A belső ember növekedése
Kálmánchey Márta

A belső ember növekedése

Az önismeret útján a hit és a pszichológia segítségével
690 Ft
587 Ft
ISBN: 9789635581856
Format:
Ak/40
Binding:
kartonált
Publication date:
2011
Pages:
132
Dimensions:
112×197 mm

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Újdonság! A belső ember növekedése


Kálmánchey Márta pszichológiai szaktudását és hitéletéből szerzett tapasztalatait összefonva szelíden, de határozottan terelgeti olvasóit egyszerre Isten közelébe és a mélyebb önismeret irányába. Meggyőződése, hogy ennek a két dolognak szükségszerűen találkoznia kell, és együtt járulnak hozzá az ember személyes boldogságához. Olvashatunk többek között az istenkép, a szülőnevelés, az önazonosság, a perfekcionizmus, a vallásos hazugságok és a megbocsátás témáiról, megvalósítható tanácsokat is kapva a mindennapi életben való eligazodáshoz.

„Mit is jelöl a »belső ember« szókapcsolat? Az ember legbelsejét, személyiségének középpontját, legmélyebb valóját, amely képes a spiritualitás felfogására és arra, hogy befogadja Isten benne végzett munkáját... Ez a könyv abban szeretne segíteni, hogy az ön- és emberismeret fejlesztése által növekedjen belső emberünk, erősödjön Isten bennünk élő lenyomata, képmása,és mind jobban megvalósíthassuk azt, amire hívattunk.”

Bővebben

Lapozzon bele!

A szerző bemutatkozik:

Pszichológusként dolgoztam, de már csak gyülekezetünkben, a Debrecen-nagyerdei református egyházközségben vagyok aktív, úgy is, mint újságunk, a Szivárvány egyik szerkesztője. Korábban a KLTE Pszichológia Tanszékén voltam oktató, majd a gyermekvédelemben dolgoztam. Szakmai érdeklődésem színterei: fejlődéslélektan, kreativitás, Eysenck-féle gyermek személyiségteszt, intézeti nevelés, nevelőszülői gondozás. Bibliai és pszichológiai gondolatok kapcsolódásaival több, mint 20 éve foglalkozom, számos cikket írtam különböző újságokba, folyóiratokba. Pál apostol kérését kívánom én is minden olvasónak: „…hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által…” (Ef 3,16).

Kálmánchey Márta
A belső ember növekedése
Az önismeret útján a hit és a pszichológia segítségével
ISBN 978 963 558 185 6; AK/40; 132 oldal; kartonált; 690 Ft

Kategóriák: hit és élet; lelki segítség


A szerző másik, kiadónknál korábban megjelent könyvében szintén a lélektani és hitbeli kérdések párhuzamain keresztül közelíti meg egyéni, hitbeli, családi és közösségi életünk valós élethelyzeteit és problémáit, hogy így segítse olvasóiban „a belső ember erősítését”. Az önállóság fejlődése; „Ártatlan” hazugságok; Bűnbak és bűnbakkeresés; Beszéljünk a beszédről!; Az erőszak sodrásában; Személyiség, szerep, hiteleség; Kiút a depresszióból; Munka-alkoholizmus; „Ne legyünk kiskorúak!” – ilyen és ehhez hasonló témákban olvashatjuk itt a pszichológus írásait.

Kevesebb


Reformátusok Lapja Kálmánchey Márta könyvéről


A „másodikokhoz” gyanakodva állunk. A legtöbb ugyanis gyakran, legyen szó filmről, zenéről, búcsúkoncertről vagy épp kiállításról, az elsők sikeréből táplálkozik. Így próbálnak az alkotók, szervezők lehúzni még egy bőrt az adott témáról – általában több-kevesebb sikerrel. Ebben az esetben azonban erről szó sincs!

Bővebben

A belső ember erősítése című kötete után a szerző, Kálmánchey Márta pszichológus, feleség és édesanya, de mindenekelőtt hitét komolyan vevő lelki segítő most a lelki növekedés irányába terelgeti olvasóit. Végiggondolandó az üzenete mind a két címnek külön, de együtt is, hiszen csak biztos alapokon nyugodva, megerősödve lehet növekedni, felfelé indulni, többre törni.

Erre indít ez a kötet: növekedjünk úgy, hogy közben egyre beljebb nézünk és figyelünk önmagunkba, az életünkbe, hitünkbe. Nem paradoxon ez? Aligha, hiszen a növekedéshez elengedhetetlen az őszinte önismeret, a formálódni vágyás, a kicsivé lenni tudás önmagunk, mások és Isten előtt.

Így, az adventi időszak heteiben különösen ajánlom ezt a könyvet olvasásra és elmélkedésre, sőt, akár családi beszélgetések indítójaként, bevezetőjeként.

Témái ugyanis az önvizsgálatra, szeretteinkkel, társunkkal, gyermekeinkkel és szüleinkkel ápolt kapcsolataink erősítésére, rendezésére indíthatnak. Felhívja a figyelmet a bocsánatkérés, illetve -adás gyakorlására, hogy így növekedjünk hitben, emberségben, szeretetben, miközben várakozunk Urunk eljövetelére, aki maga is abban adott példát, hogy aki naggyá akar lenni, vagyis növekedni szeretne, az tudjon szolgaivá, vagyis kicsinnyé válni (Mk 10,43–44).

Berényiné Csinády Melinda
Reformátusok Lapja 2011/51.

Kevesebb


A belső ember növekedése


Reformátusok Lapja 2012/47. szám

A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

A szerzőnek már nem ez az első könyve ebben a témában: 2009-ben jelent meg szintén a Kálvin Kiadónál A belső ember erősödése. Ez a kötet nem annak szerves folytatása, külön témákat dolgoz fel olvasmányos, rövid lélegzetvételű írásokban.

Már az író első könyvét is hiánypótlónak éreztük, s nagyon fontos témákban igyekszik eligazítani olvasóit e kis kötetben is.

Furcsának érezhetik sokan mai világunkban, hogy valaki a belső emberünkkel foglalkozásra hívja fel a figyelmet. Sok gondot fordítunk a külsőnkre, sokat adunk a külsőségekre, ezt sugallja és várja el környezetünk. A tudatosan élők között is jó néhányan vannak, akik a vitaminok, tisztítókúrák és bioélelmiszerek fontosságát hangsúlyozzák, s kevesen gondolnak rá, hogy a legbensőnkkel, személyiségünk központjával foglalkozzanak. A szerző arra is rávilágít, miért fontos ez annak, aki teljes emberi életet szeretne élni. S külön érdekes, hogy nem csupán erősödésről, hanem növekedésről szólnak történetei, cikkei. Nem elég külső, testi növekedésünk érdekében megtenni mindent, hanem a bensőnkre is figyelni kell.

Bővebben

Tizenhárom évesen csaknem húsz centimétert nőttem egy év alatt. Fáradékony, kedvetlen, társaságot kerülő lettem. A vizsgálatok megállapították, hogy a tüdőm nem nőtt olyan tempóban, mint a külsőm, s ez a baj oka. Egy több hónapos szanatóriumi kezelés meggyógyított. S ez csak a fizikai belső egyik példája, hogy mennyire fontos a fejlődésben az egyensúly. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, boldog emberek lehessünk, a lelki fejlődésünkre is gondot kell fordítani.

Kálmánchey Márta hívő pszichológusként bizonyságot tesz arról, hogy a hit és tudomány nem ellenségek, sőt, lelki növekedésünk szempontjából egészségesen kiegészítik egymást.

Egy fiatal párnak, akik olyan vidéken éltek, ahol nem volt egészséges az ivóvíz, a gyermekorvos felhívta a figyelmüket, hogy megszületett csecsemőjüknek véletlenül se adjanak belőle. „Miért? Meg fog halni?” – kérdezte riadtan az édesanya. „Nem” – válaszolta az orvos – „csak gátolja a növekedésben!”

Kálmánchey Márta arra figyelmeztet bennünket, mennyire fontos az élő víz forrásából naponta táplálkoznunk ahhoz, hogy belső emberünk megfelelőképpen fejlődhessen, egészséges önértékelésünk kialakulhasson. A könyv ékes bizonyítéka, hogy ha a hitünk mellé tudományt is ragasztunk, akkor eddig meg nem oldottnak hitt problémáinkat, jellemtöréseinket jó eséllyel leküzdhetjük. Így válhatunk teljesebb életet élő, kiegyensúlyozott személyiségű, boldog emberekké.

Olvasásra és ajándékozásra is szívesen ajánlom.

P. Tóthné Szakács Zita

Kevesebb

Faith & Life

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary