2019-ben Michna Krisztina monográfiája nyerte el a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Év könyve díját. A díjat a Zsinat november 21-i ülésén Hodossy-Takács Előd, a Doktorok Kollégiumának titkára adta át a szerzőnek.

"A szerző, aki maga is kórházlelkész, tudományos munkájában felhívja a figyelmet a beteggyógyítás rendszerelméletére: az elmúlt évtizedekben ugyanis egyre elfogadottabbá vált az a nézet az orvostudományban is, hogy a test és a lélek szoros kapcsolatban állnak egymással, a betegségek kiváltó oka gyakran lelki eredetű. A kórházlelkészeknek így nemcsak az a feladata, hogy a betegek aktuális állapotával foglalkozzanak, hanem az is, hogy beszélgetések alkalmával feltérképezzék a szenvedők múltját, családi helyzetét és szociális hálóját."

Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe Bencze Zsófia reformatus.hu oldalon megjelent részletes tudósítását.

A díjnyertes Szolgálat az egyház peremén. A Magyarországi Református Egyház lelkigondozó-kórházlelkészi tevékenységének rendszerszemléletű vizsgálata című szakkönyvünk megvásárolható Kiadónk webáruházában.