Barnes, M. Craig

Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése

„A világra úgy tekintünk, mintha egy étteremben adnánk le à la carte rendelést: Kérek egy jól fizető és csodálatosan kielégítő munkát, egy jó megjelenésű, szerető házastársat, két gyermeket, legyen sok jó barátom és egy pompás otthonom – nem, nem ez, hanem a másik ott, a túloldalon.” A választás szabadsága azt az illúziót kelti, hogy egészen a mi kezünkben van az életünk, a boldogulásunk, a boldogságunk. Mégis, honnan tudjuk, hogy valóban jól választottunk? Mit kezdjünk azzal a szorongással, amit a választás szabadsága idéz elő bennünk? Erre az egészen mai kérdésre keresi a választ a kötet szerzője, és irányítja olvasói figyelmét egy több száz éves református hitvallásra, a Heidelbergi Kátéra.

1 300 Ft
1 105 Ft
ISBN: 9789635583775
Translator:
Ódor Balázs
Format:
Fr/5
Dimensions:
124×183 mm
Binding:
kartonált
Pages:
188
Publication date:
2017

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Életre szóló


Igazság és Élet folyóirat 2018/1.

M. Craig Barnes: Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése
Fordította: Ódor Balázs

A Heidelbergi Káté minden református ember életében jelen van, de az izgalmas kérdés az, hogy hogyan és milyen emlékeket őrzünk meg a dogmatika eme veretes munkájával való első és további találkozásairól. M. Craig Barnes princetoni professzor könyve „Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése" olyan páratlan, frissességet sugárzó olvasmány, amely a száraznak tűnő református keresztyén tanítást egyszerre életszerűvé és lebilincselő olvasmánnyá teszi. Ebben a kis könyvecskében szépen megvalósult az a tétel, hogy „a teológiának csak akkor van létjogosultsága" és a teológizálásnak is, ha képes üzenetét közérthető módon kifejezni. Más szóval, a gyülekezet tagjai azonnal megértik az Ige csodálatos üzenetét. Ez valósul meg akkor is, amikor a Káté igen tömör, velős és tartalmas üzenetével találkoznak. Barnes professzor sikeresen fordította le a hétköznapi ember számára azt a csodás bibliai üzenetet, amelyet a káté tárgyal. Vajon tényleg lehetséges ez?

Bővebben

Akinek volt már a Heidelbergi Káté a kezében, bizony jócskán elbizonytalanodik abban a tekintetben, hogy miként lehetséges református hitünk eme szép és igen gazdag, de nagyon tömény, szép mívesen összesűrített anyagát úgy átformálni, hogy azt az átlag gyülekezeti tag (legyen az egyszerű földműves ember, gyári munkás, értelmiségi vagy éppen vállalkozó) azonnal megérthesse. Barnes nem tesz mást, minthogy a saját életéből vesz példákat. Modern 'példázatokkal', történetekkel és tanulságos elbeszélésekkel világítja meg a Kátén át tolmácsolt igei üzenetet. A személyes hang megnyerő, egyszeriben közel hozza hozzánk az Ige üzenetét.
Ez a megjelent kis könyvecske valóságos üdítő oázis mindazoknak, akik a református hitünk alapjaival és lényegével szeretnének megismerkedni. Az olvasó nem fogja tudni letenni a könyvet, hiszen olvasmányos stílusa, egyszerű nyelvezete és személyes hangvétele magával ragadja, és kíváncsian vesz részt azon az úton, amelyen a száraznak tűnő Káté hirtelen érthetővé válik számára. Igen, valóban egy életre szóló élmény lesz a Káté újrafelfedezése minden református lelkésznek, Kátét tanuló volt tizenéves konfirmandusnak, minden Istent kereső embernek, s mindegyikük ezt fogja mondani: 'igen, most már értem, és nagyon meg tudtam szeretni a Kátét'. Most már nem tananyagot látok benne, unalmas hittételeket, hanem életet adó krisztusi tanítást, amely engem az örök életre vezet.
A Kálvin Kiadó gondozásában megjelent könyvet Ódor Balázs, külügyi tanácsos fordította nagy szakértelemmel és kiváló stílusban. E sorok írója maga vetette fel a könyv fordítását, hiszen örömmel talált rá egy olyan munkára, amely úgy tolmácsolja az Ige üzenetét, hogy azt valóban aprópénzre fordítja. Úgy beszél a Szentírásról, hogy az figyelemfelkeltő legyen még a nem keresztyének számára is. Jó példa erre az, hogy a Mindenhatót ne konyhás néniként kezeljük, „aki a pult mögül tálalja a megrendelt ételünket". A szerző szellemes megfogalmazása után rámutat, az a „gond, hogy az ilyen elképzelés figyelmen kívül hagyja, hogy mi csak teremtmények vagyunk," és az ember helytelenül összekeveri a Teremtőt a teremtett lénnyel, annak szerepével és valóságával.
Barnes munkája a következő hat fejezetben tárgyalja a Kátéban megfogalmazott hitvallás témaköreit: az egyetlen vigasztalás, nyomorúságunk és közvetítőnk, tökéletes megváltásunk, a Lélek és a sákramentumok, háládatosságban élt élet, taníts minket imádkozni. Barnes képes arra, hogy Ady gondolataival élve, a sok-sok unalmas vasárnap helyett, melyeken a lelkészek unalmasan magyarázzák az igét, a vasárnap elmondott kátémagyarázat lehet friss, új és életszerű. Sőt mi több, életre szóló élményt adhat a hallgatóságnak, akiknek nemcsak a vasárnap lesz vidám és boldog nap, hanem a hétköznapok világába is kézzel fogható és érthető örömüzenetet ad a jól, világosan és gyakorlatiasan tálalt Ige. Ekkor valóban arany almát adunk a híveink és a Krisztust kereső emberek számára ezüst tányéron. Igényes, de közérthető munkát. A könyvet nagy szeretettel és Isten iránti hálával ajánlom minden kedves olvasónak.

Dr. Kovács Ábrahám (Debrecen)

Kevesebb


Könyvajánló az Igazság és Élet 2018/1. számában


A Heidelbergi Káté minden református ember életében jelen van, de az izgalmas kérdés az, hogy hogyan és milyen emlékeket őrzünk meg a dogmatika eme veretes munkájával való első és további találkozásairól.

Bővebben

M. Craig Barnes princetoni professzor könyve „Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése” olyan páratlan, frissességet sugárzó olvasmány, amely a száraznak tűnő református keresztyén tanítást egyszerre életszerűvé és lebilincselő olvasmánnyá teszi. Ebben a kis könyvecskében szépen megvalósult az a tétel, hogy „a teológiának csak akkor van létjogosultsága” és a teológizálásnak is, ha képes üzenetét közérthető módon kifejezni. Más szóval, a gyülekezet tagjai azonnal megértik az Ige csodálatos üzenetét. Ez valósul meg akkor is, amikor a Káté igen tömör, velős és tartalmas üzenetével találkoznak. Barnes professzor sikeresen fordította le a hétköznapi ember számára azt a csodás bibliai üzenetet, amelyet a káté tárgyal. Vajon tényleg lehetséges ez?
Akinek volt már a Heidelbergi Káté a kezében, bizony jócskán elbizonytalanodik abban a tekintetben, hogy miként lehetséges református hitünk eme szép és igen gazdag, de nagyon tömény, szép mívesen összesűrített anyagát úgy átformálni, hogy azt az átlag gyülekezeti tag (legyen az egyszerű földműves ember, gyári munkás, értelmiségi vagy éppen vállalkozó) azonnal megérthesse. Barnes nem tesz mást, minthogy a saját életéből vesz példákat. Modern ’példázatokkal’, törté-netekkel és tanulságos elbeszélésekkel világítja meg a Kátén át tolmácsolt igei üzenetet. A személyes hang megnyerő, egyszeriben közel hozza hozzánk az Ige üzenetét.
Ez a megjelent kis könyvecske valóságos üdítő oázis mindazoknak, akik a református hitünk alapjaival és lényegével szeretnének megismerkedni. Az olvasó nem fogja tudni letenni a könyvet, hiszen olvasmányos stílusa, egyszerű nyelvezete és személyes hangvétele magával ragadja, és kíváncsian vesz részt azon az úton, amelyen a száraznak tűnő Káté hirtelen érthetővé válik számára. Igen, valóban egy életre szóló élmény lesz a Káté újrafelfedezése minden református lelkésznek, Kátét tanuló volt tizenéves konfirmandusnak, minden Istent kereső embernek, s mindegyikük ezt fogja mondani: ’igen, most már értem, és nagyon meg tudtam szeretni a Kátét’. Most már nem tananyagot látok benne, unalmas hittételeket, hanem életet adó krisztusi tanítást, amely engem az örök életre vezet.
A Kálvin Kiadó gondozásában megjelent könyvet Ódor Balázs, külügyi tanácsos fordította nagy szakértelemmel és kiváló stílusban. E sorok írója maga vetet-te fel a könyv fordítását, hiszen örömmel talált rá egy olyan munkára, amely úgy tolmácsolja az Ige üzenetét, hogy azt valóban aprópénzre fordítja. Úgy beszél a Szentírásról, hogy az figyelemfelkeltő legyen még a nem keresztyének számára is. Jó példa erre az, hogy a Mindenhatót ne konyhás néniként kezeljük, „aki a pult mögül tálalja a megrendelt ételünket”. A szerző szellemes megfogalmazása után rámutat, az a „gond, hogy az ilyen elképzelés figyelmen kívül hagyja, hogy mi csak teremtmények vagyunk,” és az ember helytelenül összekeveri a Teremtőt a terem-tett lénnyel, annak szerepével és valóságával.
Barnes munkája a következő hat fejezetben tárgyalja a Kátéban megfogalmazott hitvallás témaköreit: az egyetlen vigasztalás, nyomorúságunk és közvetítőnk, tökéletes megváltásunk, a Lélek és a sákramentumok, háládatosságban élt élet, taníts minket imádkozni. Barnes képes arra, hogy Ady gondolataival élve, a sok-sok unalmas vasárnap helyett, melyeken a lelkészek unalmasan magyarázzák az igét, a vasárnap elmondott kátémagyarázat lehet friss, új és életszerű. Sőt mi több, életre szóló élményt adhat a hallgatóságnak, akiknek nemcsak a vasárnap lesz vidám és boldog nap, hanem a hétköznapok világába is kézzel fogható és érthető örömüzenetet ad a jól, világosan és gyakorlatiasan tálalt Ige. Ekkor valóban arany almát adunk a híveink és a Krisztust kereső emberek számára ezüst tányéron. Igényes, de közérthető munkát. A könyvet nagy szeretettel és Isten iránti hálával ajánlom minden kedves olvasónak.

Dr. Kovács Ábrahám (Debrecen)

Kevesebb

Faith & Life

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary