Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek
Hézser Gábor szerk.

Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek

mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek

Lehet, hogy sokat beszélünk, lehet, hogy keveset. De a történetmeséléséből sohasem lehet elég. Ha elmaradnak a történetek, megromlik az életünk látása, - nélkülük nem tud már túllátni önmagán és nem tudja átlátni önmagát. A történetek szemünket, látásunkat ápolják. Képessé tesznek meglátni azt is, amit egyébként észre sem vennénk. A természetesnek tartottról kiderülhet, hogy az egyáltalán nem természetes. A történetek gyakran kimondják, mit kimondani nem tudunk, mert elfeledtük, mert restelljük, mert nem tudjuk, hogyan. Ha elmaradnak a történetek, elnehezül a felüdülés. A jó történet hallgatása – beszélgetésre késztet. Összekapcsol, hidat ver és áthidal, hogy ne maradjunk egyedül. Ha jó történetet hallunk, akkor történik valami – velünk és köztünk. Hogy történhessék valami – adom tovább ezeket a rövidebb és hosszabb, mindennapi és kevésbé mindennapi történeteket. Útravaló a mindennapokba és a mindennapokból.

650 Ft
553 Ft
ISBN: 9789635580156
Format:
Fr/5
Dimensions:
124×183 mm
Binding:
kartonált
Pages:
144
Publication date:
2005, 2017

Reformátusok Lapja 2012/37. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

Érdekes megfigyelni, hogy a történetek mennyire sokféle alakban vannak jelen hétköznapjainkban. Az embereket érdeklik a történetek, gondolhatunk akár a kisgyermekekre, akik mesét hallgatnak, felnőttekre, akik moziba járnak vagy könyvet olvasnak, emberekre, akik beszélgetnek. Egy-egy történet hozzásegít minket életünk jobb megértéséhez. Hézser Gábor a tanítás egyik legősibb formáját eleveníti fel összegyűjtött történeteivel. A kötőjeles történetek című műve után a Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetével a szerző olyan rövid történeteket, példázatokat tár elénk, amelyek hatni tudnak. „Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige” – olvashatjuk a Példabeszédek könyvében (25,11). Megfelelő időben és helyen a kis történetek is olyan távlatokat nyithatnak, amelyekről olvasói távolságból nem gondolnánk, hogy megeshetnek velünk.

Mi történik akkor, amikor nemcsak olvasunk/hallgatunk egy történetet, hanem ráébredünk, hogy az a történet rólunk szól? Hézser Gábor könyvét olvasva könnyen megeshet, hogy megszólítva találjuk magunkat, mert ezek jól sikerült történetek. A jól sikerült történetek úgy vannak felépítve, hogy magukkal ragadják a hallgatót, aki észrevétlenül újra meglelheti magát bennük.

Ez többek között úgy történik, hogy az ember azonosul a hős útkeresésével, félelmeivel, kérdéseivel, konfliktusaival, és úgy érzi magát, mintha róla szólna a mese. A történet a lélek mélyéről szól. Benne – mint egy tükörben – újra megjelenik mindaz, amit az ember már átélt: a vonzalom és a gyöngédség érzései, férfi és női létünk, a felnőtté válás, a betegség és a halál kérdései, a boldogság és a kiúttalanság megtapasztalása, konfliktusok és félelmek, harag és szenvedély, béke és megbékélés. Mindaz, amit gyakran inkább csak megsejtünk, megérzünk, vagy nemritkán elfojtunk, elodázunk, a történetek mindezt magukban hordozzák és napvilágra hozzák.

Kívánom az olvasónak, hogy e könyvet olvasva, amelyben a kis történetek összekapcsolódnak a nagy Egésszel, ezek az írások számunkra is új világok, új felismerések hordozói legyenek!

 

Siba Balázs

Kevesebb

Faith & Life

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary