakos visszatérítés volt az egyetlen üdvözítő egyházba. Az ellenreformáció révén beszélünk hazánkban a gályarabok szenvedéséről, Franciaországban a hugenották üldözéséről, Hollandiában a spanyolok öldökléséről.

Az 1600-as években a protestáns országok vezetői a harmincéves háború küzdelmeiben szövetkeznek az ellenreformáció erőszakos fellépésével szemben: nálunk az erdélyi fejedelmek, a svédeknél Gusztáv Adolf, az angoloknál Cromwell Olivér.

A 17. században világító fáklyaként tartjuk számon hazánkban Árva Bethlen Kata, Szikszai György, Ráday Pál állhatatos küzdelmét az Ige igazságáért. A 19. században az elesett protestáns egyház külföldi útkeresői voltak: Raikes Róbert, a vasárnapi iskola megszervezője, Wichern János, a belmisszió atyja, Williams György, a KIE alapítója, Mary Jones, a Brit és Külföldi Bibliatársulat ihletője, Liwingston Dávid, a külmisszió ébresztője. Hazánkból a 20. században Molnár Mária a pápuák között szolgált. Albert Schweitzer Afrikában gyógyított és prédikált, T. Kagawa Japánban végzett missziói munkát. Nálunk a 20. században a hit példaképe volt Török Pál, Szabó Aladár, Kiss Ferenc, Ravasz László.

Sok névvel találkoztunk ebben a könyvben, bár nem mindenkit említettem név szerint. Nem szóltam Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonyról s a kevésbé ismert nevű Durand Máriáról, aki hitéért tizenhat éves korától harmincnyolc éven át volt francia börtönben. Szabadulásakor ötvennégy éves volt.

Az említett személyek közös tulajdonsága, hogy szerették és követték az élő Krisztust. Az ő nevéért tudták vállalni a szenvedést is. Így lehettek a hit példaképei.

Szombathy Gyula

Kevesebb

Education

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary