Szőke Attila Szilárd – Szőke Etelka

Közeledjetek! A párkapcsolat dinamikája

Életünk legfontosabb személyeihez való kötődésünk alapvetően meghatározza kapcsolatainkat, párkapcsolatunkat is. Finom, nem mindig tudatos motívumokról van szó, amelyek mégis örömtelivé vagy nehézzé tehetik a házaspárok életét. Hogyan lehet a házastársi kapcsolaton belül megtalálni azt a közelséget, amelyben valóban mindkét fél szeretve érezheti magát? Milyen hatással van a férfi- és a női szerepek változása a házastársi kapcsolatra? Megmaradhat-e a szenvedély egy életen át? Mi köze van egymáshoz a hitünknek és a kapcsolatunknak? Ezeket a kérdéseket feszegeti a párkapcsolat dinamikájáról szóló könyvében Szőke Attila Szilárd és Szőke Etelka, akik házastársak és munkatársak is.

A témák feldolgozásában segítenek a fejezetek végén található kérdések. A Baranyai (b) András illusztrációival készült kötetet ajánljuk pároknak és csoportoknak, egyházi házaspárköröknek.

2 000 Ft
1 700 Ft
ISBN: 9789635584475
Format:
A/5
Dimensions:
135×197 mm
Binding:
kartonált
Pages:
240
Publication date:
2020

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Közeledjünk!


Aki kész tanácsokat, életébe mondatról mondatra beilleszthető útmutatást vár egy könyvtől, az szinte mindig csalódik. Hogyha nem, akkor pedig érdemes elgondolkodnia, hogy kellően jó könyvet olvasott-e. Nem kész recepteket kínál Szőke Attila Szilárd és felesége, Szőke Etelka a párkapcsolat dinamikájáról szóló kötete sem. A nemrég megjelent Közeledjetek! című írás inkább közös gondolkodásra hív, olyan témákat felvetve, amelyek a 2020. év embere számára elevenbe vágók.

Bővebben

A lelkészházaspár hosszú évek óta foglalkozik családok és párok lelkigondozásával. Etelka egyben pár- és családterapeuta, a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Szolgálat munkatársa. Könyvük sokéves munka gyümölcsét, a házasságok dinamikájáról szerzett tudásukat igyekszik összegyűjteni és minél érthetőbb formában közreadni.

Sokkal inkább a saját kapcsolatainkról való egyéni gondolkodást segíti a könyv, mintsem kész receptet ad. A jó párkapcsolatért mindig küzdeni kell, nem olvasható ki, nem tanulható meg könyvből. Ebben a kötetben inkább olyan fejezeteket találunk, amelyek segítenek tudatos útra térni: lehetőségeket és példákat látunk, amelyeknek tanulságait átültethetjük saját életünkbe.

Mára nagyot változott a világ a párkapcsolatok terén, ha akár csak az elmúlt ötven évet szemléljük, teljesen megváltoztak a szerepek és minták a kapcsolatokon belül. Ebben az összevisszaságban próbál rendet tenni a Közeledjetek! első fejezete: házastársi szerepeinket tekintve olyan kérdéseket tesz fel, amelyektől gyülekezeteinkben sokszor félünk, pedig napjainkban mindenképpen szembesülünk velük. A női- és a férfiképekről szóló második és harmadik fejezet után a viták és konfliktuskezelés kerül a szerzőházaspár fókuszába, majd az ellehetetlenültnek tűnő kapcsolatok okait és jövőjét, a megbocsátás útját vizsgálják. A szerelem kérdését és szerepét szintén fontos pontosan bemutatni, sokszor ezt is hajlamosak vagyunk túl- vagy éppen alábecsülni. Ezt teszi meg a következő két fejezet: a szerelmi felfokozottságról és az egyszerűnek tűnő mindennapokról is gondolkodhatunk a könyv segítségével. A Közeledjetek! végül Isten, szerelem, istenszerelem címmel a házasság kiteljesedését írja le, a fejezetek felépítésével utalva arra a folyamatra, amely jó esetben kapcsolatainkban is megfigyelhető: a kiteljesedés, és nem a kihűlés megélésére.

Könnyen mondhatjuk, hogy ez a könyv minden embernek szól: aki párkapcsolatban élt, él vagy szeretne egyszer élni, esetleg, aki kívülről szemléli mások kapcsolatát. Egyedül, házastársunkkal együtt vagy kis csoportban is forgathatjuk, hiszen a gyakorlott szerzők minden fejezetet kérdéssorral zárnak. Külön teszik fel azokat házastársaknak, és külön ajánlanak megbeszélni való kérdéseket csoportban tanulmányozók számára, segítve ezzel a témák bevezetését a gyülekezeti életbe. A könyvet nem csupán hívők vehetik kézbe: ugyan számos bibliai példával találkozunk lapjain, és tisztázott a szerzőházaspár elhívása is, mégsem szájbarágós és tolakodó, ahogyan Isten Igéjére utalnak kötetükben. Gondolkodva, (ön)kritikával olvasva ez a könyv épülését szolgálja mindenkinek, aki elolvassa.

Balogh-Zila Teodóra

 

Megjelent a Reformátusok Lapja 2020. november 22-diki számában.

 

Kevesebb


Közeledjetek!


Párkapcsolati válságaink mögött gyakran kötődési problémáink állnak. Hogyan gyógyulhatunk meg régi sebeinkből, és milyen segítséget adhatunk másoknak?

Bővebben

Szőke Attila Szilárd és Szőke Etelka Közeledjetek! című könyvében a házastársi kapcsolaton belüli biztonságos érzelmi kötődés, az egymáshoz és Istenhez való közelség kerül a középpontba. A kötet a református lelkészházaspár sokéves házasság- és családgondozásának gyümölcse, amelyben saját tapasztalataikat tudományos igényességgel, keresztyén, biblikus szemlélettel adják át. A megírás körülményeiről, a kötet sajátosságairól és céljairól a szerzőpárt kérdeztük.

Sajátos szemléletmód, kiforrott gyakorlatok
A könyv gyakorlati tanácsokat ad azoknak, akik lelkipásztorként szeretnének házaskört vezetni gyülekezetükben, de azoknak is releváns segítséget nyújthat, akik egyénileg szeretnének elmélyülni a témában.
„Teológusok és lelkészkollégák többször is kérdezték, miért nem áll rendelkezésre használható segédanyag a gyülekezeten belüli házassággondozáshoz. Az ez iránti igény egyre nőtt, és arra gondoltunk, előadásaink, beszélgetéseink anyagát összegyűjtjük, ez a közös anyag végül a Kálvin Kiadóhoz került” – osztotta meg Szőke Etelka.

Az előadások és beszélgetések anyagát tartalmazó füzetből a szerzőpáros első közös könyve született meg, amelyben minden fejezet végén spirituális reflexiót találhatunk, ez, mint kiderült, komoly hiányossága a hasonló tematikájú szakkönyveknek. A koncepció szerint a házaskörön részt vevők páronként vásárolnak egy-egy példányt, majd az egyes fejezeteket otthon feldolgozzák, hogy aztán a csoportfoglalkozásokon már csak a könyv által írt kérdésekről beszélgessenek.

„Célunk, hogy átadjuk sajátos szemléletmódunkat, amely hosszú évek kiforrott gyakorlatai mentén alakult ki. Nem kutatási eredményeket akartunk publikálni és minden állításunkat szakirodalmi hivatkozással is alátámasztani, hanem tapasztalatainkat a Szentírás és a tudomány szűrőjén akartuk átszűrni és közreadni” – fogalmazott Szőke Attila Szilárd.

A lelkipásztor kiemelte, hogy a könyvben található ajánlott módszerek és feladatok érzelem- és szeretetközpontúak, az Érzelemfókuszú Terápia kötődésközpontú szemléletét tükrözik vissza. Ez a terápiás eljárás az 1990-es években jelent meg Amerikában, hazánkban a 2010-es évek elején vált ismertté. A családtudományban teljesen új fordulatot hozott, hiszen a gyermekkori kötődési minták házastársi kapcsolatra gyakorolt hatásaira helyezi a hangsúlyt. A kötődésközpontú gondolkodás kifejezetten közel áll a Szentíráshoz, hiszen Isten is kapcsolatra, kötődésre teremtette az embert, aki a bűneset következtében kiszakadt a biztonságos érzelmi kötődésből.

A lelkészházaspárt nagyon megérintette ez az újfajta szemlélet, nem véletlen, hogy saját módszereikben is ez köszön vissza.
„Amikor kötődésünk gyógyul, akkor nemcsak a másikkal leszünk empatikusak, hanem önmagunkkal is, így jobban megérthetjük saját kapcsolódási szükségleteinket és mintáinkat. A kötődésközpontú szemlélet a keresztyén ember kötődését is formálhatja, és az Istenhez való kapcsolódásunkban is segíthet” – tette hozzá Szőke Etelka.

A házaspárok története akkor fordul a gyógyulás irányába, amikor a felek kölcsönösen vállalják legmélyebb kapcsolódási hiányaikat és szükségeiket egymás előtt. „Vagy két vesztes van, vagy két győztes. Amikor a szeretet kezdi meghatározni a párkapcsolati dinamikát, akkor mondhatjuk, hogy elértük a házasságondozói beszélgetéseink célját.”

Lelkészházasságok
A Szőke házaspár azért indult el két évtizeddel ezelőtt a professzionális házasság- és családgondozás irányába, mert látták lelkészkollégáik vívódásait a saját házasságukkal. Mint mondták, első renden nekik szeretnének használható segítséget nyújtani, sokat imádkoznak értük, és a most megjelent kötet is eszköz lehet a lelki és szakmai segítésben. A házaspár különféle tréningek, előadások, beszélgetések és terápiák formájában már évek óta foglalkozik lelkészházaspárokkal.

Lelkészeink különösen nagy teher alatt szolgálnak, hiszen többsíkú elvárásoknak kell megfelelniük, sokan azt várják el, hogy családi életük hibátlan, példaértékű legyen. Ahogy a keresztyéneknek általában, úgy a lelkészeknek is többletsegítséget ad a hit, ez azonban akadállyá is válhat abban, hogy felismerjék a külső segítség szükségességét. Szomorú tapasztalat, hogy sokan már csak az utolsó fázisban, „a romok eltakarításakor” fordulnak segítségért, és ez a tendencia nem javult az elmúlt években.

„A lelkészeknek is ki kell mondaniuk, mi az, ami fáj, milyen félelmeik, vágyaik vannak. Emberekről beszélünk, akiknek ugyanúgy szükségük van a biztonságos kötődésre, mint másoknak, de sok lelkész még önmagának sem meri bevallani ezeket a kötődési szükségleteket. Bár a szolgálat pozitív töltést ad a mindennapokhoz, a meg nem élt konfliktusokat, összeütközéseket a szőnyeg alá seperjük, és lassan, de biztosan teszik tönkre a házasságot” – osztotta meg Szőke Etelka.

Kötődési térben
A most megjelent kötet egyértelművé teszi, hogy szolgálattól, meggyőződéstől függetlenül mindannyian a szeretetközpontú kötődésre vágyunk, és bármelyik házasság kerülhet a szeretetlenség különféle ördögi köreibe. A Közeledjetek! tíz témán keresztül beszél az egyes csapdákról, kifejti, hogyan tudjuk vágyainkat panaszként, azaz nem támadó kritikaként megfogalmazni, és hogyan fejleszthetjük érzelmi kommunikációnkat. Ezekre óriási szükségünk van, hiszen rövid és hosszú távon is pozitív hatást gyakorolhatunk kapcsolatainkra. Minden párkapcsolat és házasság állandó, folytonos gondozást igényel, házasságaink lételeme az a belső, intim kötődési tér, amelyet a felek közösen tudnak megteremteni.

A kötet széles spektrumban vizsgálja ezt a teret, legyen szó a Biblia által írt nemi szerepekről, partneri házasságról, konfliktuskezelésről, szexuális kapcsolódásról, családi rítusainkról. Az utolsó fejezetben arról olvashatunk, hogyan teljesedhet ki Istennel a házasság, ennek milyen előzetes, soktényezős feltételei vannak. A könyv a kötődés-hit-házasság összefüggésrendszerére helyezi a hangsúlyt, részletesen kifejti, gyermekkori és házastársi kötődéseink gyógyulása milyen pozitív változásokat hozhat az Istennel való kapcsolatunkban.

„Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” – olvassuk Jakab levelében. A Közeledjetek! erre az apostoli felszólításra rímel, amely a házastársi kapcsolatok vonatkozásában is igazzá válik. A kötet a való életből vett példákkal, kiforrott teológiai és tudományos szemlélettel, Istenre mutató, biblikus megközelítéssel szeretne segítséget adni keresztyén és más meggyőződésű házaspároknak és házaspárköröknek.

Somogyi Csaba

Az eredeti cikk a Parókia Portál internetes oldalon itt olvasható.

Kevesebb


A házastárs mint múzsa


– Merjük vállalni a sérülékenységet, feltárni önmagunkat teljes mértékben, és megmutatni sebezhetőségünket! Ez szorosabbra fűzi a kötődést a kapcsolatunkban – hangsúlyozza a Közeledjetek! című könyv egyik szerzője, Szőke Attila Szilárd. A kötetből nemcsak arra a kérdésre kaphatunk választ, hogyan gondozhatjuk párkapcsolatunkat, hanem azt is megismerhetjük belőle, hogyan lehet a házastársunk a múzsánk. A szerzőpárossal, Szőke Attila Szilárd és Szőke Etelka református lelkészházaspárral a Házasság hete kapcsán, a közelmúltban megjelent könyvükről beszélgettünk.

Bővebben

„Könyvünk címe szándékosan áthallásos. Közeledjetek egymáshoz – közeledjetek Istenhez. A Bibliában ehhez a gondolathoz egy ígéret is tartozik: Isten is közeledni fog hozzánk (Jak 4,8). Vajon így van ez a házastársi kapcsolatban is?” – olvashatjuk az előszóban. Erre és számos további kérdésre is választ kíván adni a szerzőpáros kötete. Házastársi kapcsolatokról szóló korszerű kézikönyv már évtizedek óta nem jelent meg református szerző tollából – a legutóbbi talán a sokak által ismert, több kiadást megélt Pálhegyi Ferenc írása volt. A szerzők járták az országot, előadásokat tartottak, és így merült fel, hogy ezeknek témájából könyv szülessen.

A gyakorlat felől közelítették meg a témát, nem a szárazabb tudományos kutatások irányából. – A párterápia mellett szívügyünk a megelőzés. Szeretnénk felkészíteni a párokat azokra a nehézségekre, amelyekre nem is gondoltak, de amelyekkel majd a hétköznapokban találkozhatnak – fogalmazza meg a Mértékadónak a könyv egyik kiindulópontját Szőke Attila Szilárd református lelkipásztor. A társszerző Szőke Etelka, aki szintén lelkipásztor és lelkigondozó, hozzáteszi, hogy a legújabb magyarországi szemlélettel dolgozták ki a témákat.
– Ahogyan az autónkat rendszeresen olajcserére visszük, időnként átnézetjük, úgy a párkapcsolatban élő embernek tudatos odafigyeléssel gondoznia kell a házasságát is. A keresztyén ember lelkiismeret-vizsgálatot szokott végezni, és fontos, hogy tudatosan gondoznia kell a házasságát is – hangsúlyozza Szőke Attila Szilárd. Az olvasók a könyv segítségével arra a kérdésre is választ kaphatnak, hogy miért is kerülhetett a házasságuk nehéz helyzetbe. Ennek megismerése után jöhet a nehezebb szakasz, a kialakult állapot érzelmi feldolgozása, amelyhez segítséget nyújtanak a fejezetvégi kérdések, esetleg komolyabb baj esetén a szakértőhöz fordulás.

– A személyes istenkapcsolat többé válik, ha a házastársunkkal együtt vagyunk Isten előtt. Ez magasabb fokú kapcsolat, engedelmesség a könyv címében található felszólításnak. Tényleg közelebb vagyunk egymáshoz, ha rendszeresen együtt imádkozunk a társunkkal. Így természetesebb lehet a kapcsolatunk egymással és Istennel – fogalmaz Szőke Attila Szilárd. A szerzőpáros erről így ír a könyvben: „Egy megtekintett színdarab történéseit együtt izguljuk végig. Néha közelebb húzódunk, megszorítjuk egymás kezét, és halljuk, amikor a társunk felszisszen, kacag vagy bármilyen más érzelmi reakciót ad. Néha egymásra nézünk, talán mondunk is pár szót. Miért ne lehetne társas jelenlét az istentiszteleten is? Azzal, ha összemosolygunk egy olyan résznél, ami csak számunkra érthető, megszorítjuk a társunk kezét, ha rázósabb dolgok jutnak eszünkbe, vagy szelíden végigsimítjuk a karját, azt fejezzük ki, hogy együtt vagyunk az Úr jelenlétében, közösen álltunk a színe elé.”

A házassággal kapcsolatban a művészetben és a kultúrában is lehetnek példaképeink. Vannak, akik múzsájuknak tartották házastársukat. A szenvedély és az élethosszig tartó házasság ugyanis nem két, egymást kizáró fogalom. A könyvben olvashatunk arról, hogy Salvador Dali örökös női modellje Gaia, az ő hű társa, Pablo Neruda szerelmes szonettjeit feleségéhez írja, és a magyar költőóriások közül például Tóth Árpád is kitűnik azzal, hogy költeményeiben a női nem iránti rajongását felesége irányában éli meg. A szerzők hangsúlyozzák: A másik iránt érzett szenvedély felszabadítása inspiratív, és a gyengédséget is előhívja az emberből. Bibliai személyeket is említenek: Szulamit története az Énekek énekéből azt példázza, hogy a szerelemnek van építkezése: először kialakul az érzelmi kötődés, és csak azt követi a testi közeledés. Ruth és Boáz történetében az önátadás, az érzelmi kockázatvállalás jelenik meg. Szőke Attila Szilárd arra is rámutat, hogy a kultúrában és a médiában sajnos ezzel ellentétes, negatív tendenciák figyelhetőek meg. Mint mondja, sok csatorna a házasság és a család egészséges életét veszélyeztető és roncsoló szexuális szabadosságot propagálja.

Az elmúlt hónapok kényszerű összezártságában könnyebben nyilvánvalóvá váltak olyan kapcsolati nehézségek, amelyek valamikor amúgy is megjelentek volna. Amikor kevesebbet találkozunk társunkkal, akkor a külső források eltompíthatják a házasságban meglévő konfliktusokat. – A házasság nem semleges lelki tér. Ha nem szeretetkapcsolatként működik, a felek nem adnak egymásnak, akkor egy kényszerkapcsolatban az indulatok hevesebbé válnak – mondja Szőke Etelka, aki hangsúlyozza: A jövő generációi számára nagyon fontos, hogy egymás iránt elkötelezett házastársakat lássanak példaként.

T. Németh László

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja Mértékadó című kulturális mellékletében, valamint a Reformatus.hu weboldalon.

Kevesebb

Faith & Life

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary