Református
Busch, Eberhard

Református. Egy felekezet arculata

A keresztyén egyházak egyikét úgy hívják, hogy református. Mit jelent ez a fogalom? Ez a kérdés nem kevés református embert hoz zavarba. Részben joggal, hiszen sok részegyház szövetsége alkotja a református egyházat. A szerző arra a kérdésre keresi a választ, melyek a református egyházak jellemző vonásai. Ehhez régi és új hitvallásokat értékel Európa és az egész világ különböző részeiből, és egy sor olyan témával foglalkozik, amelyek ezekben az egyházakban fontosak voltak vagy ma is fontosak: Miért olyan fontos az Isten igéjének egysége? Mit jelent Isten egyetlen szövetsége? Hogyan kapcsolódik egymáshoz az evangélium és a törvény? Mi a keresztyén etika lényege? Mi az, hogy „egyház”, és milyen „tisztségek” vannak benne? A „képtilalom helyénvaló intéséről” is szó lesz majd, csakúgy, mint az egyház és a politika kapcsolatáról.

Eberhard Busch könyvének célja tehát az, hogy a „református” szó jelentése újra megteljen tartalommal.

Eberhard Busch 1937-ben született Wittenben (Németország), teológiát tanult és 1965-1968 között Karl Bart asszosztenseként dolgozott. Később lelkész és a Református Teológia professzora Göttingenben.

 

2 300 Ft
1 955 Ft
ISBN: 9789635581184
Translator:
Szabó Csaba
Format:
B/5
Dimensions:
168×238 mm
Binding:
keménytáblás
Pages:
232
Publication date:
2008

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Reformátusok Lapja 2012/38. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

A református hittudat megerősítése egyházunk egyik stratégiai kérdése. Ezért számomra Eberhard Busch professzor Református című könyve alapkönyv. A református teológiai szemléletmód és világlátás biblikus-hitvallásos bemutatását vehetjük általa a kezünkbe. A szerző végigvezeti az olvasót azokon a pilléreken, amelyek a református gondolkodásmódot alakították. A követelményrendszer kiindulópontját így jelöli meg a szerző: „Csak akkor vagyunk elődeink lelki gyermekei, csak akkor járunk az ő nyomdokaikban, csak akkor megyünk az úton velük kézen fogva, ha az egyház bennünk is Isten Igéje szerint újul meg: ha nem a megváltozott kor körülményeihez, hanem mindenekelőtt Isten élő Igéjéhez igazodunk.”

Ezzel az elszánással és folyamatosan reflektálva a régebbi és újabb hitvallási iratokra, érthetően, olvasmányosan és frissen tárulnak elénk a református alapelvek.

A könyv egészét áthatja szerzőjének élettapasztalata és református elkötelezettsége. Eberhard Busch az 1965–1968 közötti években mint Karl Barth személyes asszisztense működött. Tizenhét évig volt gyülekezeti lelkipásztor, s közben az egyik svájci rádió igehirdetője is. A Göttingeni Georg-August Egyetemen 1986-ban lett professzor. A Karl Barth Kutatóintézet vezetőjeként nyugdíjba vonulása után is aktív publikációs és előadói tevékenységet folytat. Korunk református keresztyén teológiai tudományosságának veretes alakja. Évtizedek óta hűséges pártfogója és tanítója a magyar reformátusságnak is, amit az is jelez, hogy 1995-ben Kolozsváron, 2004-ben pedig Debrecenben kapott teológiai díszdoktori címet. Az idei sárospataki teológiai évnyitón lett tiszteletbeli tanára az intézménynek, és az elmúlt napokban is előadásokat tartott Magyarországon.

Hazai teológiai gondolkodásmódunk számára mindenképpen gazdagodás az, hogy Busch professzor úgy őrzi az élő teológiai örökséget, hogy közben kérdésfeltevése kritikus és önkritikus, kerüli a leegyszerűsített és a rövidzárlatos válaszokat, mert komolyan veszi Isten Igéjének mércéjét.

Ha rajtam múlna, akkor Eberhard Busch Református című könyvét kötelező olvasmánnyá tenném lelkészek, presbiterek, teológusok, vallástanárok és hitoktatók, református tanárok és diákok számára, mert a mű tartalma segít önismeretünk megszilárdításában és önértelmezésünk tisztításában. Köszönet érte a szerzőnek, a fordítást készítő Szabó Csaba lelkipásztornak és a magyar kiadást gondozó Kálvin Kiadónak!

Fekete Károly

Kevesebb

Academic

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary