Feltámadásünnepre Timothy Keller gondolatait idézzük új könyvéből.

Jézus feltámadt, mi viszont nem. Bejelentette Isten országának megérkezését, de az még nem teljesedett ki. A messiáskirály érkezése két lépésben történik. Első eljövetelekor megváltott bennünket a bűn következményétől, és megajándékozott a Szentlélekkel, az eljövendő világ zálogával (2Kor 1,21; Ef 1,13–14). Az idők végén el fog jönni, hogy bevégezze mindazt, amit első érkezésekor elkezdett, megváltva bennünket a bűn és gonosz uralmától és jelenlététől. Újjáteremt mindent, az anyagi világot megszabadítja minden romlottságától.

Mi, keresztények már most ennek az eljövendő valóságnak a fényében élünk. Evangelizálunk, megosztva az emberekkel a jó hírt, és felkészítve őket az ítéletre. Ugyanakkor segítünk a szegényeken, és fáradozunk a társadalmi igazságosságért, mert tudjuk, hogy ez Isten akarata, és hogy végül minden elnyomás fölött ő az Úr. Arra tanítjuk a keresztényeket, hogy a hitüket és hivatásukat hozzák egymással összhangba, és így alakítsák a kultúrát az emberiség javára, a közjó érdekében.

Timothy Keller: Gyülekezet a központban. Evangéliumi szolgálat a városban (56–57. oldal)

Fotó: Hanula-Csordás Dóra