Isten munkája a család életében
Molnár Miklós

Isten munkája a család életében

"Az ószövetségi József-történet szinte kimeríthetetlenül gazdag. Különböző szemszögből vizsgálhatjuk, és mindahányszor újabb és újabb üzenetet kaphatunk belőle. Ebben a sorozatban most a család nézőpontjából keressük az ige hozzánk szóló üzenetét. Miért éppen egy család életét vizsgáljuk közelebbről, Azért, mert hazánkban e téren a válság jelei mutatkoznak. Házasság helyett partneri kapcsolatok létesülnek. Gyakori a válás. Sok a válási árva. Megdöbbentően sok az abortusz. Kevés gyermek születik. A formálisan megmaradó családi közösségben is sok a feszültség, a veszekedés. Jó lenne megújulni családi közösségeinknek. Noha egészen más helyzetben és formában élünk mi, mint a bibliai történet szereplői éltek, mégis vannak olyan sarokpontok, amelyeken belül lehetséges lenne a megújulás. Mások a kísértéseink, félelmeink, bűneink, bajaink, örömeink, reményeink, mégis magunkra ismerhetünk, ha Isten tükröt tart elénk és mi abba beletekinthetünk. Mert József története nem egyszerűen egy régen élt család története. Arról szól, hogy mimódon szereti, vezeti, óvja, bünteti, formálja és teszi késszé küldetésének betöltésére Isten Józsefet és a családját. Azt vizsgáljuk tehát, hogyan munkálkodik Isten egy család életében. Az a reménységünk, hogy közben egészen személyessé formálódik ez a cím: Isten munkája a mi családunk életében."

600 Ft
510 Ft
ISBN: 9635580118
Format:
Fr/5
Dimensions:
124×183 mm
Binding:
kartonált
Pages:
92
Publication date:
2004, 2018

A család – Isten kegyelmének drámája


Békési Sándor ajánlója a Reformátusok Lapja 2019. február 3-diki számában.

Bővebben

A tavalyi év jegyében mind az állam, mind az egyház a család jelentőségére, támogatására hívja fel a figyelmet. Azt tapasztaljuk, hogy egyre több szó esik a család társadalomalapító intézményéről és semmi mással nem helyettesíthető megtartó erejéről. Szaporodnak a családról szóló kiadványok, a szociológia és a pszichológia tudományos vizsgálatának egyik fő területét képezi immár a család.

A politika és a tudomány érdeklődésének ebben a hangos kavalkádjában alig észrevehetően, szerényen feltűnik egy kis enchiridion, Molnár Miklós Isten munkája a család életében című könyve a Kálvin Kiadó jóvoltából. A 2004-ben megjelent és hamar elfogyott kiadványnak második, változatlan utánnyomása ez a kötet, amely Molnár Miklós református lelkipásztornak a budapesti Kálvin téri gyülekezetben elmondott prédikációsorozatát tartalmazza egységes, izgalmas olvasmánnyá szerkesztett formában. Ez a kis könyvecske ugyanis abból a szempontból vizsgálja a családot, amelyről sem a politika, sem a szociológia, sem pedig a pszichológia nem beszél, pedig a leglényegesebb a család alapvetését, életét és sorsát illetően. Ez pedig az a tétel, hogy valójában a család Isten kegyelmének drámája.
Molnár Miklós a család tárgyalásánál nem ideális képet fest, mint a dicsekvő Facebook-oldalak vagy a művi módon kiszínezett reklámok, az ideálist célnak kijelölő tudományok vagy a hollywoodi mosolyra építő vallásos giccsek, hanem Emil Brunner antropológiájához híven, ahogyan az embert, úgy a családot is őszintén, minden szépítgetés nélkül, betegként mutatja be. Az eredendő bűn okán mi, emberek valamennyien megromlottak vagyunk, és bizony a kívülállók felé mutatott tökéletes felszín mögött családunk is betegségtől szenved. Mindez azért van, mert miután a család önmaga erejéből nem képes az egészséges életre, a család tagjaival együtt szenvedő kegyelmes Isten munkálkodásában végig kell járnia a mélységeket és magasságokat egyaránt.
A családról szóló szépirodalom ismeri ezt az isteni dramaturgiát, hiszen sokszor erre az üdvtörténeti szálra fűzik föl történeteiket az írók – gondoljunk például Jókai Mór Mire megvénülünk című regényére. Teológiai megközelítésben Molnár Miklós a krisztusi drámán végigvezető vezérfonalat az 1Móz 37–50 bibliai részekben szereplő József és családjának történetében találja meg, amelyben a látszólagosan jó családtól eljutunk a gyűlölet okozta robbanásig, majd a testvérei által ciszternába hajított Józsefen keresztül a legnagyobb mélységekig. Megismerhetjük a kitaszítottság és a teljes kiszolgáltatottság állapotát, a kísértéseket, ugyanakkor a megkötözöttségek ellenére létező belső szabadságot, az elveszített család helyett a világ szolgálatát, valamint az önismeretre és családtagjaink ismeretére jutást, amely valójában Isten-ismeret. A mindezen stációkat végigkísérő imádság nyomán pedig arra a döbbenetes tapasztalatra jutunk, hogy bármennyire megromlottak is családjainkban a belső viszonyok, azokban a viszonyokban Krisztus hal meg és támad fel, hogy számunkra újjáteremtse kapcsolatainkat szeretteinkkel.

Békési Sándor

Kevesebb

Faith & Life

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary