Szinopszis

Szinopszis - Synopsis of the Four Gospels

Revised new translation (1990)

2 700 Ft
2 295 Ft
ISBN: 9789635580880
Dimensions:
220×270 mm
Binding:
keménytáblás
Pages:
316
Publication date:
2007

Reformátusok Lapja 41. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

A Biblia hitünk és életünk zsinórmértéke. Önmagában az – és mégis: a naponta Bibliát olvasó sokszor szeretné még jobban érteni, többet tudni magáról a Bibliáról is, annak születéséről, koráról. Ehhez adnak segítséget magyarázatok, segédkönyvek, szakkönyvek.

A Kálvin Kiadó magától értetődően sokféleképpen szolgálja ki ezt az igényt. A Szinopszis című kötet azonban egy érdekes, rendkívüli segédkönyv. Nem magyarázatos Biblia, nem deuterokanonikus irodalom, nem bibliai lexikon. A négy evangéliumról szól és csak ezek szövege van benne, semmi más! Négy hasábba tördelve olvassuk az evangéliumok szövegét. Hol szinte szó szerint azonosak, hol – nem tartalmukban, de fogalmazásukban – eltérőek, sokszor sokkal bővebb némelyik, néhol pedig csak egy evangélium szövege áll társtalanul. Mihez kezd ezzel az olvasó? Meglepődik? Megzavarja ez a tény? Vagy ez a könyv segít felismerni azt, amit az előszó sugall: „óriási segítséget ad a reformáció óta hirdetett írásmagyarázati elv megvalósulásához: a Biblia önmagát magyarázza.”

Ugyanis e módon szó szerint szemlélhető: ugyanazt a történetet vagy jézusi logiont mindegyik evangélista egy határozott gyülekezeti helyzetre és olvasókörre tekintettel mondja el, saját személyes hitét és szempontjait is érvényesítve. Máté már a kialakult egyház számára, annak hitét erősítve, az Ószövetséggel alátámasztva hirdeti Jézus Krisztus személyét. Márk a szemtanú frissességével fogalmazva kér: ismerd fel te is, hogy „bizony ez az ember Isten Fia volt”. Lukács a történész alaposságával és szemléletével ír: a Krisztus-esemény az idő középpontja, az üdvtörténetben minden ide vezetett és innen indul tovább. János pedig a Szentlélek által emlékeztetett, teljes ismeretre jutott hit bizonyosságával fogalmaz: a Logosz testté lett, ő szólt és cselekedett a földi történésekben, még a szenvedésben is – dicsőségesen.

Például idézzük fel: miért tanított Jézus példázatokban? (123. perikópa, 93. o.) Márk a tanítványokra figyel: „nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülállóknak minden példázatokban adatik, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak (…), hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak.” Máté ezt szó szerint idézi Ézsaiás könyvéből, s hozzáteszi: „a ti szemetek pedig boldog, mert lát…” Lukács a történész objektivitásával csak pár szóban mondja el a történetet. János pedig sommásan – a rá jellemző úgynevezett prezentikus eszkatológia szellemében hirdeti: „én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.”

Így, egymás mellett látva-olvasva egy ilyen kijelentés vagy történet kerekebb, plasztikusabb lesz a számunkra. Vagy egy rövid, kiragadott mondat szélesebb összefüggésbe kerül, történeti hátteret kap és ad az olvasó számára. Olyanná válik számunkra a történet vagy kijelentés, mint egy sztereo-fénykép, amelyet nem egyszerűen két dimenzióban látunk, hanem mintegy térbe helyezve. Életszerűbb, teljesebb így!

Ajánlatos a könyv használata előtt elolvasni a pár oldalnyi utószót – ez elősegíti a mű céljának megértését és elérését.

Az érdeklődésre való tekintettel ezt a művet – egyébként egy német szinopszis átvétele – 1994 után 2007-ben újra megjelentette a Kálvin Kiadó, szolgálva mind Isten, mind a Biblia „nagyobb dicsőségét”, egyben pedig segítve a bibliaolvasók teljesebb tudását, elmélyülő bibliaismeretét, ezen keresztül növelve keresztyén hitét.

Herczeg Pál

Kevesebb

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary