Pünkösd ünnepére készülve Michael Goheen szavait idézzük új könyvéből.

„Akik Isten uralmának ajándékában részesültek, a Lélek által adott új teremtés szerinti életet kell megtestesíteniük. Különb életet kell élniük, amely Istennek az emberi élettel kapcsolatos teremtői szándékát hordozza, az eljövendő új teremtés jele, és megítéli a kultúra bálványait, melyek az új élettel szemben állnak. Jézus ezért missziójának jó részét tanítványi közössége tanítására szánja, hogy alternatív közösségként az különb életet éljen (pl. Mt 5–7; Jn 13). Életüket a szeretetnek, megbékélésnek, békének, örömnek, igazságnak, együttérzésnek, a szegényekkel és kisemmizettekkel való szolidaritásnak kell jellemeznie. Ha így élnek, azzal kihívást intéznek a zsidók és a rómaiak igazságtalan társadalmi viszonyai ellen. Ezért a tanítványi közösség számíthat szenvedésre is, hogy különb életvitelük árát így fizessék meg (Jn 15,18–21). Ilyen életet csak az Atyával és a Fiúval való közösségben élhetnek – a Lélek ajándékaként. Ekképpen Isten népének különb élete csak imádság által ismerhető meg. Isten uralma úgy jön el, hogy a Szentlélek az imádságra adott feleletként munkálkodik.”

Michael W. Goheen: Keresztyén misszió ma. Bevezetés. Kálvin Kiadó, Budapest, 2019, 54. oldal