A Confessio 2019/2 számának Könyvszemle rovatában olvashatják Barta Zsolt tanulmányát Marilynne Robinson: A gondolkodás szabadsága. Kálvinista tűnődések című esszékötetéről.

„Robinson határozott bátorsággal mond igeneket és nemeket számos kulturális, társadalmi, teológiai és gazdasági kérdésben. Szembemegy jó néhány közmegegyezéssel, amennyiben azok sértik a méltó emberi élet alapjait. Ezt a hitvallásos bátorságot végső soron méltónak tartom a kálvinista jelzővel illetni."