A könyv már a címlapjával is hívogat. Pont azért, mert nem az áldásra emelt kezű Jézus képe, sem nem az őrá áhítattal tekintető tanítványok kis csapata látható rajta – hanem egy szamár. Csak egy szamár. Miközben a cím – Közöttetek ne így legyen! – Jézus tanítványokhoz intézett szavait idézi (Mt 20,26). És hogy miért is a szamár? A könyvet olvasva nem lesz nehéz rájönni a válaszra.

Craig C. Hill nem sokat kertel a könyv témájával, mondandója kulcskérdésével kapcsolatban: „A státusz nem lelki ajándék, és az ambíció nem szerepel a Lélek gyümölcsét bemutató listán. A Szentírás a legjobb esetben sem egyértelmű kategóriaként mutatja be a tekintélyt, a méltóságot és a rangot. Mégis, sok ambiciózus keresztyénnel találkozunk, akik valamilyen státuszra vágyakoznak, és magas pozícióra törnek. Vajon rosszul teszik?” (13. oldal) Néhány sorral később még élesít: „Sosem találkoztam olyan kérdéskörrel, amely ennyire fontos lenne, és mégis alig kerül szóba. A lelkészek még a szexuális életükről vagy a mentális állapotukról is szívesebben beszélnek, mint az elismerés és megerősítés utáni vágyukról.”

Tehát lelkészi szakkönyvről lenne szó? Közel sem. A szerző úgy járja körül Krisztus mai egyházának a státuszra és az ambícióra vonatkozó nézeteit és tévképzeteit, hogy azok nemcsak a lelkészek, de a gyülekezeti és közegyházi tisztségviselők, illetve a gyülekezeti tagok számára is egészen világossá válnak. Helyesbítek: bár világossá válnának!

Ami számomra igazán szimpatikussá tette a könyvet, az a szerző személyessége. Nem (csupán) abban a vonatkozásban, hogy számomra, az olvasó számára akarja a legkülönbözőbb megközelítésekkel személyessé tenni a témát, hanem ahogyan önmagáról, a saját megélt útjairól és tévútjairól is vall – mély, elemző, mégis sok esetben könnyed, sőt humoros hangvétellel.

Elmélyültség, önreflexió, ugyanakkor könnyedség, sőt humor. Micsoda lehetőségek ezek Krisztus mai népe, nem kevésbé annak különféle rendű és rangú vezetői előtt!

Hajdú Zoltán Levente

Craig C. Hill: Közöttetek ne így legyen! – Státusz és ambíció Jézus követésében című könyvének recenziója megjelent a Reformátusok Lapja 2020. február 2-diki számában.