Szabó Andor

Lábam előtt mécses a te igéd. Naponkénti segítség az Újszövetség olvasásához 3.

Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, Apostolok cselekedetei

A megelőző, ószövetségi kötetekhez hasonlóan e két, az Újszövetséget felölelő rész is egy-egy igaszakasz üzenetét bontja ki, időszerű kérdéseket és problémákat vet fel, nem egy esetben leleplezi hitéletünk és kegyességünk "fonákságait", Isten előtti "elégtelen voltát", ugyanakkor a szerző szándéka szerint bátorít, erőt és útmutatást ad, ill. rámutat Krisztusra, akitől ezeket kaphatjuk.

1 590 Ft
700 Ft
ISBN: 9633005981
Format:
A/5
Dimensions:
150×202 mm
Binding:
keménytáblás, műbőr
Pages:
636
Publication date:
1995

Reformátusok Lapja 2012/40. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

Szabó Andor négykötetes munkája naponkénti segítséget nyújt a Szentírás olvasásához. Olyan nélkülözhetetlen igemagyarázatokat tartalmaznak ezek a kötetek, mint Ravasz László háromkötetes Szentírás-magyarázata vagy Victor János Csendes percei. Szabó Andor munkája kézikönyv lett, alapmű ebben a műfajban. Miért? Néhány választ próbálok megfogalmazni erre a kérdésre.

Isten Igéje iránti tisztelet, szeretet vezérli e kötetek minden sorát. A szerző vallja, hogy Isten Igéje igazság, és egyedül ez képes megeleveníteni (Jn 17,17). Úgy vallja ezt a szerző, ahogy a kötet címeként szolgáló ige hirdeti, miszerint Isten Igéje világít, beragyogja az egyetlen járható utat életünk ösvényén. A kegyelmet nyert ember megtartja ezt az Isten Igéje által diktált irányt, mert Isten döntései mindig tökéletesek, nekünk csak igazodnunk kell ezekhez a döntésekhez, ha kiválasztó irgalma által megismerhettük, illetve Isten Igéjének tanulmányozása által egyre jobban megismerhetjük ezeket: „taníts engem döntéseidre…” (Zsolt 119,106.108) Mi megtartjuk döntéseit, mert ő Krisztusban már megtartott bennünket (Zsolt 119,107), és örök élettel ajándékozott meg bennünket (Zsolt 119,112). Isten Igéje nemcsak vezet, hanem erőt ad és vigasztal is az úton, amely e földi világban nem mentes a nyomorúságtól, sőt hívő életünk állandó veszélyben is lehet, csapdákkal terhelten, az Úr azonban nem hagyja el övéit, elvégzi, hogy az ő döntéseitől, intelmeitől, utasításaitól el ne térhessünk (Zsolt 119,109–110). Nincs nagyobb öröm ennél: úton lenni, az egyetlen járható úton, az Úr útján, amely a megérkezés felé visz (Zsolt 119,111).

A négy kötet mindegyikét jellemzi az, amit az alcím fejez ki: napi segítség a Szentírás olvasásához, két kötetben az Ószövetséghez, két kötetben az Újszövetséghez. Bátran ajánlom keresőknek, kezdő bibliaolvasóknak, felnőtt konfirmandusoknak, mindazoknak, akik most kezdenek ismerkedni Isten kijelentésével. Egy perikópa egy oldal, éppen ezért óriási értéke a rövidsége és mégis áldott gazdagsága. Egy olyan korban hangsúlyozom ezt, amikor az embereknek nincs idejük olvasni, így a rövid műfajok korát éljük. Tömören fogalmazni és mégis meggazdagítani a másikat, sőt Isten üzenetével gazdagítani meg embertársamat, nem pedig az idejét rabolni felesleges, „barbár szavakkal” (Barth) igen nagy dolog manapság.

Ugyanakkor nemcsak kezdőknek nagy ajándék ez a négy kötet, hanem azoknak is, akik rendszeresen és szentlelkes komolysággal olvassák a Szentírást, és már tapasztalt igeolvasók. Ezek a kötetek teológiailag igényesek, írásmagyarázati útmutatást adnak, de mindig a hit exegézisével teszik ezt, továbbá kortörténeti elemzést nyújtanak, kitérnek az eredeti szöveg többletére, belehelyeznek az adott szakasz és a teljes Írás összefüggéseibe, Krisztusra mutatnak, de nem metszik el az adott igerész sajátos gondolatának kibomlását. Ezek a magyarázatok mentesek minden kegyes sablontól, élő vizet nyújtanak a szomjazónak. A legfontosabb azonban, amit ez munka elvégez, hogy aktuális, életszerű, a mindennapokban életfontosságú üzeneteket fogalmaz meg az aznapi ige alapján. Hű az Igéhez, és közben élni kezd az Ige, ezáltal megtörténik a csoda: Isten Igéjének magyarázata Isten megszólító üzenetévé lesz.

Összegezve: ez a négy kötet lelkészek, szakemberek napi olvasmánya és segítsége ugyanúgy, mint ahogy az a friss Szentírás-olvasóknak is. Én magam kezdő lelkész korom óta nagy haszonnal forgatom Szabó Andor munkáját; mind a mai napig segít és épít, aláhúztam, jegyzetekkel láttam el, salátává olvastam, és ezzel nem vagyok egyedül, sokan vagyunk még így. Szerintem egy könyv számára nincs nagyobb elismerés, mint ez. Az igazi méltatás azonban ennél több: lábunk előtt mécsessé lett az Ige.

A Kálvin Kiadónál a harmadik kötet kapható még, de ígéretünk van arra, hogy hamarosan elérhető lesz az egész áldott anyag digitális változata. Köszönjük az Úrnak, az ő gazdag áldása nyugodjon meg mindenkor a szerzőn, és legyen Istené a dicsőség!

Steinbach József

Kevesebb

Faith & Life

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary