Döme a 4. b-ben
Sztelek Csilár

Döme a 4. b-ben

Döme iskolás fiúként nemcsak matematikát és természetismeretet tanul, hanem azt is, hogyan lehet Jézus tanítványa a hétköznapokban.

1 100 Ft
935 Ft
ISBN: 9789635581764
Format:
Fr/5
Binding:
kartonált
Publication date:
2017
Pages:
84
Dimensions:
124×178 mm

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Beszüremkedő fény a résnyire nyitott ajtón


A Református Tiszántúl 2011/2. számában olvasható Fekete Károly ismertetője Szarka Miklós: Hatszemközt c. könyvéről

Szarka Miklós családterápiás beszélgetéseiben az olvasó döntő pontokon találkozik ebben a kötetben azokkal a kifényesedő pillanatokkal, amikor az összekuszálódott, gubancos életszövetek rengetegében résnyire kinyílik az ajtó, amelyen fény szüremkedik be. Olyan ez, mint amikor Isten nyit egy ajtót a vastag falon át – mondja a szerző. Kegyelmi pillanatok ezek, amelyek gyöngyök a lelkigondozó praxisában. A Hatszemközt című kötet egy egész gyöngysorral ajándékozza meg az olvasót abból a gazdag pasztorációs tapasztalatból, ami Szarka Miklós több évtizedes munkássága alatt felgyülemlett.

Bepillanthatunk a lelkigondozó-lelkipásztor gondolkodásmódjába, az igehirdető műhelytitkaiba, az élethelyzetek rejtélyes-szövevényes útjainak feltérképezésébe. A vezérfonal ebben az igyekezetben minden esetben egy-egy sorsértelmező és eligazító bibliai történet, amelyben az egykori és a mai esetek analógiákat kínálnak.

Bővebben

Szarka Miklós református lelkész, pár-, családterapeuta, klinikai lelkigondozó Budapesten született 1940-ben. Középiskolai tanulmányait a Toldy Ferenc Gimnáziumban végezte, ahol Antall József volt az osztályfőnöke. Teológiai tanulmányait 1964-ben fejezte be a Budapesti Református Teológiai Akadémián. A skót református egyház ösztöndíjasaként Edinburgh-ban tanult tovább. Rövid ideig pszichiátriai ápoló volt az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben (OPNI). Az 1965-1975 közötti években beosztott lelkész volt Cecén, majd több budapesti gyülekezetben (Fasor, Szabadság tér, Böszörményi út) és Alsónémediben. 1975-től Bián lett gyülekezeti lelkipásztor 1991-ig. 1991-től a Református Házasság- és Családsegítő Szolgálat szervezője, munkatársa, majd vezetője. Közben, 1995-től tagja lett annak az interdiszciplináris műhelynek, amely a Bethesda Gyermekkórház gyermekneurológiai osztályán végzi speciális feladatait. 1997-1999 között Berlinben pár- és családterapeuta képesítést szerzett. 2002-ben egyik alapítója volt a Semmelweis Egyetem pásztorálpszichológiai képzésének. 2009-ben ugyanott klinikai lelkigondozó, és pásztorálpszichológiai tanári képesítést nyert. Feleségével, Darvas Gyopárral negyven éve házasok, négy gyermek édesapja, három unokája van.

Szarka Miklós egyházi és világi konferenciák közkedvelt előadója, és rendszeres meghívottja a különböző presbiter- és lelkésztovábbképző alkalmaknak.

A kötetben is a segítő, lelkigondozó, „pszicho-szakember” szólal meg, aki a létezés sorskérdéseit és azok sorrendiségét illetően Istentől tanult értékrendjével és hitével áthatott szakmai tudásával segít a hozzá jövőknek a létezést újraértelmezni.

Munkájáról maga vallja, hogy „a hozzánk érkező embereket kell empatikusan befoganunk, helyzetükbe beleéreznünk magunkat, adott krízishelyzetükből kisegíteni őket diagnosztikus módszerekkel feltárva pszichohistóriájuk elakadásait, zsákutcáit. Konfliktusaikra nézve velük együtt kell megoldásokat keresnünk, kommunikációs zavaraik között újra kell tanítanunk őket párbeszédben élni, és több nemzedékben együtt élni. Ez a pszicho-szakember feladata. A feladat végzése közben a gondviselő Isten szolgálatában állunk, aki az emberről testestől-lelkestől gondoskodik. Az említett terápiás kísérletek és tevékenységek során eljutunk egy pontig, ahol vagy ők kérdezik tőlünk, vagy mi vezetjük rá tapintatosan őket arra, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk a világon, és merre tartunk. Ilyenkor már a megváltó Isten szolgálatában állunk, a keresők figyelmét egyszerre irányítjuk a végtelenre, és a személyes krisztusi valóságra. Itt már nem segít a pszichológia, sőt a transzperszonális pszichológia is csak támogat. Itt egy új létdimenzió felé nyitunk, ahonnan mindenféle emberi tevékenység, a házépítés, a kereskedés, a földművelés, a házasság új értelmet nyer.”

Jó néhány éve annak, hogy a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Teológiai Szekciójának sárospataki ülésén Szarka Miklós a lelkigondozói igehirdetésről tartott előadást. Akkori definíciójában úgy tanította, hogy „a bűn miatt ambivalens válságaiban szenvedő embert Isten Lelke a hirdetett Ige által úgy szólítja meg, hogy (a) létének értelmét Krisztusban felfedezi, (b) a hirdetett igazságot saját belső konfliktusaira aktualizálja, (c) s attól fogva úgy növekedik teljes emberként, hogy az egyházba be is épül. Mindennek érdekében a Szentlélek az igehirdetőt lelkigondozóvá, az igehallgatót lelkigondozottá, Krisztust pedig mindkettőjük Urává teheti.”

Hogy az elvi meghatározás hogyan valósítható meg, azt a kötet tizenkét különböző esethez kapcsolt igei eligazítása elmélyülten mutatja be. Tetten érhetjük a lelkigondozói igehirdetés keletkezését is: A Szentlélek asszociálja az igehirdető számára az Igét és az esetet. A Szentlélek által igével illusztrált eset, mint diagnosztikus alaphelyzet, az igehirdetés kiindulópontja lesz. A Szentlélek asszociálja a diagnosztikus alaphelyzetet az igehallgató „itt és most” válsághelyzetével. Így keletkezik az a „lelkigondozói kairosz”, melyben az igehirdető-igehallgató viszony: lelkigondozó-lelkigondozott viszonnyá válhat.

A lelkigondozói helyzetek és a bibliai igék egymásra találásából mind a tizenkét esetben arra törekszik Szarka Miklós, hogy rámutasson az Isten hűségére, amely újra szülheti bennünk, olvasókban is az egymás iránti hűséget és növelheti az ősbizalmat, az elfogadás készségét, kiépíti az összetartozás és elszakíthatatlanság tudatát. A változatos formában és mindig hozzánk szabottan jövő, velünk vándorló Isten megtaníthat minket is rácsodálkozni a mellénk szegődő életekre, akikért még az áldozatvállalásig is elmegyünk, mert érettük boldogan kapitulál bennünk az önzés.

A Hatszemközt tucatnyi esete világossá teszi számunkra, hogy a krízishelyzetek a személyiségformálás kohóivá lehetnek. Nincs problémák nélküli élet, hiszen a kősziklára épült ház példázata szerint a szelek vizek együttesének ellenerejében kell állva maradnia élet-házunknak. Vagy ahogyan a Jakab levele utal rá, a próbák alatt ég ki életünkből a salakanyag, s nemesebbé, tisztábbá válik. Így a kiállt krízishelyzetek növelik hitünk állóképességét, ellenálló erejét. A személyiségformálás pszichológiai törvényszerűsége, hogy a konfliktusok a fejlődés hajtóerejévé válhatnak a barátok, a házaspárok, a szülők és gyermekek között, csak jól kell élni velük. A keresztyén közösség kollektív formában is átélheti ezt a formálódást a nagy válsághelyzetek idején.

Jelenkori sokarcú és sokkoló válsághelyzeteinkben segítse elő ez a kötet is Krisztus-arcúvá formálódásunkat; áldja meg Lelkének ajándékaival annak szerzőjét és gyógyítsa életüket azoknak, akik a lelkigondozói esetek ismeretlen, de valóságos alanyai!

Fekete Károly

Kevesebb

Children & Youth

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary