Jerikó rózsája
Warns, Else Natalie; Fallner, Heinrich

Jerikó rózsája. A bibliodráma kézikönyve

Szóözönben élünk. Az egyház ebben éppenúgy elmerül, mint a társadalom bármely más közössége. Többnyire a monológ uralkodik a párbeszéddel szemben, az információ az önálló gondolkodás fölött. Az egészséges ember úgy védekezik, ahogy tud, vagy ahogy a közmondás tartja: egyik fülemen be, a másikon ki. A bibliodráma kevés szóval él. Így adja vissza a csönd ölelte valóság eredeti jelentését és jelentőségét. A teljes embert látja, a testlélekszellem egységét, és a testnyelv, a mozdulatok kifejező erejét használja. A játék az alapeleme az, amivel a gyermek önfeledten tanulja érteni a világot. A játékos kapcsolatba kerül, együttműködik, kezdeményez vagy reagál, cselekszik vagy elszenved. De minden esetben annak a csoportnak a tagjaként éli meg a pillanatot, amely akkor és ott az emberiség nagy családját képviseli számára. (Eisenbarth Krisztina, a könyv lektora) Mottó: Ahogy "Jerikó rózsája" a sivatagban kivirágzik, még ha csak évszázadok múltán is éri újra víz, ugyanúgy élednek föl a bibliai szövegek a bibliodráma érintésére. Ebben az ún. "bielefeldi iskola" alapművének számító kötetben minden megtalálható, ami a bibliodráma elméleti és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban a hazai olvasók számára érdekes lehet. A magyar nyelvű változat elkészítői számos lehetőséget látnak e mű alkalmazásával, hasznosításával kapcsolatban. Így ajánlják azt drámapedagógiával foglalkozó tanároknak, mentálhigiénés illetve más pszichoterápiás csoportfoglalkozást vezető, gyülekezeti, esetleg egyéb szociális vagy börtönpasztorációs szolgálatot végző munkatársaknak, s mindazoknak, akik a bibliai szövegekben ebben a "prófétákat nélkülöző korban" is kutatják, s talán már felfedezni vélik annak a mai, posztmodern ember számára is valóságos és aktuális üzenetét, mondanivalóját.

2 100 Ft
1 050 Ft
ISBN: 9633009472
Translator:
Falvay Dóra
Format:
B/5
Dimensions:
168×238 mm
Binding:
kartonált
Pages:
248
Publication date:
2003

Reformátusok Lapja 2012/39. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

Kilenc esztendővel ezelőtt református–evangélikus közös kiadásban látott napvilágot a neves Warns–Fallner szerzőpár németül 1994-ben megjelent, komoly visszhangot kiváltott munkája. A magyar kiadás megjelenésekor még viszonylag kevesen ismerték ezt a nálunk csak a kilencvenes évek elejétől gyakorolt, a Szentírás történeteit a lélekgyógyászatba beépítő módszert. Igaz, vannak, voltak olyan terapeuták nálunk is – például Saáry Kornélia –, akik alapvetően világi pszichodrámakurzusaikba is beépítik a bibliai elemeket.

Idézzünk itt a szerkesztő, Muntag Ildikó önvallomásából: „Először a ‘90-es évek elején váltam részesévé a testet-lelket magával ragadó élménynek. Noé bárkájába hívogattak. Életerős ló voltam, akinek szűkös volt a karám. Amikor aztán kinyílt a bárka ajtaja, az új idő friss levegője csapta meg orromat. A bennetek éltető vért pedig számon kérem, minden élőlénytől számon kérem, az embertől is (1Móz 9,5) – hangzott az üzenet. Akkor és ott történt meg velem, hogy a Bibliába kövült szöveg megelevenedett. S ez az élmény alkalomról alkalomra megismétlődött, hol erősebben, hol halkabban. Megtanultam a bibliodráma nyelvét, s ma már ez az a nyelv, amelyet a legjobban értek… A személyes élmények és »számonkérés« felelőssége indított arra, hogy továbbadjam a tapasztalatot. Előbb a csillaghegyi evangélikus gyülekezetben konfirmált ifjakat akartam a Biblia közelében tartani, ők hamarosan nem vallásos osztálytársaikat is elhozták a csoportba. Eközben szegődtem Eisenbarth Kriszta mellé felnőtt csoportjai társvezetőjének… Őszinte lelkesedéssel ajánlom e művet (mint sivatagi körülmények között is kinyíló jerikói rózsát! – P. É.) mindazoknak, akiknek a bibliodráma szó már élményt idéz. Ajánlom azoknak, akik az új évezred elején keresik a formát, amely a mostani, prófétákat nélkülöző világunkban felveheti a kapcsolatot az Örökkévalóval. Ajánlom a drámapedagógiára fogékony osztályfőnököknek, magyartanároknak, hitoktatóknak, lélekmentéssel foglalkozó szociális munkásoknak, börtönlelkészeknek, a csoportterápiában tevékenykedőknek, teológusoknak, igehirdetőknek, pszichoterapeutáknak, mentálhigiénés szakembereknek. Mindazoknak, akik napi munkájukban nem térhetnek ki az Ige elől.”

Mint a fenti idézet is érzékelteti, a bibliodráma két fő alkalmazási területe az evangelizáció és a gyógyítás. Mindkettő olyan szféra, amelyre most, kilenc évvel a könyv megjelenése után is égető, sőt, a korábbinál is égetőbb szükségünk van. A bibliodráma ráadásul nem talajtalan-gyökértelen jerikói rózsa hazánkban, hiszen a református kollégiumi színjátszásban a tanulók ugyancsak bibliai történeteket adtak elő. A különbség legfeljebb az, hogy a bibliodrámában sokkal több szerepe van a gesztusoknak, a testbeszédnek, a csöndeknek, mint koraújkori műfaji rokonaiban.

Hogy a javasolt alkalmazási területeket bővítsük egy kicsit: jómagam még a közösségteremtő munkahelyi tréningek sorába is bevezetném a bibliodrámát, különösen keresztyén oktatási és egészségügyi intézményekben. Mennyivel többet lehetne profitálni az Írás bölcsességéből és mélységeiből, mint egy esetleges tréner gyakran vonakodva fogadott módszereiből!

 

Petrőczi Éva

Kevesebb

Academic

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary