Milyen a jó teológia?
Huber, Wolfgang

Milyen a jó teológia?

A keresztyén hit és teológiai értelmezése közös múltra tekint vissza. Már a keresztyén hit legelső dokumentumai kapcsán sem túlzás teológiai minőségről beszélni. Ám kérdéses, hogy a keresztyén hit valóban rászorul-e a teológiára. S ha igen, hát milyenre? A keresztyén egyházak a kezdetektől fogva alkalmazzák a teológia ismereteit. Segítségével tisztázzák a keresztyén tanítást, értelmezik a Szentírást, különböző mértékben ugyan, de a lelkészek mindig is rendelkeztek teológiai előképzettséggel. Ám újra meg újra kétségeket ébreszt, hogy milyen mértékben vannak ráutalva az egyházak a teológiára ? s még inkább, mondhatjuk-e, hogy a teológia az egyháznak valamiféle funkciója? Az első középkori egyetemek alapításától fogva a teológia mintegy anyai szerepet tölt be. És amióta a reformációval a hit és a művelődés újra egymásra talált, különös jelentőséget nyert a lelkészek felsőfokú képzése. De legyen bár mégoly gazdag a teológia és az egyetemi képzés közös múltja, az a jövőre nézve még semmiféle biztosítékot sem jelent. Amíg az az alapelv volt érvényben, hogy a fejedelem döntött még a vallás ügyében is (cuius regio eius religio), nem volt kérdéses, melyik teológiát tanítsák az adott tartományi egyetemen. De idővel egyre élesebben vetődött fel a jó teológia és a felekezetek, sőt a vallások pluralizmusának kapcsolatát feszegető kérdés. Hogyan reagál a teológia arra a tényre, hogy a keresztyénség átlépett az ökumené korszakába? Hogyan képes "megemészteni" a vallási és világnézeti pluralizmus tényét, mely időközben evidenciává lett Európában? A keresztyén teológia hatalmas örökségre vigyáz. És nagy kihívásoknak kell megfelelnie a jelenben is. Napjaink társadalmi változásai az egyházakat és a tudományt sem hagyják érintetlenül. Az egyház és a tudomány találkozási pontján a teológia különös intenzitással éli meg ezt a hatást. A jó teológiáról vitatkoznunk már csak ezért is időszerű. Ám többről van itt szó, mintsem hogy meghatározzuk, milyen szerepet töltsön be az egyetemi képzésben, valamint az egyházi tulajdonú intézmények életében. S nemcsak arról kellene elgondolkodnunk, hogy mit jelent a teológia az egyház számára. Persze ez sem közömbös kérdés. Ám mennyivel fontosabb megtalálnunk, mit is nyújthat a teológia tartalmilag ? az egyénnek a lényegre irányuló felvetéseire, az egyház létkérdéseire, valamint a tudomány és a kultúra összefüggéseire nézve. A közelmúltban írók egész sorát kérdezte meg a jó teológia titkáról a havonként megjelenő Zeitzeichen című protestáns folyóirat. Az izgalmas vita rögzítésre érdemesnek bizonyult. Mindezt a kiadó is megtoldotta néhány cikkel. Az alapelgondolás azonban így sem változott: német protestáns írók, férfiak és nők hozzászólásait gyűjtöttük egybe. A lényeg az, hogy a német protestáns teológia, valamint az egyházat vezérlő felelősség távlatában gondolkodjunk a jó teológia mibenlétéről, következésképpen rámutassunk, hogy a protestáns teológiának igenis van jövője a német nyelvterületen.

1 200 Ft
600 Ft
Translator:
Klemm László
Format:
A/5
Dimensions:
142×197 mm
Binding:
kartonált
Pages:
138
Publication date:
2006

Academic

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary