"Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat." 2Móz 20, 4-6

 

Bele akartam kapaszkodni

fűbe, fába,

önmagamba is,

vagy valaki másba,

de téged kerültelek.

 

Magamnak alkotott

mesterkélt mentőöveimben

sodródtam,

s hagytam magamat sodortatni,

hogy igazán nem szerethetek,

hiszen engem sem szeret

igazán senki,

 

míg végül belehaltam,

mert bele kellett halnom

önmagamba.

 

Hogy elérjen végül hozzám

és megszólítson

új életre hívó kegyelmed

örök hangja.

 

Ámen.

 

Hajdú Zoltán Levente, Képes Kálvin Kalendárium 2020. február