A Biblia története
Miller, Stephen M.; Huber, Robert V.

A Biblia története. A Biblia keletkezése és hatása

Ez a könyv a Biblia létrejöttének és a történelemre gyakorolt hatásának lenyűgöző összefoglalása.

  • Hogyan született az Ó- és az Újszövetség, és hogyan formálódott a teljes Biblia?
  • Hogyan készültek a papiruszra írt szövegekből illusztrált kódexek, majd nyomtatott bibliák?
  • Hogyan terjedt el a Biblia szerte a világon?

A kötetben kiemelt szerepet kap a magyar nyelvű bibliafordítás és -kiadás története is. 

5 900 Ft
5 015 Ft
ISBN: 9789635580804
Translator:
Csontos József
Format:
A/4
Dimensions:
220×285 mm
Binding:
keménytáblás
Pages:
256
Publication date:
2012

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

A Biblia története recenziói


Reformátusok Lapja 2012/49. szám

A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Hitvallási iratunk, a II. Helvét Hitvallás első fejezete úgy fogalmaz, hogy a Szentírásban megtaláljuk „mindazt, ami egyrészt az üdvözítő hitre, másrészt ami az Istennek tetsző élet helyes alakítására vonatkozik.” Nem olvasható azonban benne magának a Bibliának a keletkezése. Isten kapcsolatfelvétele az általa kiválasztott emberekkel, üzenetének kijelentése prófétai beszédekben, cselekvése egyes emberekkel és népével, Jézus tanítói szolgálatának eseményei és egyes beszédei, valamint az őt követők levelei, írásai azok, amelyek megtalálhatók a Szentírásban, de hogy ezeket miként jegyezték le, mikor, kik és hogyan őrizték meg és adták tovább, erről nem számol be. A Biblia története című könyv, alcíméhez hűen, megpróbálja röviden rekonstruálni a Biblia keletkezéstörténetét, és azt is, hogy a Bibliának milyen hatása volt az élet legkülönbözőbb területein. Számos olyan kérdésre kaphatunk választ belőle, ami akár a Biblia olvasása során, akár azzal kapcsolatban szöget üt a fejünkbe.

Bővebben

Az angol szerzőpáros öt nagy fejezetre bontva beszél először az Ószövetség, majd az Újszövetség szövegének keletkezéséről. Ennek során megismertetnek a szájhagyomány jelentőségével és hagyományformáló erejével, majd az írás módjaival és azt megőrző anyagokkal. Megtudhatjuk, hogy kik, hogyan és nagyjából mikor végezték el a Szentírás szövegének és könyveinek megfogalmazását és véglegesítését.

A kész Szentírás használatának és teológiai alkalmazásának középkori és reformáció korabeli változásairól tudósít a harmadik és negyedik fejezet. Fontos, hogy nemcsak az istentiszteleten, hanem színdarabokban, művészi alkotásokban és az oktatásban is megjelenik a Biblia. A reformáció mind tartalmában, mind használatában változást hozott: egyrészt az Ószövetség tekintetében visszatért a héber szöveghez, másrészt a nemzeti fordítások elkészítésével és a könyvnyomtatás révén megnövekedő példányszámmal az emberek számára elérhetőbbé vált a Biblia.

Az utolsó fejezet a Biblia fordításának és elterjedésének történetével foglalkozik a modern világban. Itt megismerhetjük a tudományok fejlődésének a Biblia fordítására és értelmezésére gyakorolt hatásait, a bibliafordítás módszertanát.

A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat közös gondozásában megjelent könyv sajátossága, hogy annak ellenére, hogy fordítás, mégis magyar vonatkozású fejezetek is kapcsolódnak a témájához. A magyar bibliafordítások előfutárairól, az első teljes, illetve az újabb magyar fordításokról szóló írások Pecsuk Ottó tollából hozzák még közelebb ezt a könyvet a hazai olvasóközönséghez.

A kötetet a gazdag képanyag, kiemelt bibliai igeszakaszok és az egyes fejezetekhez kapcsolódó idézetek teszik jól olvashatóvá és hitmélyítő élménnyé, egyben a megértést gazdagító olvasmánnyá.

Zsengellér József

Kevesebb

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary