Hit és megújulás

Harminc alapos, mégis friss, aktuális keresztyén pszichológiai glosszát adott közre a Kálvin Kiadó. Kálmánchey Márta pszichológus A belső ember megújulása című könyve arról tanúskodik, hogyan építi személyiségünket az egészséges keresztyén hitélet, azaz hogyan válhat a hit megújító erővé az életünkben.


A kisalakú, kézbe simuló könyvecske szövegei több tiszántúli református folyóiratban is megjelentek már, most azonban új egységként állnak az olvasók elé. A mű mátrixszerűen jeleníti meg és dolgozza fel a hívő ember életének szakaszait, valamint a keresztelő, a konfirmáció és az úrvacsora pszichológiai kérdéseit. A szerző külön glosszát is szentel saját szakterületének, az örökbe fogadott gyermekek kérdéseinek, de foglalkozik többek között a kreativitás témájával is – teszi mindezt szilárd hittel, fejezetenkénti igei bátorítással.
Kálmánchey Márta korábbi kedvelt köteteinek – a 2009-es A belső ember erősítése és A belső ember növekedése, amely 2011-ben látott napvilágot – folytatása a most megjelent kiadvány, amely önálló műként is megállja a helyét: az előzőekhez hasonlóan szelíd határozottsággal vezeti olvasóit az Isten és ember között kialakult szeretetkapcsolatban, azaz a hívő életben, amely meg tud bennünket újítani minden életszakaszunkban, minden normatív, azaz fejlődési krízisünkben. Utóbbi fogalom Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselméletéhez kötődik – minden életszakaszban megnevezhetünk olyan életfeladatot, amelyet teljesítenünk kell. Például meg kell tanulnunk bízni, akaratunkat kifejezni, alkotni, felelősséget vállalni, megbékélni és betelni az élettel. A hitvallásos glosszák különös ereje, hogy egyértelműen hirdetik: az Úrban bízva, hozzá kapcsolódva sikerrel tudjuk venni életünk nagy fordulópontjait, vele járva lehetünk érett, felnőtt személyiségek a hitben.
A kedves, finom kiadvány a keresztyén könyvespolcok állandó darabjául kínálkozik: jó benne egy-egy szakaszt aláhúzni, megjelölni, újra és újra végiggondolni az olvasottakat akár egyénileg, akár közösségben – még ajándékként is jó szolgálatot tehet.

Bagdán Zsuzsanna

Megjelent a Reformátusok Lapja 2019. október 13-diki számában.

A könyv megvásárolható a Kálvin Kiadó webáruházában.