Gyászidőben
Bodó Sára

Gyászidőben. A gyászolók lelkigondozásának lehetőségei

Azoknak szól ez a könyv, akik lelkészként vagy lelkigondozóként szeretnék jobban megérteni, hogy milyen belső, lelki folyamat megy végbe egy emberben, amikor hozzátartozóját gyászolja, szembe kell néznie egy visszafordíthatatlan veszteséggel, és ebből a veszteségből is meg kell tanulnia újraértelmezni önmagát, hitét, életét, feladatait.

„Csak akkor tudunk igazán lelkigondozói segítséget nyújtani a gyászolóknak, ha Isten előtti meghatározottságukat és sajátosan emberi küzdelmüket egyaránt komolyan vesszük.Ennek a könyvnek az a célja, hogy a maga eszközeivel megpróbálkozzék a gyász jelenségének, folyamatának bemutatásával, a gyászoló ember helyzetének érzékeltetésével, és feltárja a lelkigondozás legfontosabb területeit, végső soron pedig a gyászoló ember és a vigasztaló egyház találkozásának reménységet adó lehetőségeit.”

Bodó Sára református lelkész, egyetemi docens, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Alkalmazott Teológiai Intézetének vezetője.

2 500 Ft
2 125 Ft
ISBN: 9789635582198
Format:
A/5
Dimensions:
142×197 mm
Binding:
kartonált
Pages:
224
Publication date:
2013

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Reformátusok Lapja 2013/26.


Mind lelkigondozóként, mind gyakorlati teológusként régóta foglalkoztatja Bodó Sárát a gyász kérdése. Számos tanulmányt jelentetett meg már erről a témáról. Most a szélesebb olvasóközönséggel is megosztja gondolatait.

Lehet-e egy könnyekkel s néha tartós lelki fájdalmakkal kísért emberi tapasztalatról szép könyvet írni? Lehet, de csakis a mély megértés, az őszinte együttérzés hangján és segítésre kész lélekkel. Ha ezekhez még Istentől kapott bölcsesség és krisztusi szeretetből fakadó leleményesség is járul, akkor megoldási lehetőségek sora nyílik meg, s a könyv nemcsak szép, hanem hasznos is lesz. Ilyen könyvet írt Bodó Sára.

Bővebben

Véleménye kiforrott, szilárd bibliai alapokon nyugszik, és figyelembe veszi a gyászmunkával foglalkozó lélektani felismerések összességét. Egyetlen lelkipásztor sem teheti meg, hogy ne tanulmányozza át figyelmesen vagy ne vegye újra meg újra a kezébe ezt a könyvet, hiszen a szolgálata folyamatosan „gyászidőben” zajlik. A szakemberek mellett azonban minden olyan gyülekezeti tag is rengeteget tanulhat belőle, aki a saját lelkében zajló gyászfolyamatot meg akarja érteni, vagy segítően szeretne melléállni a vigasztalásra szorulóknak.

A könyv végigvezet a Szentírás minden olyan történetén és kijelentésén, ahol Isten a halálról és a gyászról rejtett el üzeneteket. Sorra felfejti Isten biztató és vigasztaló mondanivalóit az olvasó előtt. Részletesen szól a gyász lélektanáról, kitérve arra, hogy mikor lép ki a gyászfolyamat a rendes kerékvágásból és teszi beteggé az embert. Végül szintén terjedelmes fejezetet szán a szerző a lelkigondozói kérdések tisztázására. Rámutat mindazokra a segítési lehetőségekre, amelyek a gyászoló és a lelkipásztor, valamint a gyászoló és a gyülekezet különféle találkozásaiban kínálkoznak. De felhívja a figyelmet az elkövethető hibákra és mulasztásokra is, és hasznos tanácsokat ad azok elkerülésére.

Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a világon az Isten népe körében esik leggyakrabban szó a halálról és a halállal kapcsolatos emberi érzésekről. Nincs istentiszteletünk, hogy ne beszélnénk egy különös halálesetről: Jézus értünk vállalt kereszthaláláról. Ez a halál és az azt követő feltámadás meghatározóan hat minden gondolatunkra és érzésünkre, ami akár a magunk, akár a szeretteink halálával kapcsolatos. Ezért lehetünk alkalmasak támasznyújtásra gyász alatt roskadozó testvéreink számára. E közös feladat betöltésére biztatást és ismereteket nyerhetünk Bodó Sára könyvéből.

Németh Dávid

Kevesebb

Academic

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary